Alle berichten van neut raaltje

Zieke juffen in de kleuterschool

Juf Machteld en juf Chrisje zullen voorlopig afwezig zijn tot de krokusvakantie, juf Nancy voorlopig tot 22/2, en juf Greet (3- en 4-jarigen) tot 31/3. Juf Lynn van Loenhout vervangt in de klas van juf Nancy. We zijn nog naarstig op zoek naar een vaste vervanging voor de klas van juf Greet. We wensen de afwezige juffen heel veel beterschap!

Bib

  • Vrijdagnamiddag 15 februari: 2a en 2b
  • Maandagnamiddag 18 februari: 1b, 1c en de 5-jarige kleuters van juf Annelies
  • Dinsdagnamiddag 19 februari: 3a en 3b
  • Donderdagnamiddag 21 februari: 1a en L6

Voorlezen in het klasje van juf Greet

De oma van Cas is vrijwilliger in de bib. Ze komt dinsdag voorlezen in het klasje van juf Greet.

Zwemmen – kijkzwemmen – kledijzwemmen

Dinsdag 19 februari is het zwemmen voor het eerste en vierde leerjaar. De kinderen oefenen met kleding. Alle kinderen krijgen een eerste rapportje dat verder aangevuld wordt. Het is ook kijkzwemmen voor de ouders. Je kan dan de lesmethode en vorderingen van je kind bekijken. De kinderen vertrekken op school om 9.35 uur. De zwemles is van 10 tot 10.45 uur.

Tweede naar spelenpaleis

De kinderen van het tweede leerjaar gaan dinsdagnamiddag sporten in Brecht. Ze vertrekken al om 12.15 uur dus alle kinderen blijven op school eten. Breng een drankje (met schroefdop) en een extra koek mee. Dankjewel aan de ouders die voor het vervoer zorgen, zij betalen geen inkom. De kosten van deze sportieve namiddag bedragen 3 euro. Het oudercomité sponsort 1 euro; de rest komt op de schoolrekening.

Ouderavond KIVA

We doen nogmaals een warme oproep voor onze ouderavond over sociale vaar-digheden volgende dinsdag 19/02 om 19.30 uur in de refter. Je vindt een brief met informatie in bijlage. Hartelijk welkom!

Leerlingenparlement

Donderdagmiddag 21/2 is er een bijeen-komst van het leerlingenparlement.

Oproep voorschoolse opvang

Wanneer je je kind ’s morgens afzet bij de voorschoolse opvang, wacht dan samen met je kind totdat Nadine of Eva de deur opent!

Bijscholing

Juffen Tineke, Mieke en Ann en meester Jan volgen vrijdag navorming over “Rekentrap-pers”. Juf Linze vervangt in 3a en meester Frits in 2b.

Op de website

Op www.gemeenteschoolhoogstraten.be vind je foto’s van:

– tentoonstelling oudste kleuters

– zingen in de speelzaal

– allemaal vriendjes bij juf Inn en juf Ditte

– nieuwe kleuters bij juf Ditte 1 februari 2019

– sommentikkertje in 1c

– 4de leerjaar braingym

– 4de leerjaar gaat kijken naar de      gedichtenshow

– eerste leerjaar leert over de post

– kerstfeest van het 4de leerjaar

– meten tijdens rekenen 4de leerjaar

Bijlage

Betalingsherinnering

Tijdens de rekenles hebben we geleerd over liter, deciliter en centiliter. De kinderen mochten zelf gaan meten. Wat vonden ze het toch fijn!

18-19 Meten tijdens rekenen 4de leerjaar

Wat was het kerstfeest een groot succes!

De kinderen van het 4de leerjaar hebben zelf een kerstfeest in elkaar gestoken. Sommige moesten voor de hapjes en drankjes zorgen, andere moesten dan weer zorgen dat we konden dansen en spelen op het feest. Weer andere hebben gezorgd voor de uitnodigingen.

In 1 woord het was SUPER! 

18-19 Kerstfeest van het 4de leerjaar
« 1 van 2 »

De leerlingen van het eerste leerjaar leerden in de lessen W.O. hoe de post werkt. Zij weten nu alles over ‘de reis van een brief’, ‘van schrijver tot ontvanger’. De klas werd omgebouwd tot een heus postkantoor. Eerst werden de postbussen gelicht. De brieven werden naar het postkantoor gebracht waar de brieven gestempeld en gesorteerd werden! Daarna brachten de jonge postbodes de brieven naar het juiste klasadres!

18-19 de post eerste leerjaar
« 1 van 2 »

Net zoals elk leerjaar mocht ook het 4de leerjaar gaan kijken naar de gedichtenshow die het 3de leerjaar had gemaakt.

Wat was dat een FAN-TAS-TISCHE show met leuke en grappige gedichten.

Het 3de leerjaar heeft dit super knap gedaan en we geven ze via deze weg ook nog een hele grote pluim!

18-19 4de lj gaat kijken naar de gedichtenshow
18-19 4de lj braingym
« 1 van 2 »

De leerlingen van 1C zijn hun sommen buiten op de speelplaats gaan oefenen tijdens sommentikkertje!

18-19 1c Sommen tikkertje

In het klasje van juf Ditte stapten op 1 februari, 2 nieuwe kleuters in… Welkom op onze school!

18-19 Nieuwe kleuters bij juf Ditte 1 februari 2019

Jij bent mijn vriendje ik vind je zo lief.
Ik heb mijn vriendje nog liever dan lief.

18-19 Allemaal vriendjes bij juf Inn en juf Ditte

No Images found.

Volgende week is het grootouderfeest en wij zijn ons alvast aan het voorbereiden…

Ook had Flor nog even tijd om samen leuke kinderliedjes te zingen.

18-19 Zingen in de speelzaal