Beste ouders

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar danken we jullie voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Wij zullen ons inzetten om er een jaar van te maken waarin uw kinderen op een prettige manier veel leren.
Op de algemene ouderavond zullen we het jaarthema : “Lezen is … dromen met de ogen open” toelichten. Samenwerking tussen ouders en school is immers heel belangrijk.
Vandaag precies 30 jaar geleden startten een veertigtal kleuters in onze nieuwe kleuterschool. Met veel plezier zien we nog steeds een aantal van hun gezichten terug wanneer ze op hun beurt hun kleutertjes naar onze school brengen.

Leerlingenaantallen en leerkrachten
Deze morgen waren er 124 kleuters, 22 meer dan op 1 september vorig jaar. Ze zijn verdeeld over 6 kleuterklassen.
–          12 kleuters bij juf Inn (2,5- en driejarigen).
–          21 driejarige kleuters bij juf Greet.
–          23 kleuters bij juf Ellen (3- en 4-jarigen).
Juf Frie zal als kinderverzorgster ondersteuning geven waar nodig.
–          10 vier- en 13 vijfjarige kleuters bij juf Annelies.
–          7 vier- en 15 vijfjarigen bij juf Inge.
–          9 vier- en 14 vijfjarigen bij juf Nancy.
Juf Machteld is zorgjuf.  Juf Greet Mertens coördineert de activiteiten van de kleuterschool en geeft kleuterturnen.

In de lagere school zijn er 189 kinderen, 12 meer dan vorig jaar.
–          31 in het eerste leerjaar: 16 bij juf Myriam en 15 bij meester Dirk.
–          39 in het tweede leerjaar: 19 bij juf Agnes en 20 bij meester Jan.
–          36 in het derde leerjaar: 18 bij juf Tineke en 18 bij meester Koen.
–          22 in het vierde leerjaar bij juf Ann.
–          37 in het vijfde leerjaar: 18 bij juf Lydie en 19 bij juf Griet.
–          24 in het zesde leerjaar bij meester Frits.
Meester Simon geeft de turnlessen. Juf Leen is de zorgjuf voor het tweede leerjaar en juf Joyce  voor de eerste en tweede graad. Juf Griet is ICT-coördinator en juf Greet Sprangers is zorgcoördinator voor de lagere school. Juf Mieke geeft ondersteuning aan de anderstalige leerlingen en is zorgjuf in de derde graad.

Betalingen
De betalingen gebeuren via een schoolrekening. We spreiden ze over 5 periodes zodat de bedragen niet te groot worden:
-de eerste periode van 01.09 tot 30.10.15 (drank, 1ste helft schooljaar zwemmen, foto’s, 1ste trim tijdschriften)
-de tweede periode van 09.11 tot 18.12.15 (drank + 2de trimester tijdschriften)
-de derde periode van 04.01 tot 04.03.16  (drank + 2de helft schooljaar zwemmen)
-de vierde periode 07.03 tot 13.05.16 (drank + 3de trimester tijdschriften)
-de vijfde periode van 17.05 tot 30.06.15 (drank voor de 5de periode)
Kosten voor drank en uitstappen rekenen we aan op het einde van de periode waarin ze plaatsvonden.

Schoolreglement
Het nieuwe schoolreglement vind je op de website van de school bij ‘praktische gegevens. Je kan een papieren versie aanvragen met bijgaand strookje. Wil je het formulier “Akkoordverklaring met het pedagogisch project en het schoolreglement” ondertekenen en terug meegeven naar school alsjeblieft?

Informatie voor de leerkracht
Bij het begin van het schooljaar moet er nog heel wat geregeld worden. Daarom vragen we jullie bijgevoegde briefjes zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de juf of meester. Op één van deze formulieren vragen we hoe de kinderen naar huis gaan. Als je aanduidt dat je kind met de rij meegaat, verwachten we dat het elke dag met die rij meegaat. Is dit op een dag anders, geef dan een briefje mee alsjeblieft.

Abonnering tijdschriften kleuters
Voor de ouders die een abonnement nemen op één van de tijdschriften raden de kleuterleidsters aan eerst te proberen met een trimesterabonnement. Voor vele kleuters zijn de tijdschriften nog vrij moeilijk in het begin van het schooljaar. Elk kind krijgt een gratis exemplaar. Wie wil abonneren, vult dit in op het formulier “praktische afspraken” in bijlage. Abonneren is uiteraard volledig vrijblijvend.

Luizen
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de kinderen geplaagd worden door luizen. Daarom controleren we morgen alle hoofdjes. Met niet te veel vlechtjes en speldjes in de haren is dit grote werk sneller klaar. Ook uw medewerking is hierbij vereist. Kijk zelf de haren van je kind(eren) regelmatig na, zeker wanneer er luizen gemeld zijn op school!

Ouders die willen helpen
Indien je mee wil werken in het oudercomité of helpen bij niveaulezen, handwerk, oversteken, ….. dan kan je dit aanduiden op bijgevoegde keuzelijst en die meegeven naar de school.

Enkele afspraken
–          Wil je kleding, brooddozen, …. voorzien van een naam? Dit helpt ons verloren voorwerpen terug aan de eigenaar te bezorgen.
–          Teken ook alle losse kledingstukken zoals sjaals, mutsen, wanten, laarzen, turnpantoffels met de naam van je kind.
–          We vinden het heel belangrijk dat de kinderen regelmatig en tijdig naar school komen.
–          ‘s Morgens hebben de leerkrachten (en zeker de kleuterleidsters) hun handen vol met het onthaal van de kinderen. Wil je iets tegen de leerkracht zeggen of iets vragen, dan kan je dit voor het belteken of – beter nog – na schooltijd doen.
–          Vandaag, op de eerste schooldag, brachten de ouders van de jongste kleuters hun kinderen tot in de klas. Wil je vanaf morgen je kleuter tot aan de schoolpoort brengen? Vanaf daar gaan de kleuters alleen verder op de speelplaats.

Algemene ouderavond
De algemene oudervergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 september. De uitnodiging vind je in bijlage. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten want zowel het oudercomité als de leerkrachten geven belangrijke informatie en afspraken voor de rest van het schooljaar.

Feest eerste leerjaar
Woensdag 23 september om 18.30 uur is het feest van het eerste leerjaar. Hou alvast de datum vrij. De uitnodiging volgt.

Foto’s
Donderdagvoormiddag 3 september nemen we klasfoto’s in de kleuterschool en vrijdagvoormiddag 4 september in de lagere school. Kleurrijke kledij geeft fleurige foto’s.

T-shirt van de school
De nieuwe lagere schoolkinderen en de kinderen van het eerste leerjaar krijgen een T-shirt van de Gemeenteschool en een turnzak. Het T-shirt werd door de kinderen ontworpen. Kinderen van wie het T-shirt te klein of versleten is, kunnen een nieuw kopen bij de turnleerkracht of op het secretariaat voor 5 euro. Ook rode sportbroekjes zijn verkrijgbaar aan 5 euro.

Water, koeken en fruit tijdens de speeltijd
–          Na elke speeltijd kunnen de kinderen kraantjeswater drinken. Elk kind krijgt van de school een eigen beker. Op het einde van elke week nemen de kinderen van de lagere school hun beker mee naar huis om af te wassen. De bekers van de kleuters blijven op school.
–          De meeste kinderen brengen een koek of fruit mee voor tijdens de speeltijd. Wil je geen koeken met chocolade meegeven? De chocolade smelt in de warme handjes en bevuilt gezichtjes en kleren. Ook  voor de kinderen van de lagere school laten we geen chocoladekoeken toe. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. Elke woensdag is het fruitdag. De kinderen brengen dan in plaats van een koek een stuk fruit mee.

Ziekte van kinderen
–          In bijlage vind je 4 strookjes die je kan gebruiken bij ziekte van je kind in de lagere school. Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en vanaf de vijfde ziekteperiode is een doktersbriefje vereist. Wil je bij elke ziekte van je kind ’s morgens de school telefonisch verwittigen alsjeblieft?
–          Als je kind op school medicijnen moet nemen, laat dan bijgevoegd attest invullen door de behandelende arts. Zonder attest mogen we op school geen medicijnen toedienen.

Website
Tijdens de vakantie werkten enkele leerkrachten aan een nieuwe website voor de school. Sinds afgelopen weekend staat hij online en we zijn er best fier op. Neem maar eens een kijkje op www.gemeenteschoolhoogstraten.be
–          Eerste schooldag
–          Open tuindag
–          Schoolreglement

Bijlage
–          Onthaalbrochure
–          Formulier “Akkoordverklaring ….”
–          Uitnodiging algemene oudervergadering
–          Brief helpers
–          Brief betalingen en rij
–          Strookjes ziekte voor de lagere school
–          Attest medicijnen
Flyer ‘Week van de mobiliteit’