All posts by neut raaltje

Schooljaar 2020-2021

Graag willen wij u informeren over de organisatie van het volgende schooljaar. In de kleuterschool hebben we 6 klassen:

Instapklas 1: juf Ditte

Instapklas 2: juf Inn

3 & 4-jarigen: juf Greet

3 & 4-jarigen: juf Lynn

5-jarigen: juf Inge

5-jarigen: juf Nancy

Juf Annelies geeft vanaf 1 september les in De Wijsneus in Wortel. We wensen haar veel succes! We verwelkomen juf Lynn van Loenhout terug in ons team.

Zorgleerkrachten: juf Machteld, juf Greet

Zorgcoördinatie: juf Ellen

Lichamelijke opvoeding: juf Greet

Kinderverzorgster: juf Frie

In de lagere school kiezen we voor onderstaande verdeling:

1A: juf Sindy

1B: meester Dirk

2A: juf Griet

2B: meester Jan

3A: juf Tineke

3B: meester Koen

4A: juf Joyce

4B: juf Annelies en juf Ann

5A: juf Stephanie

5B: juf Lydie

6: juf Annelot

Zorgleerkrachten: juf Mieke, juf Leen, juf Myriam, juf Agnes

Zorgcoördinatie:

-Eerste leerjaar: juf Ellen

-Tweede tot en met zesde leerjaar: juf Greet Sprangers

Lichamelijke opvoeding: meester Wieland

Beleidsondersteuning: juf Greet Sprangers, juf Ellen

ICT- coördinatie: meester Jan Koyen

Rooms-katholieke godsdienst: juf Isabelle

Niet-confessionele zedenleer: juf Diane

Protestants-evangelische godsdienst: juf Rian

Orthodoxe godsdienst: juf Kateryna

Islamitische godsdienst: meester Abdelali

Juf Lia gaat op pensioen. In coronatijden namen we op een aangepaste manier afscheid. De kinderen gingen per klas op bezoek en zetten haar tuin helemaal in de bloemetjes. Geniet van je pensioen!

Secretariaat: Annita en Els

Directie: juf Marina

Enkele belangrijke data:

‘Back to school’ voor alle kinderen (onder voorbehoud):

 • Donderdag 27 augustus van 18 tot 19 uur

Algemene infoavond (onder voorbehoud):

 • Dinsdag 8 september

Plaatselijke verlofdagen:

 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Woensdag 10 maart 2021
 • Donderdag 3 juni 2021

Pedagogische studiedagen:

 • Vrijdag 25 september 2020
 • De 2de datum is nog te bepalen

Schoolfeest

 • Zaterdag 8 mei 2021

Rapport

Het laatste zomerrapport ziet er anders uit dan andere jaren. De evaluatie gebeurde ook anders. De punten maken plaats voor alle lesonderdelen waarop uw kind werd geëvalueerd tijdens de afgelopen corona-periode. Zo heb je een goed overzicht welke leerstof je kind beheerst. Vanaf september starten alle klassen met herhaling. Wat minder goed gekend is, wordt dan meteen opgefrist.

Vanaf het derde leerjaar krijgen de kinderen ook nog hun lenterapport mee, het puntenrapport van voor de lock-down.

Heraanleg speelplaats

Vorige schooljaren dachten we met leerlingen, leerkrachten en ouders samen na over onze speelplaats. Wat kan anders, wat zou beter kunnen, wat missen we? Het oudercomité nam een enquête af bij alle kinderen. Na vele vergaderingen en overlegmomenten met het leerlingenparlement, leerkrachten, ouders, een ontwerper en het stadsbestuur dienden we ons project in.  Ons ontwerp won een subsidie van 15.000 euro.

De fundamentele werken aan de speelplaats starten tijdens de zomervakantie. Nadien is er nog veel werk en hulp nodig bij allerlei  bouw- en knutselwerken. Het oudercomité zoekt nog helpende handen om de speelplaats verder af te werken. Wie wil helpen, mag zich opgeven bij het oudercomité. Je stuurt daarvoor best een mail naar het oudercomité (ocgemeenteschool@gmail.com).

 Je kan alles nog eens nalezen op de brief in bijlage bij deze nieuwsbrief.

Bijlage

 • Flyer Hoogstraten VV
 • Brief helpende handen voor de speelplaats
 • Flyer back to school

We wensen iedereen een deugddoende vakantie en zien jullie allemaal graag terug op dinsdag 1 september 2020!

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni is de laatste schooldag. Kom je kind halen zoals op woensdag.

 • L5 en L6: 11.45 uur
 • L1 en L2: 11.55 uur
 • L3, L4 en kleuters: 12.05 uur

Er is in de namiddag geen opvang voorzien.

Laatste schoolrekening

De kinderen krijgen vandaag de laatste schoolrekening mee. Je kan deze ook bekijken via het ouderplatform – rekeningen. Wil je deze zo snel mogelijk betalen? Dan kunnen we het schooljaar ook financieel afsluiten.

Er staat bij sommige kinderen nog een rekening open van een voorgaande periode. De kinderen kregen hiervoor al een herinnering mee. Kan je dit nakijken en ook zo snel mogelijk betalen?

Graag wijzen we erop dat je steeds contact mag opnemen met de directie bij betaalmoeilijkheden. We zoeken samen naar een oplossing.

Zomerbingel

Voor de kinderen die graag met Bingel werken: je kan online een vakantiekalender of zomerbingel bestellen bij uitgeverij Van In.

Instagram

Als school zetten we een stapje verder in de digitale wereld. Vanaf vandaag vind je ons terug op Instagram onder de naam GBSHoogstraten. #gbshoogstraten

Volgend schooljaar

Maandag krijgt u via het ouderplatform alle informatie voor volgend schooljaar. Je krijgt dan de organisatie van de school en de belangrijke data meegedeeld.

Let op! Nieuw vanaf schooljaar 2020-2021

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 5 jaar wordt (°2015). Dit zijn de kinderen van de derde kleuterklas.

Dat wil concreet zeggen: als kinderen afwezig zijn, hebben zij een ziektebriefje of doktersattest nodig. Afwezigheden moeten dan gewettigd worden. Meer info begin volgend schooljaar.

GEEN wieltjesdag

De speelplaats is opgedeeld in de verschillende bubbels, vandaar dat wieltjesdag op donderdag 25 juni niet kan doorgaan.

Schoolzwemmen

Door het coronavirus zijn er een aantal zwembeurten weggevallen. De teveel betaalde zwembeurten worden mee overgenomen naar volgend schooljaar. Voor schoolverlaters verrekenen we dit met de laatste schoolrekening.

Schoolrekening

Volgende week krijg je de laatste schoolrekening van dit schooljaar. Betaal je rekening op tijd alsjeblieft. Zo kunnen we het schooljaar ook financieel afsluiten. Dankjewel!

Fietsbieb

In bijlage zit een flyer van de Fietsbieb in Hoogstraten. Hier kan je kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen ontlenen aan een voordelig tarief. Als je een kinderfiets wil schenken, kan dit ook altijd.

Webinar rond angst bij kinderen

Op donderdag 2 juli kan je deelnemen aan een gratis webinar van de Christelijke Mutualiteit. Deze infosessie gaat over angst bij kinderen in tijden van corona. Meer info via deze link: https://www.cm.be/selfservice/agenda?utm_campaign=CM_S_NSL_EML_CM-zine_maandelijkse%20nieuwsbrief_16juni_062020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&campaignId=2614&emailName=CM_S_NSL_EML_CM-zine_maandelijkse%20nieuwsbrief_16juni_062020&elqTrackId=b43eed05c218478eae53db85d1df2662&elq=92872799cb2344bd8c31e0806f83164b&elqaid=3149&elqat=1&elqCampaignId=2614&elqcst=272&elqcsid=5857#/activity/11988/detail

Bijlage

 • omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis
 • fietsbieb

Bedankt aan alle ouders voor het correct naleven van de afspraken rond het brengen en halen van de kinderen! We zijn er ons erg van bewust dat dit van iedereen een inspanning vergt. We houden het samen veilig en zorgen dat de kinderen de laatste weken van dit schooljaar goed kunnen afsluiten!

Parkeerplaatsen Deken Sendenstraat

Vanaf heden zijn de parkeerplaatsen achteraan de school afgesloten voor de veiligheid van de kinderen. Ze mogen enkel gebruikt worden door de leerkrachten.

Helpende handen voor de speelplaats

Het oudercomité maakte een brief naar aanleiding van de vernieuwing van de speelplaats. Ze zijn nog op zoek naar materialen en hulp allerlei. Meer info in de brief in bijlage.

Uitzwaaifeest oudste kleuters / proclamatie zesde leerjaar

Door de aangepaste maatregelen zijn deze feestelijkheden dit schooljaar gewijzigd.

 • De kleuters vieren samen in de klas met de klasjuf. Ze krijgen nog een flyer met meer info. Veel succes in het eerste leerjaar!
 • Maandag 29 juni nemen de leerlingen van het zesde leerjaar afscheid van onze school. De leerlingen krijgen spoedig een officiële uitnodiging met de nodige instructies. Veel succes bij jullie verdere studies!

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni is de laatste schooldag. Kom je kind halen zoals op woensdag.

 • L5 en L6: 11.45 uur
 • L1 en L2: 11.55 uur
 • L3, L4 en de kleuters: 12.05 uur

Herinnering schoolrekening

Bedankt aan iedereen om de schoolrekening tijdig te betalen. We hebben gemerkt dat er toch nog een aantal openstaande rekeningen zijn. Kijk je dit even na en breng het zo snel mogelijk in orde alsjeblieft.

Bijlagen

 • Herinnering schoolrekening
 • Brief oudercomité

Opstart lagere school

Vanaf morgen vrijdag 5 juni verwachten we alle leerlingen van de lagere school terug.

Hierbij willen we graag nog enkele richtlijnen herhalen en nieuwe zaken toevoegen.

Voor een vlot verloop van het brengen en halen van de kinderen:

 • De poorten zijn open tussen 8.15 en 8.45 uur.
 • Breng je kind/kleuter op het juiste tijdstip naar school. Kijk in het overzicht. Zo spreiden we de drukte aan de schoolpoort. Dankjewel.
 • Het afhalen van de kleuters aan de tuin gebeurt in deze volgorde:
  • Klas van juf Greet
  • Klas van juf Annelies
  • Klas van juf Inge
  • Klas van juf Nancy
 • De kleuters van juf Inn en juf Ditte komen naar de poort van de speelplaats.
 • Er zijn ’s avonds geen rijen voorzien.
 • Alle kinderen blijven op school eten ’s middags.
 • Bespreek met je kinderen wie je eerst ophaalt.
Leerjaar – groepPlaatsStart en einde van de lessenBinnenkomen via Plaats fiets
6A + 6BHet grasveld voor de klassen8.30 – 15.15 Woensdag: 11.45Poort Deken SendenstraatFietsenstalling
Het grasveld voor de turnzaal8.30 – 15.15 Woensdag: 11.45Poort Gravin ElisabethlaanAfdak kleuterspeelplaats
1A + 1BZelfde plek blijft behouden8.35 – 15.25 Woensdag: 11.55Poort Deken SendenstraatFietsenstalling
2A + 2BOp het voetbalveld8.35 – 15.25 Woensdag: 11.55Poort Deken SendenstraatFietsenstalling
3A + 3BBinnentuin8.40 – 15.35 Woensdag: 12.05Poort Gravin ElisabethlaanAfdak kleuterspeelplaats
4A + 4B  Speelplaats voor de refter8.40 – 15.35 Woensdag: 12.05Poort Gravin ElisabethlaanAfdak kleuterspeelplaats
KleutersKleutertuintjes + speelplaats8.45 – 15.30 Woensdag 12.00Poort aan tuin / poort aan speelzaalFietsenstalling

Nog enkele belangrijke aandachtspunten:

 • We vragen aan de ouders om de school NIET te betreden. Bovendien vragen we om een mondmasker te dragen. U werkt dan optimaal mee aan uw veiligheid en de onze.
 • Gelieve aan de schoolpoort de “1,5 m afstandsregel” te respecteren. Blijf niet praten aan de ingang.
 • Voorzie naast boterhammen en tussendoortjes ook een drinkbus met water. Deze kan in de klas bijgevuld worden.
 • De kinderen mogen eigen speelgoed van thuis meenemen, maar het moet wel in de boekentas passen.
 • Breng je eigen papieren zakdoekjes (doos of pakje) mee naar school.
 • Verjaardagstraktaties kunnen momenteel niet maar de juf/meester zal ervoor zorgen dat uw kind(eren) toch kunnen stralen op hun dag!
 • De voor- of naschoolse opvang gebeurt door Ferm (Stekelbees).

Keuze levensbeschouwelijke vakken

De kinderen die volgend schooljaar naar het eerste leerjaar gaan, krijgen morgen het formulier mee om hun keuze voor godsdienst of zedenleer door te geven. Vul dit in en bezorg het zo snel mogelijk terug aan de klasjuf.

Vrije dag

Donderdag 11 juni is de laatste plaatselijke verlofdag. Dit is een vrije dag voor iedereen.

Heropstart school

De kleuterschool kan volledig opstarten op dinsdag 2 juni. We willen vriendelijk vragen om het strookje voor uw kleuter(s) te willen invullen. Zo weten we welke kinderen we op school kunnen verwachten.

Hierbij willen we nog enkele richtlijnen meegeven voor een vlot dagverloop:

 • De kleuters van juf Inn en juf Ditte worden ’s morgens gebracht via de poort van de Deken Sendenstraat naar de speelplaats. Juf Inn of juf Ditte wacht hen daar op. ’s Avonds haal je hen daar weer op.
 • De kleuters van juffen Greet, Annelies, Inge en Nancy worden gebracht via het tuinpoortje en gaan vandaar naar de klas. ’s Avonds komen de klassen een voor een naar buiten. Je wacht op de stoep tot je kleuter naar buiten komt.
 • De kinderen brengen zelf water mee in een drinkbus en eten in de klas. Voorzie voldoende water, zeker met warm weer. Voorzie best ook een petje en zonnecreme.
 • Er is geen voor- of nabewaking op school. Als u dit nodig hebt, neemt u zelf contact op met Ferm (het vroegere Stekelbees).
 • Aangezien de kinderen terug naar school kunnen komen, maken de juffen geen werkbundels meer.
 • Alle activiteiten (zowel binnen als buiten) zijn per klas. De klas is de contactbubbel van uw kleuter.

Voor de verdere heropstart van de lagere school wachten we nog op de laatste richtlijnen vanuit de preventiedienst van de stad. Zodra de goedkeuring er is, krijg je van ons de concrete info over de heropstart.

Voor de klassen (het eerste en het zesde leerjaar) die al naar school kwamen verandert er voorlopig niets volgende week.

Verlof

Maandag 1 juni is Pinkstermaandag en een vrije dag voor iedereen. Er is dan geen opvang op school. Geniet van het lang weekend!

Inschrijving volgend schooljaar

We kregen al heel wat antwoorden voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. Dank je wel daarvoor. Ook als je kind niet terugkomt, vragen we om het strookje in te vullen. Zo help je ons om het volgende schooljaar zo goed mogelijk voor te bereiden. Wil je dit zo snel mogelijk in orde brengen? Dank je wel.

Eerste leerjaar

Breng steeds alle werkschriften mee naar school en hou het ouderplatform goed in de gaten. Hierop komen de opdrachten te staan voor de dagen dat de kinderen niet op school moeten zijn.

Verlof

Morgen, donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag en op vrijdag 22 mei maken we de brug. Er is dan geen opvang op school. Fijn lang weekend aan iedereen!

Mooi weer

Het weerbericht geeft volgende week prachtig weer. Geef uw kind(eren) voldoende water mee naar de opvang/school. Een pet of zonnehoed en zonnecrème mag u ook altijd van thuis meegeven. We hebben er aandacht voor dat tijdens de speeltijden de kinderen ook voldoende in de schaduw blijven.

Inschrijving volgend schooljaar

Bij de organisatie van het nieuwe schooljaar moeten we heel wat regelen: verdelen van de klassen, aanschaf van voldoende banken, stoelen en leermateriaal, afspraken met het zwembad,…

Zoals jullie gedurende het hele schooljaar hebben kunnen vaststellen, hebben wij ons ingezet om jullie zoon of dochter op een aangename manier heel veel te laten leren. Daarom hopen we ook in de toekomst jullie vertrouwen te behouden. Met jullie steun kunnen we verder bouwen aan onze school. We sturen in een apart bericht voor elk van je kinderen een antwoordstrookje via het ouderplatform. Wil je dit zo snel mogelijk invullen? Dank je wel.

Keuze levensbeschouwelijke vakken

De kinderen die volgend schooljaar naar het eerste leerjaar gaan, moeten een keuze maken voor godsdienst of zedenleer. Je denkt hierover best al eens na want bij het volgende afhaalmoment van de werkbundels vullen we dit formulier in.

Kinderen van andere klassen die hun keuze willen wijzigen, kunnen dit doen voor 30 juni. Vraag hiervoor een nieuw formulier via het secretariaat. Dit kan telefonisch of via mail op secretariaat@gbshoogstraten.be

Problemen mailverkeer

Zoals gisteren gemeld, ondervonden we sinds het weekend problemen met onze mailboxen van de school. Dit is opgelost dus we zijn vanaf heden weer bereikbaar via mail.

Schoolrekening

De volgende schoolrekening komt op het einde van het schooljaar. Dit zal voor de periode van begin maart tot eind juni zijn.

Bedankt aan alle ouders om steeds de richtlijnen correct op te volgen. Knap dat jullie je blijven inzetten op het thuisonderwijs om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Een dikke pluim hiervoor!

Heropstart van de school

Vanaf maandag 18 mei gaat de school opnieuw open, maar alles zal er een beetje anders uitzien. Om een veilige leeromgeving te garanderen, hebben wij heel wat aanpassingen gedaan op onze school.

Bekijk het filmpje van onze school in coronatijden via onderstaande link:

We geven graag nog wat extra richtlijnen:

 • Kinderen brengen hun eigen papieren zakdoekjes mee.
 • Naast tussendoortjes en boterhammen, brengen de kinderen voldoende eigen drank (enkel water) mee.
 • Iedereen blijft op school eten. De uren van de lessen en de speeltijden zijn voor elke groep verschillend, waardoor naar huis gaan tijdens de middag niet mogelijk is.
 • De leerlingen van het 1ste en 6de leerjaar komen langs de poort van de Deken Sendenstraat.
 • De kinderen die naar de noodopvang komen, komen naar school langs de Gravin Elisabethlaan.
 • Alle kinderen van de lagere school die naar de opvang komen, brengen hun eigen schrijfgerief (potlood, balpen, kleurpotloden,stiften…) en werkboeken mee in hun boekentas. Zij kunnen het materiaal dat op school aanwezig is niet gebruiken.
 • Er mogen geen traktaties meegegeven worden voor verjaardagen. De juffen en meesters zorgen hier zelf voor en maken van de verjaardag van uw kind toch een leuke dag.
 • Kinderen van de lagere school mogen eigen speelgoed meenemen voor op de speelplaats. Dit moet wel in de boekentas passen.
 • De school wordt goed verlucht (open ramen en deuren). Voorzie dus warme kledij en een jas.

“Schoolfeest vanuit ons kot”

Alle juffen en meesters nodigen jullie uit om samen met hen “schoolfeest vanuit ons kot” te vieren. Neem alvast een kijkje via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=rTLzd8_gwFw&feature=share

Doe intussen jullie kinderen nog héél veel groetjes. De juffen en meesters missen hen enorm hard!

Geef hen van ons een dikke knuffel, thuis mag dit gelukkig wel.

Juf Marina

Pyjamadag voor Bednet

Denk eraan: morgen doet onze school mee met de “Nationale Pyjamadag”. Vrijblijvend mogen alle kinderen in pyjama naar school komen om zo onderwijs voor zieke kinderen in de kijker te zetten. Op onze school volgt Elisa (2b) les via Bednet. Kleed je zeker warm aan onder je pyjama!

 

Maatregelen coronavirus

De school onderneemt een aantal stappen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Verschillende activiteiten worden hierdoor afgelast. Meer info in de extra brief.

 

Op de website

 • Carnaval LS
 • Babybezoek bij juf Ditte (zusje Adriaan)

 

Bijlage

Het kleine zusje van Adriaan op bezoek in onze klas!

19-20 Babybezoek bij juf Ditte (zusje Adriaan)