nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven


Sportdag lagere school

Donderdag 17/01 gaat heel de lagere school op sportdag naar Herentals. Zorg dat je tijdig op school bent want de bus vertrekt stipt om 8.45 uur!

Grootouderfeest

Bezorg de inschrijvingen voor het grootouderfeest ten laatste vrijdag 18/01 terug!

Infoavond “Als (cyber)pesten toeslaat, wat dan?”

Ter herinnering: maandag 21/01 om 19.30 uur in de refter van onze school. Als kinderen, ouders en school de handen in elkaar slaan, krijgt pesten minder kansen! Warm aanbevolen!

Bib

Vrijdag 18/01: 2a en 2b

Maandag 21/01: 1b en 1c

Dinsdag 22/01: 3a en 3b

Donderdag 24/01: 1a en L6

De kleuters van juf Annelies en juf Inge bezoeken maandag 21 januari de tentoonstelling van Rosemarie De Vos in de bib.

Inschrijving nieuwe kleuters

Woensdag 23 januari verwacht juf Ditte de kleuters die vanaf 1 februari naar school mogen komen. Is je kindje 2,5 jaar op 1 februari, maar wil je de instap nog wat uitstellen, laat dit dan toch nu al weten. Ingeschreven kleuters tellen mee voor het aantal lestijden voor volgend schooljaar. Het is dus ook in het voordeel van jouw kleuter om tijdig in te schrijven.

Zwemmen / afzwemmen

Dinsdag 22 januari gaan de kinderen van het eerste en vierde leerjaar zwemmen. De kinderen bij wie het proefzwemmen goed is verlopen, mogen nu afzwemmen. Veel succes!

Nascholing

Juf Stephanie gaat vrijdag 18/01 naar een bijeenkomst van het netwerk “startende leerkrachten”. Juf Antje Kenis vervangt in 5b.

Website

 • 5a ging naar het woonzorgcentrum

Bijlage

 • Flyer CodeFever (leren programmeren) voor 4, 5 en 6
 • Flyer Markdal voor L6

Verslag doorlichting school online

Zoals je weet, kwam de onderwijsinspectie onze school doorlichten in het begin van het schooljaar. Wil je het verslag daarvan eens doornemen? Je vindt het nu online

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=8706

E-mailadressen school

We vermoeden dat ouders soms nog mailen naar de oude e-mailadressen van de school. Deze mails krijgen we helaas niet meer binnen. Gebruik volgende adressen alsjeblieft:

directie@gbshoogstraten.be en secretariaat@gbshoogstraten.be

Infoavond “Als (cyber)pesten toeslaat, wat dan?! Zoeken naar afstemming tussen school en thuis.

Maandag 21 januari om 19.30 uur vindt in de refter deze interessante informatieavond plaats voor de ouders van de scholengemeenschap. Je vindt meer informatie en een inschrijvingsstrook in bijlage. Geef die ten laatste woensdag 16 januari terug mee naar school.

Grootouderfeest kleuterschool

Vandaag krijgen de kleuters 2 uitnodigingen mee voor het grootouderfeest op 13 en 14 februari. Mocht je een extra uitnodiging nodig hebben, spreek dan de juf aan alsjeblieft.

Nieuwe leerlingen

Afgelopen maandag startten er 3 nieuwe kleuters in het onthaalklasje. Ook bij juf Annelies en bij juf Myriam kwam er een klasgenootje bij. Welkom allemaal!

Vervanging juf Agnes

Juf Alicia heeft laten weten dat zij nu toch vroeger kan starten. Vanaf maandag staat zij voor de klas in 2a.

Fruitdag

Het fruitteam van het oudercomité zorgt maandag voor de eerste lekkere fruitsnack van het jaar. Dank je wel!

Zesde naar verkeerspark

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan maandagochtend naar het verkeerspark in de Veiling. Zorg dat je goed op tijd op school bent en kom met de fiets naar school.

Teenager meets Alzheimer

Maandagvoormiddag zullen de kinderen van het vijfde leerjaar gaan turnen met demente bejaarden in het woonzorgcentrum.

Medisch schooltoezicht L1, L5 en L6

Medewerkers van het CLB komen dinsdag 15 januari naar de school voor medisch onderzoek van de kinderen van 1a,1b en 1c. Het onderzoek houdt in: lengte en gewicht, gezichtsscherpte, kleurenzicht, gehoor en vaccinatie (difterie/tetanus/polio/kinkhoest).

Woensdag 16/01 zullen ze starten met:

– de vaccinatie van de kinderen van het vijfde leerjaar (mazelen, bof en rubella)

– beperkt onderzoek van de kinderen van het zesde leerjaar (gewicht, lengte, zicht).

Zwemmen

Dinsdag 15 januari gaan het tweede, derde vijfde en zesde leerjaar zwemmen. 5 en 6 mogen testzwemmen. De kinderen van 2 en 3 bij wie het testzwemmen goed verlopen is, mogen proefzwemmen.

Bib

Dinsdag 15/01: L4

Wintersportdag oudste kleuters

De kleuters van juffen Inge, Nancy en Annelies en de oudste kleuters van juf Greet (geboren in 2014) gaan donderdag 17 januari sporten in sporthal Mintjens in Westmalle, begeleid door Play & Sport. Zorg voor sportkledij en gemakkelijke schoenen alsjeblieft. De kosten voor deze sportieve voormiddag bedragen 7,5 euro per kind. Dankzij de tussenkomst van het oudercomité rekenen we 6,5 euro aan op de schoolrekening. Zorg dat je kleuter ’s morgens tijdig op school is! ’s Middags zijn we terug.

Wintersportdag lagere school

Donderdag 17 januari is het sportdag voor de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Ze  gaan indoor sporten en schaatsen in het Bloso-sportcentrum in Herentals. Wie zelf schaatsen heeft, mag die meebrengen. Voor de andere kinderen huren we ginder schaatsen. Zorg voor warme sportieve kledij, indoor sportschoenen met witte zool en handschoenen. Zorg ook dat je kind haar/zijn schoenmaat kent (tip: schrijf de maat op de hand). Alle kinderen brengen boterhammen mee. Wij zorgen voor drank bij de boterhammen. Wie tussendoor wil drinken, brengt dit zelf mee (geen glas, noch blik). De kosten voor deze sportdag bedragen 10 euro. Het oudercomité draagt 1 euro bij, dus schrijven we 9 euro op de volgende schoolrekening. Veel sportplezier!

Bijscholing

Juf Marina gaat donderdag 17 en vrijdag 18/01 naar een bijscholing over “Zelfzorg voor leidinggevenden”.

Op de website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be

– Nieuwe kleuters bij juf Inn – januari 2019

Bijlage

Uitnodiging grootouderfeest voor de kleuters

Uitnodiging infoavond over cyberpesten

Briefje activiteit Moev voor het tweede leerjaar

Flyer Vlieg

Nieuwe kleuters

Na Nieuwjaar starten er 3 nieuwe kleuters bij juf Inn. Welkom!

Juf Agnes afwezig

Juf Agnes zal nog afwezig blijven tot 10 februari.

Keuze drank

Kinderen die willen, mogen na de kerstvakantie hun drankkeuze voor ’s middags wijzigen. Zie bijgaand strookje. Breng het morgen ingevuld terug mee naar school, ook als je je huidige keuze behoudt.

Kleuterzwemmen

Nog even herhalen: de vijfjarige kleuters van juffen Inge en Annelies (°2013) gaan morgenvoormiddag 21 december zwemmen. Ze brengen zwemgerief (twee handdoeken en een badpak of strakke zwembroek) mee.

Stagiair

Juf Marie doet stage in het klasje van juf Nancy van 7 t/m 18/01/2019

Zwemmen

Het eerste en vierde leerjaar gaan zwemmen op dinsdag 8 januari.

Luizen

Na de kerstvakantie plannen we een algemene controle. Wij rekenen op uw medewerking om de haren van uw kinderen al eens te controleren voor ze naar school komen.

(Geen staartjes/vlechten ajb)

L6 naar toneel

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan donderdag 10 januari naar de voorstelling “Rood of waarom pesten niet grappig is” van Het Gevolg in Turnhout. Het oudercomité draagt 1 euro bij in de kosten, de ouders 4 euro.

Bib

10/01/2019: 5a en 5b

Op de website

Kleuters van juf Nancy naar het theater met Julie en Bas

Grappige uitspraken

 • Over andere thuistalen: Ilano: “Ik praat gewoon zoals mijzelf.”
 • Lisse: “Wij praten thuis Belgiës.”
 • Hasse: “Ik weet wie heksemie is, dat is een heks die Mie heet en dat betekent Heksemie!”
 • Julie: “Meester Dirk heeft een klein snorretje.”
 • Ilano: “Dat is ook binnen hé, die buitenspeeltuin.”
 • Alexander: “Ik was ziek want ik had hoestpijn.”
 • Mies: “Juf, die boom is helemaal bloot!”
 • Juf Greet: “Van wie is deze zak?” Vic: “Van de Efteling”
 • Juf in 5a: “Geef een ander woord voor infinitief.” Sofia: “moedervorm” ipv. “noemvorm”

Tijdens terloopse gesprekken op de sportklassen vonden enkele kinderen nieuwe sporten uit:
* Het quadsen vond ik wel het leukst.”

 • “Wanneer gaan we atletitel doen?”

Enkele antwoorden bij de quiz van het oudercomité:

 • Wie is de president van Amerika?  Donald Duck
 • Hoe heet een bewoner van de stad Hamburg?  Burger-King
 • Hoe heet de gekleurde doos in een vliegtuig?  De EHBO-doos
 • Naar waar ga je als je op citytrip gaat? Naar Manchester-City

Kerstvakantie

Zaterdag 22 december begint de kerstvakantie. We wensen iedereen een mooie eindejaarsperiode en verwachten alle kinderen terug op school op maandag 7 januari 2019.

Bijlage

Kerst- en nieuwjaarswensen

Strookje drankkeuze

Sportklassen

Maandag vertrekken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op sportklassen naar Herentals. Vrijdagmiddag 21 december zijn ze terug op school om 15.30 uur. We wensen hen een toffe en sportieve week toe! Je kan maandag, dinsdag en woensdagochtend post afgeven op het secretariaat. Post van de kinderen brengen we mee en kun je afhalen op het secretariaat. Volg de belevenissen op de sportklassen via onze website www.gemeenteschoolhoogstraten.be.

Breng de koffers binnen in de refter zondagavond 16 december tussen 19 en 20 uur.

Bijscholing

Morgen, 14 december, gaan meesters Dirk en Koen, juffen Ann en Sindy en Nadine en Sabine van het middagtoezicht naar een volgende sessie van de bijscholing over sociale vaardigheden. Juf Esther Royens vervangt in 1b, Kelly Peeters in 3b en Lisse Orban in 1C.

Stagiair

Juf Marie Claes doet van 17 en 21 december stage in de klas van juf Nancy.

Zwemmen

De kinderen van het tweede  en derde leerjaar gaan dinsdag 18 december zwemmen.

Inschrijven nieuwe kleuters 

Woensdagvoormiddag 19 december verwacht juf Inn de kleuters die na de kerstvakantie naar school mogen komen.

4- en 5-jarigen naar het poppentheater

De kleuters van juffen Annelies, Inge en Nancy en de 4-jarige kleuters van juf Greet (°2014) mogen woensdag 19 december naar het poppentheater in Turnhout. Ze gaan kijken naar de voorstelling ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. ’s Morgens vertrekken ze stipt om 8.45 uur en ’s middags zijn ze tijdig terug op school. Voor deze uitstap schrijven we 4 euro bij op de schoolrekening.

Eerste leerjaar naar het rusthuis

De kinderen van het eerste leerjaar gaan donderdag 20 december naar het rusthuis. Als kerstmannetjes zullen ze dansen en zingen voor de bejaarden. Kinderen die thuis een kerstpak, kerstmuts of rode trui of T-shirt hebben, mogen die meebrengen (zeker niets gaan kopen!). De kinderen zijn ’s middags terug op school. Juf Myriam, meester Dirk en juf Sindy doen beroep op ouders om de kinderen ’s morgens vanaf 8.45 uur mee te schminken en mee te begeleiden naar het woonzorgcentrum. Opgeven bij de klasleerkracht alsjeblieft. Alvast hartelijk dank!

Kleuterzwemmen

De vijfjarige kleuters van juffen Annelies en Inge (°2013) gaan vrijdag 21 december zwemmen. Ze brengen zwemgerief (twee handdoeken en een badpak of strakke zwembroek) mee. De vierjarige kleuters van deze klasjes mogen tijdens het zwemmen in een andere klas gaan spelen.

Kerstfeestjes bij de kleuters

In de loop van volgende week zijn er kerstfeestjes in de kleuterklassen. De kleuters krijgen een apart briefje mee per klas.

Wieltjesdag

Donderdag 20 december mogen de kinderen van de lagere school hun “wieltjesspeelgoed” zoals steps, in-lineskates, skateboards, …. meebrengen voor op de speelplaats.

Rapporten – oudercontact

Volgende week vrijdag krijgen de leerlingen van de lagere school hun rapport mee naar huis. Vooraf werden de resultaten in de school reeds besproken met juf Marina, de klasleerkrachten en de zorgleerkracht. We hadden reeds algemene oudercontacten voor de herfstvakantie. Nu zijn er enkel oudercontacten op uitnodiging van de leerkracht.

Medisch schooltoezicht

 • Alle kinderen van het eerste leerjaar krijgen vandaag een brief mee van het CLB in verband met de medische controle dit schooljaar. Wil je die brief ingevuld terug meegeven ten laatste volgende woensdag ajb?
 • De kinderen van het vierde leerjaar krijgen een informatiebrief mee van het CLB.

We zijn op zoek naar

 • Het vierde leerjaar is op zoek naar knopen in alle kleuren, maten, grootte, vormen, …… Je kan ze bezorgen bij juf Joyce in L4.
 • Juf Nancy wil graag oude CD’s, CD-roms, …. Je kan ze bezorgen in haar klasje.

Hartelijk dank!

Oudercomité

Vanavond vergadert het oudercomité om 20.15 uur in de school.

Verloren voorwerpen

We verzamelden weer heel wat verloren voorwerpen en stallen ze uit in de refter vanaf dinsdagnamiddag 18 tot donderdagmiddag 20 december. Kom eens kijken of er iets van je kind(eren) bijligt.

Kerstvakantie

Vrijdag 21 december is het een hele dag school. Daarna genieten kinderen en leerkrachten van twee weken vakantie.

Website

Op www.gemeenteschoolhoogstraten.be vind je foto’s van:

– speculaas bakken in de klas juf Greet

– 5 en 6 maken zelf een prentenboek

– vijfde leerjaar naar het Begijnhof

– de Sint op school

– MOEV unihockey

Bijlage

 • Brieven medisch schooltoezicht voor het eerste en vierde leerjaar
 • Briefje sportklassen voor 5 en 6
 • Klaslijsten
 • Kerstkaart voor 5 en 6
 • Betalingsherinnering
 • Bijbestellingen foto’s
 • Bestelde boeken van de actie voor de Warmste Week

Pedagogische studiedag

Nog even herinneren: donderdag 6 december hebben de leerkrachten een pedagogische studiedag. Voor de kinderen is dit een vrije dag!

Bib

Vrijdag 07/12 : 2a en 2b

Maandag 10/12: 1b en 1c

Dinsdag 11/12: 3a en 3b

Donderdag 11/12: 1a en l6

Nascholing

Vrijdag 7 december gaan juf Ann en juf Joyce naar een bijscholing in Leuven over “Rekentrappers 4-5-6”. Robin Peeters vervangt in het vierde leerjaar.

Stagiairs

 • Volgende week doet juf Eline stage in het klasje van juf Inn.
 • Juf Antje doet zorgstage in de lagere school op 3, 10 en 17 december en op 7 januari.

Zwemmen

De kinderen van het eerste en vierde leerjaar gaan dinsdag 11 december zwemmen.

Actie voor de Warmste Week

De aangeboden boekjes voor elke leeftijd kan je inkijken in de hal van de school. Een boekje kost 5 euro: 1,5 euro gaat naar de Warmste Week en 1 euro is voor de school. Bestellen en betalen kan ten laatste maandag 10 december met de omslag die je enkele weken geleden kreeg.

Geen kerstkaartjes meegeven

De kleuterleidsters vragen om geen kerstkaartjes voor de klasgenootjes mee te geven in de boekentassen. Het is onbegonnen werk om die allemaal te verdelen.

Website

– Theater activiteit bij juf Inge

– 1ste leerjaar naar Kronkeldiedoe

– Leerlingenparlement november

– Sint en Piet in de poppenkast bij de oudste kleuters en het eerste leerjaar

Bijlage

Fruitdag

Maandag 3 december zorgt het oudercomité voor een lekkere fruitsnack. Dank je wel!

Bib

Dinsdagnamiddag 4/12: L4

Zwemmen (survivalzwemmen)

Dinsdag 4 december gaan de kinderen van 2, 3, 5 en 6 zwemmen. Ze oefenen dan de zelfredzaamheidsdoelstellingen in diep water.

Sinterklaas

Volgende woensdag 5 december verwachten we Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op  school. We zullen hem een bijzonder hartelijke ontvangst bezorgen en zijn heel benieuwd wat er allemaal in het grote boek zal staan…..

Woensdag geen niveaulezen

Omdat de Sint langskomt, is er op woensdag 5 december geen groepjeslezen.

Pedagogische studiedag – vrije dag voor de kinderen

Nog even herinneren: donderdag 6 december hebben de leerkrachten een pedagogische studiedag. Voor de kinderen is dit een vrije dag!

Oproep zwembegeleiding

Wanneer de vaste zwembegeleiding zich ’s morgens afmeldt, merken we dat het heel moeilijk is om vervanging te vinden. Daarom willen we graag naast de vaste begeleiding een “stand by” die we – indien nodig – de ochtend van het zwemmen zelf, kunnen opbellen. Alle klassen zwemmen op dinsdagvoormiddag: de eerste beurt vertrekt om 8.50 uur op school en is om 10.40 uur terug. De tweede beurt vertrekt om 9.35 uur en is om 11.25 uur terug. Je kan je als reserve-zwembegeleider (ouders, grootouders, ….) opgeven bij de klasleerkrachten. Alvast hartelijk dank!

Data grootouderfeest

Dit jaar is er feest voor de grootouders van de kleuterschool.

Het zal plaatsvinden op woensdag 13 en donderdag 14 februari, telkens in de voormiddag.

Website

– Ouders lezen voor bij de oudste kleuters

– Het boekenliefje bij juf Nancy

– Spinnen bij juf Greet

– Herfst en kriebeldiertjes in het klasje van juf Inn

– Kleuters van juf Inn, juf Ditte en juf Greet gingen naar Jobland

– Spinnensoep maken bij juf Ditte

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Bijlage

Betalingsherinneringen eerste schoolrekening

Juf Agnes afwezig

Juf Agnes had een ongeval op school en zal afwezig zijn tot de kerstvakantie. We wensen haar spoedig herstel!  Juf Sarah van Laer vervangt haar in 2a.

Bestellen nieuwjaarsbrieven

Je kind(eren) kregen een strookje mee om nieuwjaarsbrieven te bestellen. Doe dit ten laatste morgen aub.

Handschoenen / wanten

Geef de jongste kleuters geen vingerhandschoentjes, zeker als ze die zelf niet aankrijgen.  Wantjes zijn zoveel gemakkelijker!

 Infoavond sportklassen

Maandag 26 november om 20 uur in de refter geven de leerkrachten van 5 en 6 informatie over de sportklassen aan de ouders. Welkom!

Zwemmen (survival zwemmen)

Dinsdag 27 november gaan de kinderen van het eerste en vierde leerjaar zwemmen. Ze oefenen dan de ‘survival’- of zelfredzaamheidsdoelstellingen in diep water.

Leeruitstap vijfde leerjaar

Het vijfde leerjaar gaat dinsdagnamiddag 27 november naar het begijnhof.  Zij nemen deel aan de activiteit ‘Ik ben archeoloog’; dit kadert in het thema van de prehistorie waar ze rond werken.  Kinderen die thuis gaan eten , moeten om 13 uur terug op school zijn.

 Oudercafé

De ouders van de nieuwe kleuters (september en november) van beide onthaalklasjes zijn hartelijk welkom in het oudercafé op woensdag 28 november

 • van 8.45 tot 9.30 uur bij juf Inn
 • vanaf 11.15 uur bij juf Ditte.

We zorgden voor een filmpje van de kindjes in hun klas en bij een kopje koffie kan je kennismaken met de ouders van de klasgenootjes.

Bib

Donderdag 29/11: 5a

Wieltjesdag

De kinderen van de lagere school mogen donderdag 29 november weer hun “wieltjes-speelgoed” zoals steps, inlineskates, skateboards, …. meebrengen voor op de speelplaats.

Bijscholing

 • Dinsdagvoormiddag volgt juf Lydie een infosessie over de OVSG-toetsen in het zesde.
 • Juffen Marina, Greet Sprangers en Ellen gaan donderdag 29 november naar een vergadering van OVSG over het decreet leerlingenbegeleiding.

Pedagogische studiedag

Alle kinderen hebben op donderdag 6 december een vrije dag. De leerkrachten volgen die dag bijscholing.

Website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be voor foto’s van onze activiteiten.

– Nieuwe kleuters bij juf Ditte – midden november

– Voorlezen bij juf Ditte, juf Inn en juf Greet

Voorleesweek

Met veel (lees)plezier doen we mee aan de voorleesweek van 17 tot 25 november. De leerkrachten zullen dagelijks voorlezen in hun klas. Ook aan jullie, ouders, vragen we om thuis voor te lezen voor je kinderen. In de lagere school krijgen ze daarvoor een leescontract mee.

Morgen, na de namiddagspeeltijd, komen ouders voorlezen in de klasjes van juffen Inn, Ditte en Greet. Dinsdag lezen de kinderen van het vijfde leerjaar voor in de klassen van de oudste kleuters. Vrijdag 23 november lezen alle leerkrachten voor in een andere klas. De derde graad doet een voorleesactiviteit met behulp van een kamishibai in 1 en 2 en bij de 4- en 5-jarige kleuters. Ook de leesouders draaien voor de gelegenheid de rollen om en lezen voor voor hun groepje. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!

Zwemmen / kledijzwemmen

De kinderen van het tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar gaan dinsdag 20 november zwemmen. De kinderen die oefenen voor een A-, B- of C-diploma mogen zwemmen met kledij.  De kledingvereisten vind je in de brochure die je bij het begin van het schooljaar kreeg of in de nieuwsbrief van vorige week.

Wintersportdag 2,5 en 3-jarige kleuters

Donderdag 22 november gaan de kleuters van juffen Inn, Greet, Ditte en de 3-jarige kleuters van juf Greet heel de dag spelen in Jobland in Brecht. Ze brengen hun boterhammen mee. De kosten voor deze uitstap bedragen 10,50 euro per kind inclusief drank. Dankzij de tussenkomst van het oudercomité kunnen we de bijdrage van de ouders beperken tot 9,50 euro. De kleuters zullen genieten van een leuke, sportieve dag!

Uitwisseling oudste kleuters-eerste leerjaar

De oudste kleuters gingen gisteren luisteren naar een verhaal in het eerste leerjaar. Het voorlezen is een stap in de overgang van de kleuter- naar de lagere school.

Nieuwjaarsbrieven

Binnenkort is het weer Nieuwjaar. Traditiegetrouw zullen onze kinderen ook dit jaar hun mama, papa, peter en meter verrassen met een nieuwjaarsbriefje. De brief voor de ouders maken de kinderen zelf en moet dus niet betaald worden. De andere brieven kan je via de school aankopen aan 0.65 euro per stuk. De kosten komen op de volgende schoolrekening. Kinderen die veel nieuwjaarsbrieven bestellen en niet voldoende tijd hebben in de klas om ze allemaal te schrijven, kunnen ze thuis afmaken. Wil je de juiste aanspreektitels noteren op bijgevoegd strookje alsjeblieft?

Bijscholing

Vrijdag 16 november gaan juffen Sindy en Ann, meesters Dirk en Koen, en Sabine en Nadine van de kinderopvang/middagtoezicht naar de volgende sessie van de bijscholing rond sociale vaardigheden. Juf Mieke vervangt in 1b en juf Lynn in 1c. De kinderen van het derde leerjaar zitten samen bij juf Tineke.

Foto’s

Vorige week kreeg je kind de individuele en klasfoto’s mee naar huis. Je kan ten laatste tot maandag 19 november bijbestellen. Wens je de foto’s niet aan te kopen, geef ze dan ook ten laatste maandag 19 november terug mee naar school. Zo niet, rekenen we ze aan op de volgende schoolrekening.

Betaling sportklassen

We zijn één maand voor het begin van de sportklassen van 5 en 6. Hoewel de uiterste betaaldatum nog niet verstreken is, dringen we aan om de kosten snel te betalen. Vooraf heeft de school immers al een belangrijk voorschot moeten voldoen. Alvast hartelijk dank!

Actie voor de Warmste Week

Boekjes bestellen en betalen voor de actie van de Warmste Week kan ten laatste op maandag 10 december via de omslag die je daarvoor kreeg. Je kan de boekjes inkijken in de inkomhal van de school.

Wol / wolresten

Wol of wolresten die je niet meer gebruikt, kan je afgeven in de voor- en/of nabewaking op school. Ze zijn er heel blij mee! Alvast hartelijk dank!

Familienieuws

Maandag 12 november overleed de vader van Lejke Vermeiren en grootvader van Pien, poetsvrouw/middagtoezicht  in onze school. We leven mee met hen en hun familie en wensen hen veel sterkte toe.

Website

Surf naar www.gemeenteschoolhoogstraten.be voor foto’s van onze activiteiten.

 • Soep maken bij juf Greet
 • Tweede leerjaar ging naar het bos in Retie

Bijlage

 • Briefje inschrijving MOEV unihockey tweede graad
 • Infobrief en toestemmingsformulier zeeklassen voor 3 en 4
 • Flyer aankomst Sint in Hoogstraten
 • bestelling nieuwjaarsbrieven

Foto’s

De kinderen krijgen vandaag, volledig vrijblijvend, de individuele en klasfoto’s mee. Duid op het bijgevoegd strookje aan welke foto’s je wil behouden en eventueel bijbestellen. Geef geen geld mee, maar betaal de foto’s achteraf via de schoolrekening. De foto’s die je niet wil houden, geef je terug mee naar school.

Bib

Vrijdag 9/11: 2a en 2b

Maandag 12/11: 1c en de 5-jarige kleuters van juf Nancy

Dinsdag 13/11: 3a en 3b

Donderdag 15/11: 1a en L6

Fruitdag

Maandag 12 november staat het fruitteam klaar om ons een gezond en lekker tussendoortje te bezorgen. Dank je wel!

Eerste naar Kronkeldidoe

De kinderen van het eerste leerjaar gaan maandagvoormiddag 12 november sporten in Brecht. Kom om 8.30 uur al naar school! Breng mee: Een rugzakje met een drankje en een koek. Turnpantoffels nemen we mee uit de turnzak. De kosten van deze sportieve activiteit bedragen 3,50 euro per kind. Dankzij de tussenkomst van het oudercomité rekenen we 2,50 euro aan op de volgende schoolrekening.

Zwemmen / kledijzwemmen

Dinsdagvoormiddag 13 november zwemmen het eerste en vierde leerjaar. De kinderen die oefenen voor een A-, B- of C-diploma mogen zwemmen met kledij.  De kledingvereisten vind je in de brochure die je bij het begin van het schooljaar kreeg. Even herhalen:

 • voor A- en B-diploma:

badkleding,

shirt, hemd of blouse met lange mouwen,

lange broek, jurk of rok tot de enkels,

schoenen (waterschoenen en turnpantoffels zijn toegelaten)

 • voor C-diploma:

hetzelfde + jas met lange mouwen

Nascholing

 • Juf Annelies Mortier volgt maandag 12 november heel de dag bijscholing over “Aan de slag met anderstalige nieuwkomers in de klas”.
 • Maandag volgt Juf Isabelle bijscholing katholieke godsdienst.
 • Woensdagnamiddag gaan de kleuterjuffen op bijscholing naar Meersel-Dreef. Thema: “Krullebol” – voorbereidend schrijven.

Infoavonden voor de ouders

 • Maandag 21/01/2019 om 19.30 uur in de refter: “Als cyberpesten toeslaat, wat dan?” Spreker: Gie Deboutte
 • Dinsdag 19/02/2019 om 19.30 uur in de refter: “Sociale vaardigheden” om de ouders te laten kennismaken met de manier van werken binnen het KiVa-project. Wellicht vertelden je kinderen thuis al over Kiko en Flo!

Hou deze data alvast vrij in je agenda!

Fakkeltocht – spaghettiavond

Maar liefst 250 personen zullen zaterdag deelnemen aan de spaghettiavond! We zijn heel blij met deze grote opkomst. Draag allemaal je fluohesje, zodat we goed zichtbaar zijn in het donker!

De Warmste Week

We sluiten graag aan bij de actie van uitgeverij De Eenhoorn. Zij biedt voor elke leeftijd een boekje aan voor 5 euro. Er gaat 1,5 euro naar De Warmste Week en 1 euro is voor de school. In de hal van de school kan je de boekjes inkijken; bestellen en betalen gaat via bijgevoegde omslag. Warm aanbevolen!

 Oudercomité

Het oudercomité vergadert vanavond om 20.15 uur in de school.

Website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be voor foto’s en commentaar van de klasactiviteiten!

– studiereis Brussel derde graad

– derde graad naar het bos

– foto leerlingenparlement

– foto’s schoolreis kleuters

Bijlage

 • Foto’s
 • Schoolrekening
 • Omslag De Warmste Week
 • Vliegtips

Nieuwe kleuters bij juf Ditte

Gisteren schreven we 4 nieuwe kleuters in voor het onthaalklasje. Hartelijk welkom allemaal!

Schoolreis kleuterschool

Zoals je weet, gaan alle kleuters morgen, 26 oktober, op schoolreis! Ze komen al om 8.30 uur naar school want de bus vertrekt al vóór beltijd naar speeltuin De Kloek’ in Grobbendonk. Kleintjes voor wie een hele dag te veel is, blijven best thuis. Een boekentas is niet nodig, breng je boterhammen mee in een brooddoos met je naam. De juffen zorgen voor drank, koek en een lekker ijsje. ’s Namiddags zijn de kleuters tijdig terug op school. We wensen hen allemaal een heel fijne dag toe!

Zwemmen

Dinsdag 6 november is het zwemles voor 2, 3, 5 en 6.

Bib

Dinsdag 6 november: L4

Oudercomité

Het oudercomité vergadert donderdag 8 november om 20.15 uur in de school.

Kosten studiereis Brussel 5 en 6

Dankzij de tussenkomst van het oudercomité kunnen we de kosten voor de studiereis van 5 en 6 beperken. Op de schoolrekening schrijven we 7,5 euro bij in plaats van 8,5 euro zoals eerder vermeld.

Fakkeltocht – spaghettiavond

Morgen ten laatste kan je inschrijven voor de sfeervolle fakkeltocht en spaghettiavond van het oudercomité op zaterdag 10 november om 17 uur. Iedereen is welkom!

Herfstvakantie

Volgende week hebben we een weekje vakantie. Prettig verlof iedereen!

Op de website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be en klik op “Heet van de naald” voor foto’s van onze klasactiviteiten.

– thema ‘wind’ bij juf Inn en juf Ditte

– jongste kleuters naar de poppenzaal

– Moev voetbal 4-4

– schapen drijven derde leerjaar

– bekendmaking leerlingenparlement

– scholenveldloop sfeerbeeld

– inleefspel rond armoede 5A

– 5B Vincent van Gogh

– 5B leert over oppervlaktematen

Bijlage

 • Brief viering wapenstilstand