Alle berichten van neut raaltje

Groepslezen

Maandag 16 september starten de kinderen van het tweede en het derde leerjaar met het lezen in kleine groepjes. Ze lezen elke maandag- en woensdagmorgen. Alvast bedankt aan alle (groot)ouders die hierbij helpen. We verwachten hen om 8.40 uur.

 

Zwemmen

Dinsdag 17 september zwemmen de kinderen van het eerste, vierde en vijfde leerjaar. TIP: draag op zwem- of turndagen gemakkelijke kleren en schoenen.

 

Bib

Dinsdagnamiddag 17/09: 1a, 4a en 6a

Vrijdagnamiddag 20/09: 1b en 4b

Je kan op onze website steeds de kalender raadplegen met de bibliotheekbezoeken.

 

Sport@school

September is de maand van de sportclub. Kom op woensdag 18 september in de kleren van je sportclub naar school.

 

Feest eerste leerjaar

Woensdag 18 september om 18.30 uur verwachten we de kinderen van het eerste leerjaar met hun ouders, broers en zusjes, die zich inschreven voor het feest. Hier kan je de andere ouders en kinderen wat beter leren kennen. Met de lekkere frikadellen en kriekjes van het oudercomité wordt het een gezellige avond.

 

Op 20 september stappen en trappen we naar school

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op vrijdag 20 september tijdens de week van de mobiliteit de STRAPDAG plaats. Op deze autoluwe schooldag komen duizenden kinderen te voet, met de fiets, step of skates naar school. Duurzaam naar school is leuk, gezond, goed voor het milieu en zorgt voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort. Omdat we weten dat zowel ouders als kinderen op deze dag echt veel moeite doen om te voet of met de fiets te komen, willen we tonen dat we die moeite appreciëren. Draag je fluohesje, zo zorg je dat je goed zichtbaar bent in het verkeer!

 

Leeruitstap derde leerjaar

De kinderen van het derde leerjaar fietsen op vrijdag 20 september naar de appelboer in Minderhout. Zorg dat je fiets in orde is!

 

Controlefiches

Je kind krijgt vandaag een fiche mee met de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Controleer deze gegevens en geef de fiche ten laatste volgende week mee terug naar school ajb.

 

Lentefeest

Het lentefeest voor de leerlingen van het tweede en zesde leerjaar die zedenleer volgen op school gaat door op 7 juni 2020.

 

Verloren voorwerpen

Na het zwemmen van deze week is er een zwembroek blijven liggen. Het gaat om een blauw exemplaar (maat 134/140) met bolletjes, voorzien van de tekst “youth squad” aan de zijkant. Je kan deze ophalen op het secretariaat.

 

Bijlage

 • Controlefiche
 • Flyer gezinsbond Hoogstraten
 • Gratis tijdschrift voor 4, 5 en 6 (abonnement via de school is niet mogelijk)
 • Kleurplaat “Dag van de landbouw”

Beste ouders

 

 

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar danken we jullie voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Wij zullen ons inzetten om er een jaar van te maken waarin uw kinderen op een prettige manier veel leren.

 “KiVa” is ons jaarthema, we lichten het toe op de algemene ouderavond.

 

Leerlingenaantallen en leerkrachten

Deze morgen waren er 98 kleuters, 15 minder dan op 1 september vorig jaar. Ze zijn verdeeld over 5 kleuterklassen.

 • 17 kleuters bij juf Ditte (2,5- en driejarigen)
 • 20 kleuters bij juf Greet (drie- en vierjarigen)
 • 20 kleuters bij juf Annelies (vier- en vijfjarigen)
 • 20 kleuters bij juf Inge (vier- en vijfjarigen)
 • 20 kleuters bij juf Nancy (vier- en vijfjarigen).

Juf Ellen is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de kleuterschool, juf Machteld is zorgjuf en juf Greet geeft kleuterturnen. Juf Frie zal als kinderverzorgster ondersteuning bieden bij de kleinste kleuters.  Vanaf januari start juf Inn met een tweede onthaalklasje. Juf Sindy is zorgleerkracht voor de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.

 

In de lagere school zijn er 207 kinderen, 9 minder dan vorig jaar.

 • 35 in het eerste leerjaar: 18 bij juf Sindy en 17 bij meester Dirk.
 • 39 in het tweede leerjaar: 20 bij juf Agnes en 19 bij meester Jan.
 • 33 in het derde leerjaar: 17 bij juf Tineke en 16 bij meester Koen.
 • 37 in het vierde leerjaar: 19 bij juf Joyce en 18 bij juf Annelies en juf Nikita (duobaan).
 • 24 in het vijfde leerjaar bij juf Stephanie en juf Griet (teamteaching).
 • 39 in het zesde leerjaar: 19 bij juf Lydie en 20 bij juf Annelot.

Juf Greet Sprangers en juf Ann zijn zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de lagere school. Juf Ellen is zorgcoördinator in het eerste leerjaar. Juf Mieke is zorgjuf in 1a en 2b, juf Myriam in 1b en 3b en juf Leen in 2a en 3a. Juf Ann en juf Griet ondersteunen in de andere klassen. Meester Wieland geeft de turnlessen en meester Jan Koyen is ICT-coördinator. Bij de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken zijn er geen wijzigingen.

 

Vervanging klasleerkrachten

 • Juf Inn is dinsdag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Machteld vervangt haar.
 • Juf Greet (3-4-jarigen) is woensdagvoormiddag afwezig, juf Wendy vervangt haar.
 • Juf Inge is maandag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Machteld vervangt haar.
 • Juf Annelies is donderdagvoormiddag afwezig, juf Wendy vervangt haar.
 • Juf Sindy werkt donderdag- en vrijdagnamiddag in de kleuterschool.
 • Meester Dirk is maandag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Myriam vervangt in 1b.
 • Juf Agnes is woensdagvoormiddag afwezig, juf Leen vervangt in 2a.
 • Meester Jan is maandag- en dinsdagnamiddag afwezig, juf Mieke vervangt in 2b.
 • Juf Lydie is donderdag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Griet vervangt in 6a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingen

De betalingen gebeuren via de schoolrekening. We spreiden ze over vijf periodes zodat de bedragen niet te groot worden:

-de eerste periode van 02.09 tot 25.10.19

-de tweede periode van 04.11 tot 20.12.19

-de derde periode van 06.01 tot 21.02.20  

-de vierde periode 02.03 tot 08.05.20

-de vijfde periode van 11.05 tot 30.06.20

 

Informatie voor de leerkracht

Bij het begin van het schooljaar moet er nog heel wat geregeld worden. Daarom vragen we jullie bijgevoegde briefjes zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de juf of meester.

 • Op één van deze formulieren vragen we hoe de kinderen naar huis gaan. Als je aanduidt dat je kind met de rij meegaat, verwachten we dat het elke dag met die rij meegaat. Is dit op een dag anders, geef dan een briefje mee of noteer dit in het agenda alsjeblieft.
 • Je kind maakt op hetzelfde formulier ook de keuze van drank bij de boterhammen. Die is  beperkt tot kraantjeswater (gratis), bruiswater of melk (0,35 euro). Het middagtoezicht (0,82 euro) betaal je altijd als je kind blijft eten. De eerste week drinken alle kleuters water. Vanaf maandag 9 september, krijgen ze de drank van hun keuze.
 • Kinderen die ’s middags thuis eten, komen pas om 12.55 uur terug op de speelplaats.

 

Turnkledij / fluohesje

 • De nieuwe lagere schoolkinderen en de kinderen van het eerste leerjaar krijgen een T-shirt van de school, een fluohesje en een turnzak. Ook nieuwe kleuters krijgen een fluohesje.
 • Kinderen van wie het T-shirt of het fluohesje te klein of versleten is, kunnen een nieuw kopen.
 • Rode sportbroekjes zijn verkrijgbaar aan 5 euro (zie blad praktische afspraken). Wie een nieuw T-shirt of sportbroekje wenst, meldt dit aan de turnleerkracht of de klasleerkracht.
 • Ook de kleuters turnen met turnpantoffels. Teken ze met de naam van je kleuter en geef ze in een zakje (ook met naam) mee naar school.

 

Luizen

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de kinderen geplaagd worden door luizen. Daarom controleerden we vandaag alle hoofdjes. Maar ook uw medewerking is hierbij nodig. Kijk zelf de haren van je kind(eren) regelmatig na, zeker wanneer er luizen gemeld zijn op school!

 

Ouders die willen helpen

Indien je mee wil werken in het oudercomité of helpen bij groepjeslezen, handwerk, oversteken, enz., dan kan je dit aanduiden op bijgevoegde keuzelijst en die meegeven naar de school.

 

Enkele afspraken

 • Wil je kleding, brooddozen, …. voorzien van een naam? Dit helpt ons verloren voorwerpen terug aan de eigenaar te bezorgen.
 • Teken ook alle losse kledingstukken zoals sjaals, mutsen, wanten, laarzen, turnpantoffels met de naam van je kind.
 • We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen regelmatig en tijdig naar school komen.
 • ‘s Morgens hebben de leerkrachten (en zeker de kleuterleidsters) hun handen vol met het onthaal van de kinderen. Wil je iets tegen de leerkracht zeggen of iets vragen, dan kan je dit vóór het belteken of – beter nog – na schooltijd doen.
 • Vandaag, op de eerste schooldag, brachten de ouders van de jongste kleuters hun kinderen tot in de klas. Wil je vanaf maandag 9 september je kleuter tot aan de schoolpoort brengen? Vanaf daar gaan de kleuters alleen verder op de speelplaats.

 

Algemene ouderavond

De algemene ouderavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 september. De uitnodiging vind je in bijlage. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten want zowel het oudercomité als de leerkrachten geven belangrijke informatie en afspraken voor de rest van het schooljaar.

 

Feest eerste leerjaar

Woensdag 18 september om 18.30 uur is het “feest van het eerste leerjaar”. Hou alvast de datum vrij. De uitnodiging volgt.

 

Foto’s

Donderdag 3 oktober nemen we individuele en klasfoto’s. Kleurrijke kledij geeft fleurige foto’s.

 

 

 

 

 

 

Gezonde school

 • Geef koeken of fruit enkel nog mee zonder het verpakkingsmateriaal. We willen ijveren voor een propere speelplaats en ook de afvalberg verminderen. Vanaf volgende maandag kijken we hier strikt op toe.
 • Na elke speeltijd kunnen de kinderen kraantjeswater drinken. Elk kind krijgt van de school een eigen beker. Op het einde van elke week nemen de kinderen van de lagere school hun beker mee naar huis om af te wassen. De bekers van de kleuters blijven op school.
 • De meeste kinderen brengen een koek of fruit mee voor tijdens de speeltijd. Wil je geen koeken met chocolade meegeven? De chocolade smelt in de warme handjes en bevuilt gezichtjes en kleren. Ook voor de kinderen van de lagere school laten we geen chocoladekoeken toe. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. Elke woensdag is het fruitdag. De kinderen brengen dan enkel een stuk fruit mee.
 • Wij kiezen voor gezonde traktaties en een gezonde brooddoos.
 • We zijn een snoepvrije school. Dit wil zeggen dat de kinderen geen snoep meebrengen naar school.

 

Ziekte van kinderen

 • De kinderen van het eerste leerjaar vinden in bijlage 4 strookjes die je kan gebruiken bij ziekte van je kind in de lagere school. De andere lagere schoolkinderen vinden de briefjes achteraan in hun agenda. Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en vanaf de vijfde ziekteperiode is een doktersbriefje vereist. Wil je bij elke ziekte van je kind ’s morgens de school telefonisch verwittigen alsjeblieft?
 • Als je kind op school medicijnen moet nemen, laat dan een medisch attest invullen door de behandelende arts. Je vindt het terug op de website van de school. Zonder attest mogen we op school geen medicijnen toedienen.

 

Oudercomité

Het oudercomité vergadert donderdag 5 september om 20.15 uur in de school.

 

 

Bijlage

 • Onthaalbrochure
 • Uitnodiging algemene oudervergadering
 • Brief helpers
 • Brief “Praktische afspraken”
 • Strookjes ziekte voor het eerste leerjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen

 

 

 

De verjaardagen van onze kinderen zijn hoogtepunten in de loop van het jaar. Als leerkrachten vinden wij het belangrijk om daaraan op school de nodige aandacht te schenken.

 

Voor kinderen is het echt deugddoend om naar deze dag toe te leven en het feest mee voor te bereiden. Vanuit de klas proberen we daarop in te spelen door bijvoorbeeld:

 • voor de jarige een kroon te maken,
 • een verjaardagstekeningenboek samen te stellen,
 • een verjaardagsposter te kleuren,
 • een verjaardagskaart met alle namen van de kinderen van de klas te maken.

Natuurlijk wordt er voor elke jarige enthousiast gezongen. En daar waar het kan mag de jarige zijn of haar lievelingsverhaal of -spel kiezen.

 

Al deze dingen brengen ons in een feestelijke stemming, maar kinderen willen het feest ook kunnen ‘proeven’…  Daarom blijft de traktatie vanzelfsprekend iets belangrijks, maar we willen ze beperken.

 

Voor de kleuterschool:

 • fruit dat we in de klas snijden en verdelen (afspreken met de juf)
 • letterkoekjes
 • mopjes
 • eventueel kleine (dieren)koekjes, kleine (beren)koekjes, kleine ronde koekjes.

 

Het is de bedoeling dat de kleuters die drie jaar worden drie koekjes uitdelen aan elk vriendje van de klas. Kleuters die op het einde van de kleuterschool zes worden, trakteren met zes kleine koekjes per kind.

 

Voor de lagere school: fruit, cake (beperk de versiering) of wafel (zonder slagroom).

 

Wij rekenen op uw medewerking en zullen ons stipt aan die afspraken houden, d.w.z. dat grotere traktaties aan de jarige teruggegeven zullen worden, hoe erg dit ook is. Twijfelt u wat u uw kind mag meegeven, aarzel dan niet om met de betrokken leerkracht contact op te nemen.

 

Wij hopen dat de verjaardagen op deze manier tot fijne, feestelijke gebeurtenissen mogen uitgroeien.

 

 

Het leerkrachtenteam

 

 

 

 

 

Noot

Als de leerkracht jarig (of ziek) is, beperken de kinderen die iets willen meebrengen zich tot iets dat ze zelf getekend of gemaakt hebben (dus geen geschenken !).

 

 

Brieven terugbezorgen

Maandag kreeg je kind verschillende brieven mee die we graag snel ingevuld terugkrijgen op school. Ze bevatten belangrijke informatie voor de leerkrachten. Wie de brieven nog niet terugbezorgde: graag ten laatste morgen. Dankjewel!

 

Algemene ouderavond

We herinneren nog even aan de algemene oudervergadering op dinsdag 10 september om 19 uur voor de kleuterschool en om 20 uur voor de lagere school. We verwachten jullie talrijk want het CLB, oudercomité, directie en leerkrachten geven belangrijke informatie voor dit schooljaar. Welkom!

 

Klasfoto’s

Donderdag 3 oktober komt de schoolfotograaf individuele en klasfoto’s nemen.

 

 

Zwemmen

Volgende dinsdagvoormiddag 10 september zwemmen de kinderen van 2, 3 en 6.

De infobrochure zwemmen kan je ook raadplegen op de website. De zwemdata staan op de kalender.

 

Turnen

Enkele kleuters hebben nog geen turnpantoffels. Wil je deze meegeven in een zakje zodat ze op school kunnen blijven? Graag voorzien van de naam, dit is handig voor de juf.

 

Feest eerste leerjaar

Het feest van het eerste leerjaar vindt plaats op woensdag 18 september om 18.30 uur. Vandaag krijgen de kinderen een uitnodiging mee.

 

Rechtzetting

In de klas van juf Inge zitten 21 kleuters, eentje meer dan vermeld op de vorige nieuwsbrief.

 

Nog een rechtzetting

De nieuwe lagere schoolkinderen krijgen een T-shirt van de school, een fluohesje en een turnzak. De kinderen van het eerste leerjaar kregen al een fluohesje in de kleuterklas en krijgen nu dus enkel een T-shirt en een turnzak. Onze excuses voor het misverstand!

Momenteel is de voorraad fluohesjes op maar deze worden bijbesteld en later bezorgd aan de betreffende kinderen.

 

Notenallergie Josephine

Begin deze week kreeg je een briefje i.v.m. met een kind met een erge noten- EN visallergie. We begrijpen dat sommige ouders vragen hebben hierover.
Daarom deze warme oproep: stel je vraag via directie@gbshoogstraten.be ten laatste tegen dinsdag 10 september. Juf Marina verzamelt alle vragen en bespreekt ze met de ouders van dit kind. Op de volgende nieuwsbrief krijgen jullie dan antwoorden op al je vragen.

Al een kleine tip: Ei kan wel. Choco met hazelnoten vermijden we.

 

Oudercomité

Vanavond heeft het oudercomité haar eerste vergadering van dit schooljaar om 20.15 uur in de school.

 

 

 

 

Problemen met ICT

De kalender op de website staat pas sinds dinsdag ingevuld. Onze excuses voor de vertraging.

We wilden de kalender op de website in een nieuw kleedje steken. Alle voorbereidingen waren gemaakt maar de ICT-firma die voor de gemeentescholen werkte, ging failliet.
We werken momenteel samen met de stad om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor onze technische problemen.

We houden je op de hoogte en danken je voor jullie begrip.

 

Website

De nieuwsbrief vind je op donderdag of vrijdag terug op de website van de school. Kijk elke week bij “Heet van de naald” voor foto’s en commentaar van activiteiten in de verschillende klassen: www.gemeenteschoolhoogstraten.be

 

Overlijden

Op 3 juli is de vader van juf Griet overleden. We wensen de familie veel sterkte toe.

 

Familienieuws

Lore (5), Senne (3b) en Lisse (K3D) Joosen kregen er op 30 juli een zusje Janne bij. Iedereen stelt het goed.

 

Bijlage

 • Uitnodiging “Feest eerste leerjaar”
 • Folder van de Opvoedingswinkel
 • Brief Sportoase over schoolzwemmen voor de lagere school
 • Flyer ‘Maand van de sportclub’
 • Flyer scholenveldloop / vliegtips
 • Flyer Academie voor Muziek en Woord (voor 1,2, 3 en 4)

Laatste schooldag

Vrijdag 28 juni is de laatste schooldag. De kinderen van de lagere school krijgen hun rapporten, de laatste bel gaat om 11 uur en dan is het grote vakantie! Tussen 11 en 12 uur is er nog gelegenheid tot oudercontact in de lagere school en er is opvang voor de kinderen tot 12 uur.

 

Organisatie volgend schooljaar

Zie brief in bijlage

 

Back to school – nieuwe klaslijsten

Woensdag 28 augustus is er tussen 18 en 19 uur een onthaaluurtje voor alle kinderen van onze school (zie flyer). De definitieve samenstelling van de klassen is nu nog niet bekend. De nieuwe klaslijsten zullen die dag om 18 uur uithangen aan de refter. Je nieuwe juf of meester verwelkomt jullie dan graag in haar/zijn klas, samen met de klasgenoten.

 

May gaat met pensioen

Vanaf 1 september zal May Sterkens van het secretariaat met pensioen gaan. Els Van Loock vervangt haar en wordt de nieuwe collega van Annita.

 

Knutselwerkjes voor- en naschoolse opvang

Knutselwerkjes die de kinderen maakten in de voor- en naschoolse opvang, kunnen ze daar ophalen. Ze liggen klaar op de tafels.

 

Website

– Thema dozen bij juf Greet

– Baby Fleur op bezoek in de klas van juf Nancy

– Kleuters naar de paardenmolen

– Baby Radu op bezoek bij juf Inn

– De luchthaven in de klas bij juf Inge, juf Annelies en juf Nancy

– Juf Inn, juf Ditte en juf Greet naar het poppentheater

– Kleuters van juf Inn en juf Ditte met de voetjes in het water

– Nieuwe kleuters bij juf Ditte juni 2019

– Sportdag

– Fietsproefjes

– Lezen in de tuin

– Techniek in de derde graad

– Kleine Radu op bezoek in 1A

– Bal in de straat bij WZC Stede Akkers

– Schoolfeest 2018-2019

– 6de blijven slapen op school

– Voetbalmatch zesde tegen leerkrachten

– Frieten bakken 2de leerjaar

– Knutselen met de mama van Arto

– Schoolreis 3 en 4

– Derde graad naar Bobbejaanland

– Lagere school naar de Mosten

– Move tegen pesten

– Voorbereiding sponsortocht

– Bednet Pyjamadag

– Flyer “Huis van het kind”

 

Verloren voorwerpen

De talrijke verloren voorwerpen liggen tot en met vrijdag uitgestald in de refter (8 tafels). Kom eens kijken of er kleding, potjes, fluo-vestjes, turnpantoffels, …… van je kind(eren) bijliggen. Alles wat niet afgehaald is, brengen we naar een goed doel.

 

Laatste schoolrekening

Wegens ziekte van Annita van het secretariaat, krijgen de kinderen de laatste schoolrekening vrijdag mee in plaats van vandaag.

 

Familienieuws

Juf Frie, kinderverzorgster, is moeke geworden van Jonas! Hartelijk gefeliciteerd!

 

Grappige uitspraken

Amelie: “We gaan naar de IKO” (bezoek aan VITO)

Vince: “Vroeger was ik een ridder; de heks heeft mij betoverd!”

Tuur S.: “Wij willen een kerstboom met kerstballen in de poppenkamer.”

Flor: “Juf, Gus zijn schoenen zijn afgezakt!” (uitgevallen)

 

Bijlage

Info 19-20 aan ouders

Brief organisatie volgend schooljaar

Uitnodiging “Back to school”

Toegangskaartje van de Mosten

Flyer “Huis van het kind” voor 5 en 6

Flyer Code Fever voor kinderen vanaf het derde leerjaar

Groepswerking flyer 2019

 

We wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie en zien jullie graag terug op

maandag 2/9/2019 !!!

18-19 Sportdag KS
18-19 Bednet Pyjamadag
18-19 voorbereiding sponsortocht
18-19 Move tegen pesten
18-19 lagere school naar de Mosten
« 1 van 5 »
18-19 Derde graad naar Bobbejaanland