Een keuze maken na het 6de leerjaar is niet altijd even gemakkelijk. Om een goede en bewuste keuze te maken, moeten kinderen zich eerst bewust worden van hun talenten.

Daarom werken we heel het schooljaar met de talentenarchipel: de kinderen kiezen elke maand een eiland en werken een activiteit uit.  Daarna geven ze een presentatie aan de klasgenoten. Ze kunnen kiezen uit een bezoek aan taaleiland, beeldeiland, denkeiland, fijneiland, wil- en durfeiland, muziekeiland, sameneiland, wereldeiland en beweegeiland. Zo leren de kinderen hun talenten kennen.

Ze krijgen in de klas ook uitgebreid informatie over de verschillende studierichtingen, zodat ASO, TSO, KSO en BSO geen geheimen meer hebben.
Ze volgen ook workshops in de technische scholen van Hoogstraten. Het VITO en het VTI-Spijker stellen zo hun verschillende richtingen voor.  In het Seminarie en het Spijker worden infoavonden gehouden waar leerlingen en ouders welkom zijn.
Ook het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) informeert de ouders over de verschillende studierichtingen.  Oud-leerlingen komen de dag voor de paasvakantie vertellen over hun ervaringen in het secundair onderwijs.
Met al deze informatie en in overleg met de ouders en de leerling wordt de meest geschikte studierichting gekozen.

Doedagen VTI Spijker en VITO