nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Juf Inge afwezig

Juf Inge is afwezig wegens ziekte tot 29 maart. Volledige vervanging hebben we tot nu toe niet gevonden. Juf Chrisje vervangt zoveel als mogelijk.

Bib

Vrijdag 22/03: 2a en 2b

Maandag 25/03: 1b en 1c

Dinsdag 26/03: 3a en 3b

Vrijdag 29/03: 1a

Vrijdag 29/03 is er een voorleesmoment in het klasje van juf Ditte

Stagiair

Juf Eline doet van maandag 25 tot vrijdag 29 maart stage in het klasje van juf Annelies.

Zwemmen

De kinderen van 2, 3, 5 en 6 gaan dinsdag 26 maart zwemmen.

Oudercafé

Juf Inn nodigt de ouders van de kleuters die startten na Nieuwjaar en na de krokusvakantie uit in het oudercafé op woensdag 27 maart om 8.45 uur. Op het programma staat een gezellige babbel met de andere ouders en met de juf over hoe het gaat met je kleuter in het onthaalklasje. Je kan dan ook een filmpje bekijken. Hartelijk welkom!

Sponsortocht

Donderdagnamiddag 28 maart is het sponsortocht. Met onze wandeling steunen we de werking van Ekimanyelo in Lodja (Congo). Zorg voor gemakkelijke kledij en stevige schoenen! De kinderen van de lagere school geven ten laatste op maandag 25 maart hun intekenlijst met het sponsorgeld af aan de klasleerkracht. De leerlingen van vijf en zes die ’s middags thuis gaan eten, zorgen dat ze om 12.50 uur terug op school zijn. Zij vertrekken al vroeger voor hun wandeling.

Wieltjesdag

Donderdag 28 maart is de laatste donderdag van de maand en dus “wieltjesdag”. De kinderen van de lagere school mogen hun steps, inline skates, skateboards, …. meebrengen.

Oudercontact lagere school

In de week voor de paasvakantie zijn er oudercontacten voor de lagere school. De uitnodiging voor het eerste, tweede en vijfde leerjaar vind je als bijlage. De oudercontacten voor de tweede graad zijn al een weekje vroeger en ook het zesde leerjaar start volgende week al.

Stikeez Lidl

Omdat het ruilen van de stikeez vaak conflicten en zelfs ruzies veroorzaakt op de speelplaats, laten we ze voortaan thuis.

Terugkomdag Berkenbeek

Woensdag 27 maart brengen juf Marina en juf Ellen een bezoekje aan een oud-leerling in Berkenbeek.

Oproep Coca Colaflesjes

We zoeken plastic Coca Colaflesjes van 25 cl of van 375 ml om mee te knutselen. Je kan ze bezorgen bij juf Ann in de lagere school (graag gewassen en droog). Hartelijk dank!

Oproep oude potten en pannen

De kleuterschool is op zoek naar oude potten en pannen voor in de zandbak. Je kan ze afgeven bij de kleuterjuffen.

Prijs leeruitstap 3 en 4

De leeruitstap van 3 en 4 naar Antwerpen kost voor de ouders 6,20 euro in plaats van 7,20 euro, met dank aan de tussenkomst van het oudercomité (foutief vermeld in de nieuwsbrief van vorige week).

Op de website

– Voorlezen in het klasje van juf Sindy

– Carnaval (klas juf Nancy)

– Metsen VITO (klas juf Chrisje en juf Greet)

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be.

Bijlage

 • Brief oudercontacten lagere school voor L1, L2 en L5.
 • Brief eerste leerjaar
 • Flyer Gezinsbond

Afwezige juffen

In de kleuterschool gingen juffen, Machteld, Nancy, Inge en Chrisje deze week weer aan het werk! Juf Greet blijft nog afwezig tot 31 maart. Juf Lynn vervangt in haar klasje.

In de lagere school zal juf Agnes nog afwezig zijn tot de paasvakantie. Juf Alicia blijft haar vervangen.

Staking

Heel wat leerkrachten van onze school zullen deelnemen aan de staking van woensdag 20 maart. De normale klasactiviteiten zullen niet kunnen doorgaan. Een brief van het schoolbestuur volgt. Een brief van de vakbondsafgevaardigden vind je als bijlage.

Bednet

We herinneren nog even dat we enthousiast meedoen aan de nationale pyjamadag! Vrijblijvend mogen alle kinderen morgen in pyjama naar school komen om zo onderwijs voor zieke kinderen “Bednet” in de kijker te zetten. Kleed je warm onder je pyjama!

Derde helpt padden overzetten

Dinsdag 19 maart fietsen de kinderen van het derde leerjaar naar de Eindpoel in Merksplas om padden te helpen overzetten. Kom naar school met een fiets die goed in orde is, draag je fluo-vestje, rubberen laarzen en kledij die vuil mag worden. Breng een rugzak mee met boterhammen, drank en koek of fruit. Zorg verder voor warme kledij, een regenjas en handschoenen. Hopelijk zijn er die dag veel padden op trektocht!

Fruitdag

Maandag krijgen alle kinderen lekker fruit van het oudercomité! Dank!

Zesde leerjaar naar VTI Spijker

Maandagochtend 18 maart gaan de leerlingen van het zesde leerjaar naar de Doe-dag in het VTI Spijker. Interessant om de studierichtingen daar beter te leren kennen.

Infoavond zeeklassen

Van 3 tot 5 april gaan de kinderen van 3 en 4 op zeeklassen. Maandag 18 maart om 20 uur is er voor de ouders een infomoment over de zeeklassen in de refter van de school. Welkom allemaal!

Zwemmen

Dinsdag 19 maart gaan de kinderen van 1 en 4 zwemmen. Het is dan survivalzwemmen. De bodem staat dieper en zo kunnen de kinderen de doelstellingen voor zelfredzaamheid in het water oefenen.

Planetenpad

Volgende dinsdagnamiddag wandelt 5b het planetenpad; 5a doet dit op donderdag-namiddag. Wie thuis gaat eten, komt al om 13 uur terug naar school!

Bib

Dinsdagnamiddag 19/03: L4

Leeruitstap 3 en 4

Volgende week vrijdag 22 maart bezoeken het derde en vierde leerjaar Antwerpen. In de voormiddag staat een wandeling op het programma, in de namiddag een oorcollege in het Elisabeth Center. Alle kinderen komen om 8.30 uur al naar school. Ze zijn om 15.45 uur terug. Draag je fluo-vestje, wandelschoenen, warme kledij en een regenjas. Breng mee: een rugzak met picknick, fruit, koek en drank met schroefdop. De kosten voor deze uitstap bedragen 7,20 euro per kind en komen op de schoolrekening.

Sponsortocht

Onze jaarlijkse sponsortocht vindt plaats op donderdag 28 maart. De kinderen van de lagere school wandelen dit jaar voor Ekimanyelo vzw. Deze organisatie bouwde een kleuter-, lagere en secundaire school in Lodja (Congo). Er zijn ook nog 2 plattelandsschooltjes. Maandag krijgen de kinderen in de klas informatie over dit doel. Zie brief en intekenlijst in bijlage.

Op de website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be.

– Nieuwe kleuters bij juf Inn na de krokusvakantie

– Themaloze week bij juf Lynn

– Carnaval

– 5de leerjaar zijn mini-juffen en -meesters voor de kleuters

– Voorlezen 1c

Bijlage

 • Brieven oudercontacten in 3, 4 en 6
 • Brief vakbondsafgevaardigden
 • Schoolrekening 3
 • Flyer “de grote verkeerstest” voor het vijfde leerjaar
 • Brief infoavond zeeklassen voor 3 en 4
 • Brief Oorcollege en stadswandeling voor 3 en 4
 • Brief boerderijklassen voor 1 en 2
 • Inschrijving zwemwedstrijd HOZT

Zieke kleuterjuffen

We kregen heel goed nieuws! Juf Nancy, juf Inge, juf Machteld en juf Chrisje zullen terug starten na de krokusvakantie. Zoals reeds gemeld, blijft juf Greet afwezig tot 31/03. We wensen haar veel beterschap!

Nieuwe kleuters

Na de krokusvakantie starten er vier nieuwe kleuters in het onthaalklasje bij juf Inn.

Carnaval

Morgen wordt het een spetterend carnavalfeest!

 • De kleuters komen ’s morgens al verkleed naar school. Een team van het oudercomité zorgt voor lekkere pannenkoeken. Boterhammen zijn dus niet nodig!
 • De kinderen van de lagere school verkleden zich ’s middags om feest te vieren. Zij eten hun boterhammen in de klas en zij krijgen ’s namiddags lekkere pannenkoeken.

Veel dank aan de ouders die pannenkoeken komen bakken!

Groepjeslezen eerste leerjaar

De kinderen van het eerste leerjaar zijn al zover gevorderd dat ze na de krokusvakantie kunnen starten met groepjeslezen. We vonden heel wat ouders bereid om hen te begeleiden, Dank daarvoor!

Zwemmen

Dinsdag 12 maart gaan het tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar zwemmen. Het is dan survivalzwemmen. De bodem staat dieper en zo kunnen de kinderen de doelstellingen voor zelfredzaamheid in het water oefenen.

Voorlezen in het onthaalklasje

Een vrijwilliger van de bib komt dinsdag 12 maart voorlezen in het klasje van juf Inn.

De kleinste kleuters bouwen

Leerlingen van het VITO komen woensdag 13 maart naar de kleuterschool om te metsen. Donderdag brengen ze in groepjes een bezoek aan de bouwafdeling in het VITO.

Crea atelier

De oudste kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar hebben woensdag 13 maart een gezamenlijk crea-moment om de overstap naar het eerste leerjaar voor te bereiden.

Derde naar het IKO

Donderdag 14 maart gaan de kinderen van het derde leerjaar naar het IKO voor een workshop.

Bib

Donderdagnamiddag 14/03: 5a en 5b

Bednet

Vrijdag 15 maart steken we zieke kinderen een hart onder de riem en doen mee aan de nationale pyjamadag van Bednet! Vrijblijvend mogen de kinderen van de lagere en de kleuterschool die dag in pyjama naar school komen om zo de actie van Ketnet te ondersteunen en onderwijs voor zieke kinderen “Bednet” in de kijker te zetten. Kleed je warm onder je pyama!

Tweede leerjaar naar de kerk

De kinderen die hun eerste communie doen, brengen donderdagnamiddag 14 maart een bezoekje aan de kerk.

Oudercomité

Het oudercomité vergadert vanavond om 20.15 uur in de school.

Krokusvakantie

Volgende week is het krokusvakantie. Geniet van een weekje verlof!

Op de website

– Grootouderfeest

– Carnaval bij juf Greet en juf Wendy

– Afval: 4de leerjaar

– Bouwen maar: 4de leerjaar

– Moedertaaldag: 4de leerjaar

– MOEV Spelenpaleis: 2de leerjaar

– WO oefenen: 4de leerjaar

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be en klik op ‘Heet van de naald’.

Bijlagen

Flyer de Bonte Beestenboel

Vliegtips

Zieke juffen in de kleuterschool

Juf Wendy vervangt sinds maandag juf Greet in haar klasje en blijft voorlopig tot aan de krokusvakantie. Juf Inge is ook afwezig tot de krokusvakantie. We blijven zoeken naar vaste vervangingen! We wensen alle zieken veel beterschap en hopen hen snel terug te zien op school.

Keuze drank

Kinderen die willen, mogen na de krokusvakantie hun drankkeuze voor ’s middags wijzigen. We bieden dan geen soep meer aan. Zie bijgaand strookje. Breng het ten laatste volgende woensdag ingevuld terug mee naar school, ook als je je huidige keuze behoudt.

Inschrijven nieuwe kleuters

Woensdag 27 februari is er een onthaaldag in het klasje van juf Inn voor de kleuters die na de krokusvakantie mogen instappen.

Carnaval

Volgende week werken de kleuters rond carnaval. Vrijdag 1 maart is het pannenkoekenfeest voor heel de school. De kleuters mogen ’s morgens al verkleed naar school komen (geen wapens en confetti). Ze brengen geen boterhammen mee want het oudercomité zorgt weer voor lekkere pannenkoeken. Kleuters die ’s middags naar huis gaan, kun je om 12 uur afhalen. De leerlingen van de lagere school hebben in de  voormiddag gewoon les en in de namiddag mogen zij zich ook verkleden om feest te vieren. Studenten van het VTI Spijker zorgen voor leuke activiteiten. Veel plezier allemaal!

Week tegen pesten

Morgen start de Vlaamse week tegen pesten. We starten elke dag met de MOVE tegen pesten. Zo laten we  zien dat we pesten niet OK vinden.

Stagiair

Volgende week doet juf Paulien Broos stage op schoolniveau.

Activiteiten VTI Spijker

Maandagnamiddag komen leerlingen van VTI Spijker activiteiten begeleiden in 4, 5 en 6.

Zwemmen

Dinsdag zwemmen de kinderen van 2, 3, 5 en 6. De kinderen oefenen met kleding. Alle kinderen krijgen een eerste rapportje dat later verder aangevuld wordt. Het is ook kijkzwemmen voor de ouders. Je kan dan de lesmethode en vorderingen van je kind bekijken. 2 en 5 vertrekken op school om 8.50 uur en hebben les van 9.15 tot 10 uur. Het derde en zesde leerjaar vertrekken om 9.35 uur. Hun zwemles is van 10 tot 10.45 uur.

Nascholing

Juf Annelies volgt dinsdag 26/02 nascholing. Juf Elien van Nieuwenhuyzen vervangt haar in haar klasje.

Groepjeslezen

Woensdag 27 februari lezen de kinderen van het derde leerjaar voor de laatste maal in niveaugroepjes. Veel dank aan de leesouders om hen twee keer per week te begeleiden!

Wieltjesdag

Donderdag 28 februari mogen de kinderen van de lagere school hun skateboard, inline skates, steps …. meebrengen voor op de speelplaats.

Poëzie in het vijfde

De leerlingen van het vijfde werkten rond poëzie. Met 4 opgegeven woorden maakten ze zelf gedichten. Enkele voorbeelden:

De hoge glijbaan  (Maja, Noura, Paulien)

In mijn gedachten klimmen wij

in de hoge glijbaan.

Ik dans in de bliksem,

met mijn hoedje op mijn hoofd.

Op het einde van de dag,

klimmen we naar beneden.

En glijden wij van de glijbaan.

Beneden zien wij de bliksem terug.

(Denisa – Siri – Tibe)

Ik was aan het wandelen.

Maar toen stopte ik,

want voor mij was een draad.

Ik volgde de draad.

De draad was een hele lange rechte lijn.

Toen kwam ik terecht op de maan.

Maar daar was een slecht klimaat.

Dus ik gleed van een glijbaan.

En ik kwam terug bij het begin van de draad.

Op de website

– babybezoek bij juf Ditte

– bewegingsomloop eerste leerjaar MOEV

– kerstfeestje in het eerste leerjaar

– overgang kleuter-lagere school: crea-activiteit

– zesde leerjaar naar doe-dag in het VITO

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Bijlage

Strookje pannenkoekenfeest voor kinderen met allergie

Zieke juffen in de kleuterschool

Juf Machteld en juf Chrisje zullen voorlopig afwezig zijn tot de krokusvakantie, juf Nancy voorlopig tot 22/2, en juf Greet (3- en 4-jarigen) tot 31/3. Juf Lynn van Loenhout vervangt in de klas van juf Nancy. We zijn nog naarstig op zoek naar een vaste vervanging voor de klas van juf Greet. We wensen de afwezige juffen heel veel beterschap!

Bib

 • Vrijdagnamiddag 15 februari: 2a en 2b
 • Maandagnamiddag 18 februari: 1b, 1c en de 5-jarige kleuters van juf Annelies
 • Dinsdagnamiddag 19 februari: 3a en 3b
 • Donderdagnamiddag 21 februari: 1a en L6

Voorlezen in het klasje van juf Greet

De oma van Cas is vrijwilliger in de bib. Ze komt dinsdag voorlezen in het klasje van juf Greet.

Zwemmen – kijkzwemmen – kledijzwemmen

Dinsdag 19 februari is het zwemmen voor het eerste en vierde leerjaar. De kinderen oefenen met kleding. Alle kinderen krijgen een eerste rapportje dat verder aangevuld wordt. Het is ook kijkzwemmen voor de ouders. Je kan dan de lesmethode en vorderingen van je kind bekijken. De kinderen vertrekken op school om 9.35 uur. De zwemles is van 10 tot 10.45 uur.

Tweede naar spelenpaleis

De kinderen van het tweede leerjaar gaan dinsdagnamiddag sporten in Brecht. Ze vertrekken al om 12.15 uur dus alle kinderen blijven op school eten. Breng een drankje (met schroefdop) en een extra koek mee. Dankjewel aan de ouders die voor het vervoer zorgen, zij betalen geen inkom. De kosten van deze sportieve namiddag bedragen 3 euro. Het oudercomité sponsort 1 euro; de rest komt op de schoolrekening.

Ouderavond KIVA

We doen nogmaals een warme oproep voor onze ouderavond over sociale vaar-digheden volgende dinsdag 19/02 om 19.30 uur in de refter. Je vindt een brief met informatie in bijlage. Hartelijk welkom!

Leerlingenparlement

Donderdagmiddag 21/2 is er een bijeen-komst van het leerlingenparlement.

Oproep voorschoolse opvang

Wanneer je je kind ’s morgens afzet bij de voorschoolse opvang, wacht dan samen met je kind totdat Nadine of Eva de deur opent!

Bijscholing

Juffen Tineke, Mieke en Ann en meester Jan volgen vrijdag navorming over “Rekentrap-pers”. Juf Linze vervangt in 3a en meester Frits in 2b.

Op de website

Op www.gemeenteschoolhoogstraten.be vind je foto’s van:

– tentoonstelling oudste kleuters

– zingen in de speelzaal

– allemaal vriendjes bij juf Inn en juf Ditte

– nieuwe kleuters bij juf Ditte 1 februari 2019

– sommentikkertje in 1c

– 4de leerjaar braingym

– 4de leerjaar gaat kijken naar de      gedichtenshow

– eerste leerjaar leert over de post

– kerstfeest van het 4de leerjaar

– meten tijdens rekenen 4de leerjaar

Bijlage

Betalingsherinnering

Fruitdag

Het oudercomité verwent ons maandag tijdens de speeltijd weer met een fruitig hapje. Mmmm!

Dikke truiendag

Kleed je volgende dinsdag 12 februari warm aan, want dan is het dikke truiendag. We zetten de verwarming enkele graadjes lager!

Zwemmen

Dinsdag 12 februari gaan het tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar zwemmen.

Bib

Dinsdagnamiddag12/2: L4

Grootouderfeest

Woensdag 13 en donderdag 14 februari verwelkomen de kleuters met veel plezier hun grootouders op school.

 • Op woensdag brengen ze geen boeken-tas mee. De school zorgt voor een koek.
 • De kleuters die op donderdag ’s middags met hun grootouders naar huis gaan, brengen geen boekentas mee.
 • Op woensdag is er geen groepjeslezen.

L6 naar het VITO

De kinderen van het zesde leerjaar verkennen de studierichtingen in het middelbaar onderwijs. Woensdagvoormiddag gaan ze naar de “doedag” in het VITO.

Derde leerjaar naar het IKO

De kinderen van het derde leerjaar gaan volgende donderdag 14 februari naar het IKO. Breng een schort, oud hemd of T-shirt mee. 

Ouderavond KiVa

Zoals je wellicht van je kind vernomen hebt, gaan we dit jaar met Kiko en Flo op stap. Met deze sfeermaatjes willen we een klasgroep/school zijn waarin je kind zich veilig voelt. Om deze werking te doen slagen is het belangrijk dat we samen, ouders en school, deze visie delen. Daarom een WARME OPROEP om aanwezig te zijn op dinsdag 19 februari om 19.30 uur in de refter. Zo kom je te weten hoe wij conflicten aanpakken op school. Het is handig als we vooraf weten hoeveel personen we mogen verwachten. Geef je bijgaand strookje terug mee ajb? Ook wie niet ingeschreven is, is nog welkom!

Op de website

– Tanden poetsen bij juf Inn en juf Ditte

– Thema ziek zijn bij juf Ditte

– Sneeuwpret op de speelplaats

– L1 Moev

– Sfeerbeelden Moev Trefbal

– 1c sneeuwmannen schilderen in de     sneeuw

– Techniek in de derde graad

– Verkeerspark L6

– Foto’s wintersportdag

– OVSG-toets muzische vorming, ict en  techniek

– Cyberpesten 

Kijk op:

www.gemeenteschoolhoogstraten.be!

YouTube Kids

Voor wie het nog niet zag in de nieuwsberichten: Google lanceerde gisteren YouTube Kids in ons land. De app is een variant van het gewone videoplatform. Het verschil is dat ouders alle controle hebben en een klokje kunnen instellen. Er zijn ook minder advertenties.


Gedichtendag

De gedichtenweek start vandaag met gedichtendag. Van 3b kregen we een mooi gedicht:

V I S

drinkt een vis ook water                                     moet een vis op zwemles

gaat hij vaak in bad                                             in de zee of in de sloot

kan een vis verdrinken                                       weetie dattie alsie

is water altijd nat                                                uit de kom springt

                                                                            dood

Kleuterjuffen afwezig

Juf Machteld was vorige week al ziek en blijft deze week nog afwezig. Ook juf Nancy is afwezig, voorlopig tot 11 februari. We wensen hen veel beterschap!

Nieuwe administratief medewerker

Annita en May krijgen versterking; we mogen voor onze school 10 extra uren inrichten voor het secretariaat. Vrijdag 1 februari start An Geens uit Meer. Ze zal werken op donderdag en vrijdag.

L5 naar toneel

De leerlingen van het vijfde leerjaar gaan vrijdagnamiddag 1 februari  naar de voorstelling “Rood of waarom pesten niet grappig is” in Turnhout. De bus vertrekt al om 13 uur. Kinderen die thuis gaan eten, zorgen ervoor dat ze goed op tijd terug op school zijn. Het oudercomité draagt 1 euro bij in de kosten, de ouders 4 euro.

Infoavond ouders

Zoals je weet, werken we dit schooljaar met het project van KiVa rond sociale vaardigheden. Elke week is daar in elke klas aandacht voor. Enkele talentrijke ouders schilderen telkens het thema van de maand op de ramen in de refter en Kiko en Flo presenteren de thema’s aan de kinderen in een sketch. Dinsdag 19 februari om 19.30 uur is er in de refter een informatieavond voor de ouders, waar we uitleggen hoe we rond deze thema’s werken met de kinderen. Om dit project te doen slagen is het belangrijk om hierover samen met de ouders eenzelfde visie te dragen. Daarom verwachten we jullie allen op deze boeiende ouderavond en heten jullie hartelijk welkom!

Zwemmen

Dinsdag 5 februari gaan het eerste en vierde leerjaar zwemmen.

Tweede naar woonzorgcentrum

De kinderen van het tweede leerjaar zingen dinsdagvoormiddag, samen met bewoners van het rusthuis, liedjes van vroeger.

Overgangsproject

De vijfjarige kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar hebben volgende woensdag een gezamenlijke crea-activiteit ter voorbereiding van de overstap naar de lagere school.

Bib

Donderdagnamiddag 7/2: 5a en 5b

Bijlage

 • Herinnering voor wie de schoolrekening nog niet betaalde.
 • Brochure van de Opvoedingswinkel

Nieuwe kleuters

Gisteren schreven we 2 nieuwe kleuters in die vrijdag 1 februari starten in het onthaalklasje bij juf Ditte. Hartelijk welkom!

Wanten voor de kleuters

Kies voor wantjes in plaats van vingerhandschoenen alsjeblieft, zeker wanneer je kleuter ze zelf nog niet kan aantrekken. Merk jassen, sjaals, mutsen en handschoenen met de naam van je kind. Zo geraken gevonden kleren snel terug bij de juiste eigenaar.

CLB 3-jarigen

De driejarige kleuters kregen een brief mee van het CLB. Geef hem ten laatste morgen ingevuld terug mee alsjeblieft.

Overgangsproject

De vijfjarige kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar hadden gisteren hun gezamenlijke crea-activiteit in het kader van de overstap naar de lagere school. Ook volgende dinsdag werken ze samen in ateliers.

Bib

De kleuters van juf Nancy gaan maandagvoormiddag naar de tentoonstelling van Rosemarie De Vos in de bib.

Teenager meets Alzheimer

Maandagvoormiddag 28/01 zullen de kinderen van 5b gaan turnen met demente bejaarden in het woonzorgcentrum.

Zwemmen

Dinsdag 29 januari gaan het tweede, derde vijfde en zesde leerjaar zwemmen. De kinderen bij wie het proefzwemmen goed verlopen is, mogen nu afzwemmen. Veel succes!

Pedagogische studiedag – vrije dag voor de kinderen

Woensdag 30/01 hebben de leerkrachten een pedagogische studiedag. De kinderen hebben dan een vrije dag!

Wieltjesdag

Volgende donderdag is het weer wieltjesdag. De kinderen van de lagere school mogen dan hun steps, skateboards, skates,…. mee naar school brengen.

Respecteer de schooltijden

Breng je kind(eren) elke dag op tijd naar school en haal ze ook op tijd weer af. Zoals vermeld in de onthaalbrochure is er op woensdag toezicht tot 12.15 uur. Kinderen die dan nog niet afgehaald zijn, brengen we naar de Landelijke Kinderopvang in de Karel Boomstraat.

Op de website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be voor foto’s van:

 • wintersportdag 4- en 5-jarige kleuters


Sportdag lagere school

Donderdag 17/01 gaat heel de lagere school op sportdag naar Herentals. Zorg dat je tijdig op school bent want de bus vertrekt stipt om 8.45 uur!

Grootouderfeest

Bezorg de inschrijvingen voor het grootouderfeest ten laatste vrijdag 18/01 terug!

Infoavond “Als (cyber)pesten toeslaat, wat dan?”

Ter herinnering: maandag 21/01 om 19.30 uur in de refter van onze school. Als kinderen, ouders en school de handen in elkaar slaan, krijgt pesten minder kansen! Warm aanbevolen!

Bib

Vrijdag 18/01: 2a en 2b

Maandag 21/01: 1b en 1c

Dinsdag 22/01: 3a en 3b

Donderdag 24/01: 1a en L6

De kleuters van juf Annelies en juf Inge bezoeken maandag 21 januari de tentoonstelling van Rosemarie De Vos in de bib.

Inschrijving nieuwe kleuters

Woensdag 23 januari verwacht juf Ditte de kleuters die vanaf 1 februari naar school mogen komen. Is je kindje 2,5 jaar op 1 februari, maar wil je de instap nog wat uitstellen, laat dit dan toch nu al weten. Ingeschreven kleuters tellen mee voor het aantal lestijden voor volgend schooljaar. Het is dus ook in het voordeel van jouw kleuter om tijdig in te schrijven.

Zwemmen / afzwemmen

Dinsdag 22 januari gaan de kinderen van het eerste en vierde leerjaar zwemmen. De kinderen bij wie het proefzwemmen goed is verlopen, mogen nu afzwemmen. Veel succes!

Nascholing

Juf Stephanie gaat vrijdag 18/01 naar een bijeenkomst van het netwerk “startende leerkrachten”. Juf Antje Kenis vervangt in 5b.

Website

 • 5a ging naar het woonzorgcentrum

Bijlage

 • Flyer CodeFever (leren programmeren) voor 4, 5 en 6
 • Flyer Markdal voor L6

Verslag doorlichting school online

Zoals je weet, kwam de onderwijsinspectie onze school doorlichten in het begin van het schooljaar. Wil je het verslag daarvan eens doornemen? Je vindt het nu online

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=8706

E-mailadressen school

We vermoeden dat ouders soms nog mailen naar de oude e-mailadressen van de school. Deze mails krijgen we helaas niet meer binnen. Gebruik volgende adressen alsjeblieft:

directie@gbshoogstraten.be en secretariaat@gbshoogstraten.be

Infoavond “Als (cyber)pesten toeslaat, wat dan?! Zoeken naar afstemming tussen school en thuis.

Maandag 21 januari om 19.30 uur vindt in de refter deze interessante informatieavond plaats voor de ouders van de scholengemeenschap. Je vindt meer informatie en een inschrijvingsstrook in bijlage. Geef die ten laatste woensdag 16 januari terug mee naar school.

Grootouderfeest kleuterschool

Vandaag krijgen de kleuters 2 uitnodigingen mee voor het grootouderfeest op 13 en 14 februari. Mocht je een extra uitnodiging nodig hebben, spreek dan de juf aan alsjeblieft.

Nieuwe leerlingen

Afgelopen maandag startten er 3 nieuwe kleuters in het onthaalklasje. Ook bij juf Annelies en bij juf Myriam kwam er een klasgenootje bij. Welkom allemaal!

Vervanging juf Agnes

Juf Alicia heeft laten weten dat zij nu toch vroeger kan starten. Vanaf maandag staat zij voor de klas in 2a.

Fruitdag

Het fruitteam van het oudercomité zorgt maandag voor de eerste lekkere fruitsnack van het jaar. Dank je wel!

Zesde naar verkeerspark

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan maandagochtend naar het verkeerspark in de Veiling. Zorg dat je goed op tijd op school bent en kom met de fiets naar school.

Teenager meets Alzheimer

Maandagvoormiddag zullen de kinderen van het vijfde leerjaar gaan turnen met demente bejaarden in het woonzorgcentrum.

Medisch schooltoezicht L1, L5 en L6

Medewerkers van het CLB komen dinsdag 15 januari naar de school voor medisch onderzoek van de kinderen van 1a,1b en 1c. Het onderzoek houdt in: lengte en gewicht, gezichtsscherpte, kleurenzicht, gehoor en vaccinatie (difterie/tetanus/polio/kinkhoest).

Woensdag 16/01 zullen ze starten met:

– de vaccinatie van de kinderen van het vijfde leerjaar (mazelen, bof en rubella)

– beperkt onderzoek van de kinderen van het zesde leerjaar (gewicht, lengte, zicht).

Zwemmen

Dinsdag 15 januari gaan het tweede, derde vijfde en zesde leerjaar zwemmen. 5 en 6 mogen testzwemmen. De kinderen van 2 en 3 bij wie het testzwemmen goed verlopen is, mogen proefzwemmen.

Bib

Dinsdag 15/01: L4

Wintersportdag oudste kleuters

De kleuters van juffen Inge, Nancy en Annelies en de oudste kleuters van juf Greet (geboren in 2014) gaan donderdag 17 januari sporten in sporthal Mintjens in Westmalle, begeleid door Play & Sport. Zorg voor sportkledij en gemakkelijke schoenen alsjeblieft. De kosten voor deze sportieve voormiddag bedragen 7,5 euro per kind. Dankzij de tussenkomst van het oudercomité rekenen we 6,5 euro aan op de schoolrekening. Zorg dat je kleuter ’s morgens tijdig op school is! ’s Middags zijn we terug.

Wintersportdag lagere school

Donderdag 17 januari is het sportdag voor de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Ze  gaan indoor sporten en schaatsen in het Bloso-sportcentrum in Herentals. Wie zelf schaatsen heeft, mag die meebrengen. Voor de andere kinderen huren we ginder schaatsen. Zorg voor warme sportieve kledij, indoor sportschoenen met witte zool en handschoenen. Zorg ook dat je kind haar/zijn schoenmaat kent (tip: schrijf de maat op de hand). Alle kinderen brengen boterhammen mee. Wij zorgen voor drank bij de boterhammen. Wie tussendoor wil drinken, brengt dit zelf mee (geen glas, noch blik). De kosten voor deze sportdag bedragen 10 euro. Het oudercomité draagt 1 euro bij, dus schrijven we 9 euro op de volgende schoolrekening. Veel sportplezier!

Bijscholing

Juf Marina gaat donderdag 17 en vrijdag 18/01 naar een bijscholing over “Zelfzorg voor leidinggevenden”.

Op de website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be

– Nieuwe kleuters bij juf Inn – januari 2019

Bijlage

Uitnodiging grootouderfeest voor de kleuters

Uitnodiging infoavond over cyberpesten

Briefje activiteit Moev voor het tweede leerjaar

Flyer Vlieg