Overlijden
Vorige vrijdag overleed de moeder van juf Myriam. We leven mee met haar en de familie en wensen hen veel sterkte toe.

Leeruitstap vierde
De kinderen van het vierde leerjaar beklommen vandaag de toren van de kerk.

Zingen in de lagere school
Niet vergeten: morgen, vrijdag 26 juni, zingen de kinderen van de lagere school liedjes in de refter onder begeleiding van Flor en Florejan. Ouders, jullie zijn van harte welkom vanaf 14.45 uur!

Sportdag lagere school
Maandag 29 juni is het zomersportdag voor de lagere school. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar sporten op school, de leerlingen van het derde en vierde leerjaar op de atletiekpiste van het VITO en de leerlingen van vijf en zes bij de Vrolijke Ruitertjes en bij Fun2Move.
Niet vergeten:
–          1 en 2: eventueel eigen step, inline-skates, skateboard
–          3 en 4: eventueel eigen tennisracket/tennisschoenen + voetbalschoenen
–          5 en 6: fiets, sportschoenen voor binnen en buiten, lange broek voor paardrijden, handdoek.
De kostprijs voor de sportdag bedraagt voor de eerste en tweede graad 3,50 euro en voor de derde graad 4 euro per leerling. Veel sportplezier!

Receptie zesde leerjaar
Maandag 29 juni nemen de leerlingen van het zesde leerjaar samen met hun ouders afscheid van onze school tijdens een receptie, aangeboden door het oudercomité. Veel succes bij jullie verdere studies!

Laatste schooldag
Dinsdag 30 juni is de laatste schooldag. De laatste bel gaat om 11 uur en dan is het grote vakantie! Tussen 11 en 12 uur is er nog gelegenheid tot oudercontact in de lagere school en er is opvang voor de kinderen tot 12 uur. Een prettige en zonnige vakantie voor iedereen!

Shoolrekening
Als bijlage vind je de laatste rekening van dit schooljaar Betaal je rekening op tijd alsjeblieft. Zo kunnen we het schooljaar ook financieel afsluiten. Dankjewel!

Klasverdeling volgend schooljaar
Intussen zijn er meer gegevens over de klasverdeling voor volgend schooljaar. In de kleuterschool starten we met 6 klasjes. Juf Inn zal in het begin weinig kleuters hebben, maar in de loop van het schooljaar komen er kindjes bij. De overige kleuterklassen tellen ongeveer 20 kleuters. In de lagere school zullen er 10 klassen zijn:
–          het eerste, tweede, derde en vijfde leerjaar zijn volledig ontdubbeld,
–          de kinderen van het vierde en zesde leerjaar zitten in één klas.

Open tuindag – nieuwe klaslijsten
Donderdagnamiddag 27 augustus is er tussen 14 en 15 uur een open tuindag op de speelplaats van de kleuterschool. Deze namiddag is bedoeld voor de kleinste kleuters en voor de nieuwe leerlingen van onze school. Ze kunnen dan kennismaken met hun nieuwe juf of meester. Die dag zullen de nieuwe klaslijsten uithangen vanaf 13 uur.