juf Greet (L.O.)

Trip, trip, met mijn tenen.
Hoog, hoog, met de benen.
Dans, dans, rondje draaien.
Dag, dag, handje zwaaien!

KS turnen