nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Herinnering: morgen is het strapdag!

Morgen is een autoluwe schooldag. Kom te voet, met de fiets, step, …. naar school en zorg mee voor meer veiligheid op weg naar school en aan de schoolpoort! Je krijgt dan een lekkere traktatie. Denk aan je fluovest!

Rijen

Eerst en vooral bedanken we jullie voor jullie begrip tijdens onze proefperiode. De ouders wachten nu achter de poort in een soort van wachtzone. Het lint vervangen we later door een witte lijn op de grond. We proberen de doorstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen, zodat de leerlingen die zelfstandig naar huis fietsen of wandelen veilig het schoolplein kunnen verlaten. De juffen en meesters openen de poort. Van zodra de zelfstandige leerlingen door de poort zijn, mogen de ouders, grootouders, …. die in de wachtzone staan, hun kinderen ophalen in de rijen (zowel kleuter- als lagere school).

Turnpantoffels kleuters

Zoals al gemeld turnen de kleuters vanaf dit schooljaar met turnpantoffeltjes. Er zijn nog steeds kleuters die er geen hebben. Zorg er snel voor aub en breng ze mee naar school in een zakje met de naam van je kind. Dank je wel!

Leeruitstap derde leerjaar

De kinderen van het derde leerjaar komen vrijdagochtend met de fiets naar school. Ze brengen een bezoek aan de appelboer in Minderhout. Zorg voor regenkledij indien nodig en draag je fluo-hesje!

 Zwemmen

Dinsdag 25 september gaan de kinderen van 2, 3, 5 en 6 zwemmen.

Scholenveldloop

Volgende woensdag 26 september is het scholenveldloop aan de Mosten. Je kan om 13.15 uur ter plaatse inschrijven. Neem 2 veiligheidsspelden mee. Maandag na de namiddagspeeltijd oefenen we met alle kinderen van de lagere school. Zorg dus voor gemakkelijke kledij en schoenen. De flyer kregen de kinderen de eerste schoolweek al mee. We hopen dat veel kinderen van onze school zullen meelopen. Veel sportplezier!

Bib

Donderdagnamiddag 27/09: 5a en 5b

Wieltjesdag

27 september is de laatste donderdag van de maand en dus wieltjesdag voor de kinderen van de lagere school. Ze mogen hun steps, skates, boards, …. mee naar school brengen.

Plaatselijke verlofdag

Maandag 1 oktober is onze eerste plaatselijke verlofdag. Alle kinderen en leerkrachten hebben dan een vrije dag.

Website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be en klik op “Heet van de Naald” voor foto’s van:

– Nieuwe kleuters bij juf Inn en juf Ditte

– 2a zorgt voor mekaar

Vormsel

Ouderavond vormsel: woensdag 26 oktober om 20 uur in de Pax.

Bijlage

 • Flyer de Bonte Beestenboel
 • Flyer studietoelage

Overlijden

Gisteren is de vader van juf Marina overleden. We leven mee met haar en haar familie en wensen hen veel sterkte toe.

 Groepslezen

Maandag 17 september starten de kinderen van het tweede en het derde leerjaar met het lezen in kleine groepjes. Ze lezen elke maandag- en woensdagmorgen. Alvast bedankt aan alle (groot)ouders die hierbij helpen. We verwachten hen om 8.40 uur.

Zwemmen / zwembegeleiders

Dinsdag 18 september zwemmen de kinderen van het eerste en vierde  leerjaar. TIP: draag op zwem- of turndagen gemakkelijke kleren en schoenen.

We zoeken nog zwembegeleiders op dinsdag in de oneven weken voor de zwemgroepen van 2 en 5 en 3 en 6. Het tweede en vijfde leerjaar vertrekken telkens op dinsdag om 8.50 uur en zijn terug om 10.40 uur. Het derde en zesde leerjaar vertrekken om 9.35 uur, zij zijn om 11.25 uur terug op school. Je kan je opgeven bij de klasleerkracht. Alvast hartelijk dank!

Sport@school

September is de maand van de sportclub. Kom op woensdag 19 september in de kleren van je sportclub naar school!

Feest eerste leerjaar

Woensdag 19 september om 18.30 uur verwachten we de kinderen van het eerste leerjaar met hun ouders, broers en zusjes, die zich inschreven voor het feest. Hier kan je de andere ouders en kinderen wat beter leren kennen. Met de lekkere frikadellen en kriekjes van het oudercomité wordt het een gezellige avond.

Bijscholing

Juf Ellen en juf Ann volgen dinsdagvoormiddag bijscholing voor startende zorgleerkrachten.

Op 21 september stappen en trappen we naar school

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op vrijdag tijdens de week van de mobiliteit de STRAPDAG plaats. Op deze autoluwe schooldag komen duizenden kinderen te voet, met de fiets, step of skates naar school. Duurzaam naar school is leuk, gezond, goed voor het milieu en zorgt voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort. Omdat we weten dat zowel ouders als kinderen op deze dag echt veel moeite doen om te voet of met de fiets te komen, willen we tonen dat we die moeite appreciëren. Het stadsbestuur van Hoogstraten voorziet voor alle kinderen een lekkere, verse en lokaal geteelde appel. Draag je fluovestje, zo zorg je dat je goed zichtbaar bent in het verkeer!

Leeruitstap derde leerjaar

De kinderen van het derde leerjaar fietsen vrijdag 21 september naar de appelboer in Minderhout. Zorg dat je fiets in orde is!

Wijziging werking CLB

Als bijlage vind je een brief van het CLB met informatie over hun gewijzigde werking.

Batterijen en toners

Je mag lege batterijen en toners meebrengen naar de school. Een recyclagebedrijf haalt ze op en de school krijgt een vergoeding.

Familienieuws

Op 7 september overleed de grootvader van Nathalie Schumacher. We leven mee met de familie.

 Bijlage

 • Brief CLB
 • Brief IKO voor de lagere school
 • Gratis tijdschriftjes voor 4, 5 en 6. (Abonnement via de school is niet mogelijk.)

Brieven terugbezorgen

Maandag kreeg je kind verschillende brieven mee die we graag snel ingevuld terugkrijgen op school. Ze bevatten belangrijke informatie voor de leerkrachten. Wie de brieven nog niet terugbezorgde: graag ten laatste morgen. Het toestemmingsformulier naar aanleiding van de verstrengde privacywetgeving moet ingevuld en ondertekend in ons bezit zijn voor elk kind.  Dankjewel!

Algemene ouderavond

We herinneren nog even aan de algemene oudervergadering op dinsdag 11 september om 19 uur voor de lagere school en om 20 uur voor de kleuterschool. We verwachten jullie talrijk want oudercomité, directie en leerkrachten geven belangrijke informatie voor dit schooljaar. Welkom!

Bib

Vrijdag 7/9: 2a en 2b

Maandag 10/9: 1b en 1c

Dinsdag 11/9: 3a en 3b

Donderdag 13/9: 1a en 6

Klasfoto’s

Donderdag 13 september komt de schoolfotograaf individuele en klasfoto’s nemen. De datum was foutief vermeld in de brief van afgelopen maandag. Sorry daarvoor.

 Zwemmen

Volgende dinsdagvoormiddag 11 september zwemmen de kinderen van het 2, 3, 5 en 6.

Feest eerste leerjaar

Het feest van het eerste leerjaar vindt plaats op woensdag 19 september om 18.30 uur. Vandaag krijgen de kinderen een uitnodiging mee. Deze datum was ook foutief vermeld in de brief van afgelopen maandag. Nogmaals sorry!

Nog een rechtzetting: vervanging 4/5 opdracht

Juf Mieke vervangt juf Myriam in 1a op maandag- en dinsdagnamiddag en meester Dirk in 1b op donderdag- en vrijdagnamiddag.

Oudercomité

Vanavond heeft het oudercomité haar eerste vergadering van dit schooljaar om 20.15 uur in de school.

Website

De nieuwsbrief vind je op donderdag of vrijdag terug op de website van de school. Kijk elke week bij “Heet van de naald” voor foto’s en commentaar van activiteiten in de verschillende klassen: www.gemeenteschoolhoogstraten.be

 Familienieuws

Op 30 augustus overleed de grootvader van Alicia (5a). We leven mee met de familie.

Bijlage

 • Feest eerste leerjaar
 • Folder van de Opvoedingswinkel
 • Brief Sportoase over schoolzwemmen voor de lagere school
 • Boekje ‘Maand van de sportclub’
 • Flyer scholenveldloop / vliegtips
 • Rijen_
 • Rijen Plan

Beste ouders

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar danken we jullie voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Wij zullen ons inzetten om er een jaar van te maken waarin uw kinderen op een prettige manier veel leren.

“jij + ik = tof!” is ons jaarthema, we lichten het toe op de algemene ouderavond.

Nieuwe schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.45 tot 12 uur en van 13.10 tot 15.30 uur.

’s Namiddags beginnen en stoppen we 5 minuten vroeger t.o.v. vorige jaren. ’s Woensdags blijven de schooltijden dezelfde: van 8.45 tot 12 uur.

Leerlingenaantallen en leerkrachten

Deze morgen waren er 114 kleuters, 3 minder dan op 1 september vorig jaar. Ze zijn verdeeld over 6 kleuterklassen.

 • 13 kleuters bij juf Inn (2,5- en driejarigen)
 • 12 kleuters bij juf Ditte (2,5- en driejarigen)
 • 24 kleuters bij juf Greet (drie- en vierjarigen)
 • 22 kleuters bij juf Annelies (vier- en vijfjarigen)
 • 22 kleuters bij juf Inge (vier- en vijfjarigen)
 • 21 kleuters bij juf Nancy (vier- en vijfjarigen).

Juf Ellen is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de kleuterschool, juf Machteld is zorgjuf en juf Greet geeft kleuterturnen. Juf Frie zal als kinderverzorgster ondersteuning bieden bij de kleinste kleuters. Op de instapdata zullen nieuwe kleuters ofwel in het klasje van juf Inn ofwel bij juf Ditte starten.

In de lagere school zijn er 215 kinderen, 10 meer dan vorig jaar.

 • 47 in het eerste leerjaar: 16 bij juf Myriam, 16 bij meester Dirk en 15 bij juf Sindy.
 • 35 in het tweede leerjaar: 17 bij juf Agnes en 18 bij meester Jan.
 • 38 in het derde leerjaar: 19 bij juf Tineke en 19 bij meester Koen.
 • 25 in het vierde leerjaar bij juf Joyce en juf Annelies (teamteaching).
 • 39 in het vijfde leerjaar: 20 bij juf Griet en 19 bij juf Stephanie.
 • 31 in het zesde leerjaar bij juf Annelot en juf Lydie (teamteaching).

Juf Greet Sprangers is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de lagere school. Juf Mieke is zorgjuf in 1 en 2 en juf Leen ook in het tweede leerjaar. Juf Ann ondersteunt het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Meester Wieland geeft de turnlessen en meester Jan Koyen is ICT-coördinator. Juf Isabelle Proost zal katholieke godsdienst geven in elke klas van de lagere school. Voor de andere levensbeschouwelijke vakken blijven het dezelfde leermeesters.

Vervanging klasleerkrachten 4/5 opdracht

 • Juf Myriam is donderdag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Mieke vervangt in 1a.
 • Meester Dirk is maandag- en dinsdagnamiddag afwezig, juf Mieke vervangt in 1b.
 • Juf Agnes is woensdagvoormiddag afwezig, juf Leen vervangt in 2a.
 • Meester Jan is maandag-, donderdag- en vrijdag van 10.45 – 12 uur afwezig, juf Leen vervangt in 2b.
 • Juf Griet is maandag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Lydie vervangt in 5a.
 • Juf Inn is dinsdag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Chrisje vervangt haar.
 • Juf Greet (3-4-jarigen) is woensdagvoormiddag afwezig, juf Chrisje vervangt haar.
 • Juf Inge is dinsdag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Machteld vervangt haar.

Teamteaching

Dinsdag 4 september om 19 uur is er in de refter een infoavond over teamteaching voor de ouders van het vierde en het zesde leerjaar. Hartelijk welkom!

Betalingen

De betalingen gebeuren via de schoolrekening. We spreiden ze over vijf periodes zodat de bedragen niet te groot worden:

-de eerste periode van 03.09 tot 26.10.18

-de tweede periode van 05.11 tot 21.12.18

-de derde periode van 07.01 tot 01.03.19

-de vierde periode 11.03 tot 10.05.19

-de vijfde periode van 13.05 tot 28.06.19

Informatie voor de leerkracht

Bij het begin van het schooljaar moet er nog heel wat geregeld worden. Daarom vragen we jullie bijgevoegde briefjes zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de juf of meester.

 • Op één van deze formulieren vragen we hoe de kinderen naar huis gaan. Als je aanduidt dat je kind met de rij meegaat, verwachten we dat het elke dag met die rij meegaat. Is dit op een dag anders, geef dan een briefje mee of noteer dit in het agenda alsjeblieft.
 • Je kind maakt op hetzelfde formulier ook de keuze van drank bij de boterhammen. Die is  beperkt tot kraantjeswater (gratis), bruiswater of melk (0,35 euro). Het middagtoezicht (0,81 euro) betaal je altijd als je kind blijft eten. De eerste week drinken alle kleuters water. Vanaf maandag 10 september, krijgen ze de drank van hun keuze.
 • Kinderen die ’s middags thuis eten, komen pas om 12.55 uur terug op de speelplaats.

Turnkledij / fluo-hesje

 • De nieuwe lagere schoolkinderen en de kinderen van het eerste leerjaar krijgen een T-shirt van de school, een fluo-hesje en een turnzak. Ook nieuwe kleuters krijgen een fluo-hesje.
 • Kinderen van wie het T-shirt of het fluo-hesje te klein of versleten is, kunnen een nieuw kopen. Helaas is het turn-T-shirt nu nog niet beschikbaar. De kinderen van het eerste leerjaar en de nieuwe kinderen brengen voor de eerste maanden zelf een T-shirt mee om te turnen.
 • Rode sportbroekjes zijn verkrijgbaar aan 5 euro (zie blad praktische afspraken). Wie een nieuw T-shirt of sportbroekje wenst, meldt dit aan de turnleerkracht of de klasleerkracht.
 • Nieuw! Ook de kleuters turnen vanaf dit schooljaar met turnpantoffels. Teken ze met de naam van je kleuter en geef ze in een zakje (ook met naam) mee naar school.

Luizen

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de kinderen geplaagd worden door luizen. Daarom controleerden we vandaag alle hoofdjes. Maar ook uw medewerking is hierbij nodig. Kijk zelf de haren van je kind(eren) regelmatig na, zeker wanneer er luizen gemeld zijn op school!

Ouders die willen helpen

Indien je mee wil werken in het oudercomité of helpen bij groepjeslezen, handwerk, oversteken, enz., dan kan je dit aanduiden op bijgevoegde keuzelijst en die meegeven naar de school.

Enkele afspraken

 • Wil je kleding, brooddozen, …. voorzien van een naam? Dit helpt ons verloren voorwerpen terug aan de eigenaar te bezorgen.
 • Teken ook alle losse kledingstukken zoals sjaals, mutsen, wanten, laarzen, turnpantoffels met de naam van je kind.
 • We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen regelmatig en tijdig naar school komen.
 • ‘s Morgens hebben de leerkrachten (en zeker de kleuterleidsters) hun handen vol met het onthaal van de kinderen. Wil je iets tegen de leerkracht zeggen of iets vragen, dan kan je dit vóór het belteken of – beter nog – na schooltijd doen.
 • Vandaag, op de eerste schooldag, brachten de ouders van de jongste kleuters hun kinderen tot in de klas. Wil je vanaf maandag 10 september je kleuter tot aan de schoolpoort brengen? Vanaf daar gaan de kleuters alleen verder op de speelplaats.
 • We vragen geen vriendenboekjes mee te geven met je kleuter. Kleuters kunnen immers zelf niet lezen of schrijven en er geraken regelmatig vriendenboekjes verloren.

Algemene ouderavond

De algemene ouderavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 11 september. De uitnodiging vind je in bijlage. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten want zowel het oudercomité als de leerkrachten geven belangrijke informatie en afspraken voor de rest van het schooljaar.

Feest eerste leerjaar

Donderdag 13 september om 18.30 uur is het “feest van het eerste leerjaar”. Hou alvast de datum vrij. De uitnodiging volgt.

Foto’s

Woensdag 12 september nemen we klasfoto’s. Kleurrijke kledij geeft fleurige foto’s.

Gezonde school

 • Geef koeken of fruit enkel nog mee zonder het verpakkingsmateriaal. We willen ijveren voor een propere speelplaats en ook de afvalberg verminderen. Vanaf volgende maandag kijken we hier strikt op toe.
 • Na elke speeltijd kunnen de kinderen kraantjeswater drinken. Elk kind krijgt van de school een eigen beker. Op het einde van elke week nemen de kinderen van de lagere school hun beker mee naar huis om af te wassen. De bekers van de kleuters blijven op school.
 • De meeste kinderen brengen een koek of fruit mee voor tijdens de speeltijd. Wil je geen koeken met chocolade meegeven? De chocolade smelt in de warme handjes en bevuilt gezichtjes en kleren. Ook voor de kinderen van de lagere school laten we geen chocoladekoeken toe. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. Elke woensdag is het fruitdag. De kinderen brengen dan enkel een stuk fruit mee.
 • Wij kiezen voor gezonde traktaties en een gezonde brooddoos.
 • We zijn een snoepvrije school. Dit wil zeggen dat de kinderen geen snoep meebrengen naar school.

Ziekte van kinderen

 • De kinderen van het eerste leerjaar vinden in bijlage 4 strookjes die je kan gebruiken bij ziekte van je kind in de lagere school. De andere lagere schoolkinderen vinden de briefjes achteraan in hun agenda. Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en vanaf de vijfde ziekteperiode is een doktersbriefje vereist. Wil je bij elke ziekte van je kind ’s morgens de school telefonisch verwittigen alsjeblieft?
 • Als je kind op school medicijnen moet nemen, laat dan een medisch attest invullen door de behandelende arts. Je vindt het terug op de website van de school. Zonder attest mogen we op school geen medicijnen toedienen.

Wetgeving privacy

Zoals je weet, heeft Europa de privacyregels ingrijpend aangepast. Bij elk publiek gebruik van beeldmateriaal is voortaan de toestemming van de ouders vereist. Daarom vragen we je bijgaande brief in te vullen en ondertekend terug mee te geven voor elk van je kinderen.

Parkeren in de Deken Sendenstraat

Sinds 1 juli 2018 is er een beperkt stilstaan- en parkeerverbod in de Deken Sendenstraat. Dit is beperkt van toepassing: elke weekdag tussen 8 en 9 uur, 11 en 13 uur en 15 en 16 uur.

Oudercomité

Het oudercomité vergadert donderdag 6 september om 20.15 uur in de school.

Familienieuws

De grootvader van Hendrik en Korneel Adriaensen is tijdens de grote vakantie overleden. We leven mee met de familie en wensen hen veel sterkte toe.

Bijlage

Laatste schooldag

Vrijdag 29 juni is de laatste schooldag. De kinderen van de lagere school krijgen hun rapporten, de laatste bel gaat om 11 uur en dan is het grote vakantie! Tussen 11 en 12 uur is er nog gelegenheid tot oudercontact in de lagere school en er is opvang voor de kinderen tot 12 uur.

Klasverdeling volgend schooljaar

Zie brief in bijlage

Onthaalmoment – nieuwe klaslijsten

Woensdagnamiddag 29 augustus is er tussen 14 en 15 uur een onthaaluurtje voor alle kinderen van onze school. De nieuwe klaslijsten zullen uithangen aan de refter vanaf 13.45 uur. Daar kun je zien in welke klas je kind zit en dan kun je een kijkje gaan nemen bij de nieuwe juf of meester.

Controleer op tekenbeten!

De kinderen van het derde leerjaar gingen vandaag op uitstap naar Wortel Kolonie. Vergeet niet je kind te controleren op tekenbeten!

Website

– het broertje van Rosalie en Julia op bezoek (juf Nancy en juf Sindy )

– juf Sindy, Annelies, Inge, Nancy  blote voetenpad

– sportdag 1ste graad

– sportdag 2de graad

– sportdag 3de graad

– dodendraad 3de lj

– naar de Mosten

– frieten bakken 2de lj

– vijfde leerjaar aan het werk

– zesde leerjaar blijft slapen op school

– overgangsproject ridders

Grappige uitspraken

Ella: ‘Wij zijn naar een hotel geweest en daar zijn bedden.’

Badr: ‘Er komt geen zeep uit de kraan!’

Lisse: ‘Er is een veulentje uit mijn vake zijn buik gekomen.’

3a: ‘Meester Simon gaat op pensioen.’

3a: ‘De vrouw van meester Simon wordt geboren.’

KS: ‘We gaan naar de Mosterd.’

3a Ruben: Dierengeluiden. Vul aan: schapen blaten, hanen …. kukelen

3b Thibeau: koeien…. koeieren

Kleuter klas juf Inge: ‘Ik kan goed Engels praten, maar ik ben geen engel hé!’

Familienieuws

 • De heer Stan Van Deuren, bompa van Thibeau Aartsen (3b) en vader van Laila (kinderopvang en –toezicht) is overleden op 15 juni. We leven mee met de familie.
 • Julia (juf Nancy) en Rosalie (juf sindy) zijn blij met de geboorte van hun broertje, Gilbert.

Bijlage

Info 18-19 aan ouders

brief organisatie volgend schooljaar

schoolrekening en eventueel betalingsherinnering

kaartje van de Mosten

We wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie en zien jullie graag terug op

maandag 3/09/2018 !!!

Tevredenheidsonderzoek oudercomité

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen zijn bekend. De leerkrachten zullen ze toelichten in de klassen.

Kleuterzwemmen

De oudste kleuters van juf Inge en juf Nancy gaan morgen zwemmen. Breng mee: zwemgerief (2 handdoeken en badpak of strakke zwembroek). Het oudercomité neemt de kosten op zich. Veel plezier in het zwembad!

Leeruitstap vierde leerjaar

Morgen, vrijdag 22 juni, maken de kinderen van het vierde leerjaar een fietstocht langs de Mark. Ze kregen daarvoor al een brief mee naar huis. Vergeet zeker je fiets en je rugzak niet!

Bib

De kinderen brengen de ontleende boeken terug.

Vrijdag 22/06: 2a

Lagere school naar de Mosten

Maandag 25 juni gaan de kinderen van de lagere school naar de Mosten. De kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar rijden met de fiets. Voor het eerste en tweede leerjaar is busvervoer voorzien. Als het weer het toelaat, mogen ze zwemmen. Wat brengen ze mee?

 • fiets die in orde is
 • fluo-vestje
 • boterhammen en drank met schroefdop
 • zwemgerief
 • een rugzak en een plastieken zak met naam: hierin kunnen de kinderen hun getekende kleding bewaren terwijl ze gaan zwemmen.
 • zonnecrème en pet bij warm weer
 • extra drankjes bij warm weer (met schroefdop)

Voor een lekker ijsje tijdens deze uitstap schrijven we 1,5 euro op de schoolrekening. Veel plezier allemaal!

 Zwemmen

Dinsdag 26 juni gaan het eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar zwemmen.

1 en 2 naar schoolvoorstelling

Woensdag 27 juni gaan de kinderen van het eerste en tweede leerjaar in de kapel van het Seminarie naar “De grap van boer Boris”, een schoolvoorstelling van de Academie voor Muziek en Woord.

Leeruitstap derde leerjaar

Volgende donderdag 28 juni fietsen de leerlingen van het derde leerjaar nog eens naar Wortel Kolonie voor het “vogelkwartet”. Jullie kregen hierover al meer informatie. Denk zeker aan je fiets die goed in orde is, je fluovestje, je rugzak, …. We schrijven 1,50 euro op de schoolrekening voor een drankje in de Klapekster.

Wieltjesdag

Donderdag 28 juni is het de laatste wieltjesdag van dit schooljaar voor de kinderen van de lagere school.

Uitzwaaifeest oudste kleuters en receptie zesde leerjaar

Donderdag 28 juni om 20 uur nemen de leerlingen van het zesde leerjaar samen met hun ouders afscheid van onze school tijdens een receptie, aangeboden door het oudercomité. Veel succes bij jullie verdere studies!

Vooraf, om 18 uur, vieren de oudste kleuters hun uitzwaaifeest! Veel succes in het eerste leerjaar!

 Laatste schooldag

Vrijdag 29 juni is de laatste schooldag. De laatste bel gaat om 11 uur en dan is het grote vakantie! Tussen 11 en 12 uur is er, indien nodig, nog gelegenheid tot oudercontact in de lagere school en er is opvang voor de kinderen tot 12 uur.

Schoolrekening

Volgende week krijg je de laatste rekening van dit schooljaar. Betaal je rekening op tijd alsjeblieft. Zo kunnen we het schooljaar ook financieel afsluiten. Dankjewel!

Data volgend schooljaar

Open tuindag:

 • woensdag 29 augustus van 14 tot 15 uur: alle kleuters en lagere schoolkinderen mogen komen kijken naar hun nieuwe klas en kennismaken met hun nieuwe leerkracht. Voor de broers en zusjes is er dan ook gelegenheid tot inschrijven.

Plaatselijke verlofdagen:

 • maandag 1 oktober 2018
 • donderdag 20 juni 2019

Pedagogische studiedagen:

 • donderdag 6 december 2018
 • datum tweede pedagogische studiedag is nog niet bekend

Schoolfeest

 • Zaterdag 11 mei 2019

Boekentas kopen eerste leerjaar 2018-2019

Zorg voor een stevige boekentas die groot genoeg is voor een A4-map ajb.

Verloren voorwerpen

We stallen de verloren voorwerpen uit in de refter vanaf woensdag 27 juni. Kom zeker eens kijken of er iets van je kind(eren) bijligt. Het is een hele verzameling. Wat niet afgehaald wordt, gaat naar een goed doel.

Website

Kijk op  www.gemeenteschoolhoogstraten.be

 • de kleuters van juf Inn spelen buiten
 • thema kleuren bij juf Greet
 • thema kleuren bij juf Inn
 • 3de en 4de naar Toverland
 • 4A gaat naar het IKO
 • 4A schimmenspel
 • 4de lj banden kleven
 • L5 American games
 • bewegingsomloop

Bijlage

WK voetbal

Maandag 18 juni spelen de Rode Duivels. Kinderen die willen, mogen in de driekleur of in een voetbaloutfit naar school komen (zeker niets gaan kopen!). Attributen laten we thuis. De kinderen van het derde leerjaar gaan op uitstap en dragen hun gewone kleren.

 Kleuterzwemmen

De vijfjarige kleuters van juf Inge en juf Nancy (°2012) gaan vrijdagvoormiddag 22 juni zwemmen. Ze brengen zwemgerief (twee handdoeken en een badpak of strakke zwembroek) mee. De vierjarige kleuters mogen tijdens het zwemmen in een andere klas gaan spelen.

Kleuter-uitzwaaifeest  

Omdat het afscheid van de kleuterschool een grote stap is voor de kleuters en hun ouders, willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De kleuters die overstappen naar het eerste leerjaar krijgen een uitnodiging mee.

Overgangsproject

De kleuters van juf Annelies, Inge en Nancy en de kinderen van het eerste leerjaar leven vanaf morgen in de tijd van ridders en kastelen. Vrijdagvoormiddag 15 juni brengen ze een bezoek aan het kasteel van Ridder Roderik (Renesse in Malle).

Leeruitstappen derde leerjaar

 • Morgen, 15 juni, wandelt het derde leerjaar naar de watermolen. Daar krijgen ze uitleg van de molenaar. Ze vertrekken op school om 11.45 uur, picknicken aan de molen en zijn om 15.30 uur terug op school. Draag sportieve kledij en breng mee: je fluo-vestje, je regenjas en een rugzak met boterhammen, koek en/of fruit en drank.
 • Maandag 18 juni rijden de kinderen van het derde leerjaar met de fiets naar Wortel Kolonie. Daar spelen ze het natuurbeheerspel. ’s Middags picknicken ze in de Klapekster en in de namiddag maken ze een rondrit door de kolonie met de huifkar van de grootvader van Lore. Breng mee: je fiets die in orde is, je fluo-vestje, sportieve schoenen en kledij die vuil mogen worden, indien nodig een regenjas en een rugzak met boterhammen, voldoende drank en een koek en/of fruit. We schrijven 1,50 euro op de schoolrekening voor een drankje in de Klapekster.
 • Donderdag 21 juni staat de derde leeruitstap op het programma: langs de dodendraad-route fietsen de derdeklassers naar Zondereigen. Breng hetzelfde mee dan op maandag 18 juni.

Vijfde gaat sporten

Maandagvoormiddag gaan de leerlingen van het vijfde leerjaar naar de American Games van SVS in Beerse. Ze vertrekken al om 8.30 uur! Zorg dus dat je tijdig op school bent. Dankjewel aan de ouders die voor het vervoer zorgen. Zij betalen geen inkom. De kosten van 3 euro komen op de schoolrekening.

Bib

De kinderen brengen de ontleende boeken terug naar de bib:

 • maandag 15/06: 4a en 2b
 • dinsdag 16/06: 3a en 3b
 • donderdag 21/06: 1b

Zwemmen

De kinderen van het derde en vierde leerjaar gaan dinsdag 19 juni zwemmen.

OVSG-toetsen zesde leerjaar

Onze zesdeklassers namen deel aan de OVSG-toetsen die in alle gemeentescholen van Vlaanderen worden afgenomen in het zesde leerjaar.

 Bijscholing

Maandag 18 juni neemt juf Diane van zedenleer deel aan een pedagogische studiedag.

Website

 • restaurant bij juf Annelies en juf Sindy
 • gezelschapsspelletjes bij juf Nancy, juf Inge en juf Annelies
 • bellen blazen bij juf Inn
 • lentewandeling jongste kleuters
 • schoolreis eerste graad
 • de nachtvlinders derde leerjaar

Familienieuws

Luiz werd geboren op 31 mei, broertje van Andrés (juf Inn)

Naomi werd geboren op 2 juni, zusje van Levi (juf Greet)

Proficiat!

Bijlage

 • Uitnodiging kleuter-uitzwaaifeest voor kleuters die naar het eerste leerjaar gaan
 • Flyer Academie woord en muziek voor het eerste leerjaar

Sportdag kleuterschool

Vrijdag houden de kleuters hun jaarlijkse sportdag op school. Zorg voor gemakkelijke kledij en sportieve schoenen. Veel sport-plezier!

Kleuters naar de Mosten

Maandag 4 juni gaan de kleuters naar de Mosten. Ze brengen boterhammen mee in een brooddoos met hun naam erop – geen boekentas. De kleuterleidsters zorgen voor koeken, drank en een lekker ijsje. Zorg voor aangepaste kledij alsjeblieft. Het drankje en het ijsje kosten 3,30 euro per kind, te betalen via de schoolrekening. We wensen alle kleuters een heel fijne dag toe en hopen op mooi weer! Zoals reeds gemeld blijven de kleuters van juf Inn dit jaar op school.

Oudercafé

De ouders van de kleuters die na Pasen en Hemelvaart startten in het onthaalklasje van juf Inn zijn van harte welkom in het ouder-café op woensdag 6 juni van 8.45 tot 9.30 uur. Ze kunnen een babbeltje slaan met de juf, een video van hun kindje bekijken en elkaar beter leren kennen bij een kopje koffie of thee.

Heilig Bloedprocessie

Wijziging:

 • De eerste communicanten verzamelen zondag om 00 uur aan de Pax. Haal hen daar ook af.
 • De kinderen die meegaan als schaapje en de karteldragers verwachten we een kwartiertje later in de school: 30 i.p.v 10.15 uur.

Bij twijfel of de processie doorgaat:

www.sintkatharinahoogstraten.be

(rond 9.30 uur) of

www.facebook.com/HeiligBloedprocessie Hoogstraten

 Schoolreizen lagere school

Vrijdag 1 juni gaan alle kinderen van de lagere school op schoolreis. De informatie kregen jullie vorige week al en vind je ook terug op de website. Veel plezier!

Bib

Maandag 04 juni: 5b en 5a

 Zwemmen

De kinderen van 3 en 4 gaan dinsdag 5 juni zwemmen.

Vijfde naar toneel

Woensdag 6 juni gaan de leerlingen van het zesde leerjaar naar de voorstelling “Mod-ders” in de Warande. Het zou kunnen dat ze ‘s middags ietsje te laat terug op school zijn.

IOK-toetsen

Door deel te nemen aan de IOK-toetsen (één vak) kunnen we de resultaten van onze kinderen vergelijken met die van andere scholen. Donderdag is er een toets in 1, 2 en 3 en vrijdag in 4, 5 en 6.

Website

 • Broertje van Jana (Juf Sindy) en Laure (Juf Inn) op bezoek
 • bananen milkshake maken juf Greet
 • Derde naar heemkundig museum Rijkevorsel
 • collega’s naar Team UP
 • Derde naar stedelijk museum
 • Bal in de straat bij het WZC

www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Familienieuws

Jana (juf Sindy) en Laure (juf Inn) zijn nu grote zus van Mats, geboren op 3 mei. Proficiat aan gans het gezin!

Bijlage

Kleurplaat brandweer

 

Kleuters uit eten

De kleuters van juf Sindy en juf Annelies gingen vorige week al eens een kijkje nemen in het restaurant en de keuken van de papa van Liv. Deze week mochten ze nog eens terugkomen om er lekker te eten! Wat hebben ze genoten! Dank je wel!

Medisch schooltoezicht

Morgen, 25 mei, komen medewerkers van het CLB naar de school voor medisch onderzoek van de driejarige kleuters. Het onderzoek houdt in: controle van lengte, gewicht en ogen, op vraag extra aandacht voor spraak-/taalontwikkeling, nazicht vaccinatieschema.

 Paardenmolen

Naar jaarlijkse gewoonte mogen de kleuters dinsdagvoormiddag naar de paardenmolen op de Heilig Bloedkermis. Veel plezier! Denk aan de fluovestjes.

Kleuters naar de Mosten

Maandag 4 juni gaan de kleuters naar de Mosten. Ze hadden dit nog tegoed na de annulering wegens slecht weer op 30 april. De kleuters van juf Inn blijven op school. Praktische info volgt.

Derde naar heemkundig museum

De kinderen van het derde leerjaar leren over het leven van vroeger. Morgen, 25 mei, fietsen ze naar het heemkundig museum in Rijkevorsel. Zorg voor een fiets die in orde is, draag sportieve kledij en breng een rugzak mee met boterhammen, koek en/of fruit en drank (met draaidop).

Heilig Bloedprocessie

 • De eerste communicanten verzamelen om 15 uur aan de Pax op zondagen 27 mei en op 3 juni. Haal hen daar ook af.
 • De kinderen die meegaan als schaapje in de H. Bloedprocessie verwachten we beide zondagen om 10.15 uur in de school. Kom ook bij regenweer, dan is er een korte processie in de kerk.
 • De karteldragers verzamelen beide zondagen in de school om 15 uur.

Bij twijfel of de processie doorgaat: www.sintkatharinahoogstraten.be (rond 9.30 uur) of

www.facebook.com/HeiligBloedprocessieHoogstraten

 Bib

Maandag 28/05: 1a en 6

Zwemmen

De kinderen van 1, 2, 5 en 6 gaan dinsdag 29 mei zwemmen.

Joggen op school – stratenloop

Dinsdag kunnen de kinderen tijdens de middag om 12.55 uur gaan joggen, samen met juf Tineke, meester Wieland, …  Ze dragen dan best sportieve kleren en vooral sportschoenen. We willen hen zo aanmoedigen om mee te lopen tijdens de stratenloop van woensdag 30 mei. Inschrijven hiervoor kan via de sportdienst van de gemeente. We zouden het fijn vinden als je tijdens de stratenloop het T-shirt van onze school draagt. Zo zien we onmiddellijk voor wie we moeten supporteren!

Bezoek IKO

Zoals elk jaar bezoeken de kinderen van de lagere school woensdagvoormiddag in de Heilig Bloedweek de tentoonstelling in het IKO. Er is dan geen niveaulezen voor het eerste leerjaar.

 Plaatselijke verlofdag

Donderdag 31 mei is de laatste plaatselijke verlofdag van dit schooljaar. De kinderen en leerkrachten kunnen dan uitrusten van de kermis en de stratenloop. Prettige dag!

Schoolreizen lagere school

Vrijdag 1 juni gaan alle kinderen van de lagere school op schoolreis:

 • het eerste en tweede leerjaar naar Dippie Doe in Best (NL)
 • het derde en vierde leerjaar naar Toverland in Sevenum (NL)
 • het vijfde en zesde leerjaar naar Westenschouwen (NL).

Voor uitstappen naar het buitenland is het noodzakelijk dat we de Kids ID meenemen. Mochten er kinderen zijn die nog geen Kids ID hebben, nemen we deze keer de ISI+ kaart mee. Alle kinderen krijgen een brief mee met de praktische schikkingen. We duimen voor mooi weer en wensen iedereen een fantastische schoolreis toe!

Omdat we zo dicht bij de grens zitten, komt het regelmatig voor dat we uitstappen doen in Nederland. Ouders wiens kinderen nog geen Kids ID hebben, kunnen die aanvragen op de dienst bevolking van het gemeentebestuur.

Website

– nieuwe klasfoto Inn en Greet

– thema baby bij juf Sindy

– thema de tuin bij juf Sindy

– kleuters van juf Ditte, juf Greet en juf Inn naar de diertjes van boer Cel

– naar de schapen kijken + spelen in de speeltuin (juf Ditte, juf Inn, juf Greet)

– 5B bezoekt het WZC

– 5B experimenteert met planten

www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Familienieuws

Andreea uit de klas van juf Sindy is grote zus geworden van een flinke broer.

Bijlage

Maandag verlof

Maandag 21 mei is het tweede pinkster-dag. We hebben dan allemaal vrijaf. Fijn weekend!

Zwemmen

Dinsdag 22 mei: 3 en 4

Leeruitstap L3

De kinderen van het derde leerjaar bezoeken dinsdagnamiddag 22 mei de tentoonstelling “De Bengeltjes” in het Begijnhof.

Dansen in het woonzorgcentrum

Woensdagvoormiddag 23 mei gaan de lagere schoolkinderen naar het rusthuis. Ze dansen rond de gebouwen “bal in de straat” met de bewoners.

Heilig Bloed

Karteldragers voor beide zondagen (4, 5 en 6) mogen zich nog altijd melden. Er zijn er nog 7 tekort. Je kan je opgeven bij meester Jan of je klasleerkracht.

Bib

Donderdag 24/05: 1b

Planetenwandeling L6

Donderdagnamiddag leren de zesde-klassers over het zonnestelsel tijdens de planetenwandeling.

 Wieltjesdag

Donderdag 24 mei is het wieltjesdag voor de lagere school. De kinderen mogen dan hun step, skateboard, skates, …. meebren-gen.

Vakantieboeken lagere school

Wie een vakantieboek wil bestellen, brengt de flyer ingevuld mee terug ten laatste op 18 mei. De kosten komen op de schoolrekening.

Bijscholing

 • Vrijdag 18 mei volgen juffen Myriam, Tineke, Annelot en Lydie het tweede deel van de KIVa-vorming. Juf Mieke vervangt in 1a, juf Evy Huybrecht in 3a, juf Esther Royens ’s namiddags in 5a en meester Frits in het zesde leerjaar.
 • Juf Marina gaat vrijdag 18 mei naar de directeurendag van Cego.

Website

 • derde leerjaar op uitstap naar de tuin van meester Koen en de Markvallei
 • baby Amir bij juf Ditte en juf Nancy
 • confituur maken voor gezonde lunch bij juf Annelies en juf Nancy
 • gezonde lunch kleuterschool
 • nieuwe kleuters bij juf Inn
 • nieuwe klasfoto juf Ditte

www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Bijlage

 • Brief voor wie meegaat in de H.Bloed-processie (schaapjes, karteldragers)
 • Schoolrekening
 • SVS-activiteit rollerhappening L1 tot 6
 • Flyer Codefever voor L2 tot L6
 • Flyer huis van het kind
 • Vliegtips