Kleuters kunnen het zelf vanaf de poort
Ook de ouders van de kleinste kleutertjes brengen hun kindje vanaf maandag tot aan de poort. Vanaf daar gaan ze zelf naar het klasje.

Algemene ouderavond
We herinneren nog even aan de algemene oudervergadering dinsdag 8 september om 19 uur voor de kleuterschool en om 20 uur voor de lagere school. We verwachten jullie talrijk want zowel oudercomité als leerkrach-ten geven belangrijke informatie voor dit schooljaar. Welkom!

Oudercafé
De ouders van de kleuters van juf Inn zijn hartelijk welkom in het oudercafé op woensdag 23 september van 8.45 tot 9.30 uur. Een gezellige babbel met de juf en met de andere ouders en een korte film van de kindjes in hun klasje staan op het programma.

Zwemmen
De kinderen van 2, 3, 4 en 6 gaan dinsdag 8 september zwemmen:
–          het tweede en vierde leerjaar vertrek-ken met de eerste beurt om 12.55 uur. Ze hebben zwemles van 13.25 tot 13.55 uur en mogen daarna nog 10 minuten vrij zwemmen. Ze zijn terug op school om 14.45 uur.
–          De kinderen van het derde en zesde leerjaar vertrekken om 13.40 uur, heb-ben zwemles van 14.10 uur tot 14.40 uur, waarna ze 10 minuten vrij mogen zwem-men. Zij zijn terug in de school om 15.30 uur.
Wie met de eerste beurt gaat zwemmen, brengt boterhammen mee.

Feest eerste leerjaar
Zoals reeds gemeld vindt het feest van het eerste leerjaar plaats op woensdag 23 september om 18.30 uur. Vandaag krijgen de kinderen de uitnodiging mee.

Turnen
Wil je de turnkledij en turnzak van je kind tekenen met haar/zijn naam? Zo vindt elk kind de eigen spulletjes gemakkelijk terug. Zorg alsjeblieft ook zo snel mogelijk voor witte turnpantoffels. Alvast hartelijk dank!

Fluovestjes
Alle nieuwe kinderen van de kleuter- en lagere school kregen deze week een fluovestje. Teken het ook met de naam van je kind alsjeblieft.

Nieuwe leermeester orthodoxe godsdienst
De kinderen die orthodoxe godsdienst volgen, kregen vanaf vandaag een nieuwe leerkracht: juf Kateryna. Juf Dana werkt voortaan in Antwerpse scholen.

Gegevens leerlingen
Vandaag krijgt je kind een controlefiche met haar/zijn persoonlijke gegevens mee. We weten dat er – zeker bij de grotere kinderen – gegevens opstaan die achterhaald zijn. Wil je alles controleren en aan-passen waar nodig? Zo zijn straks al onze leerlingengegevens weer up to date. We dringen er ook op aan om de brieven en strookjes die je kind dinsdag mee naar huis kreeg snel in te vullen en terug mee te geven.

O udercomité
Vanavond heeft het oudercomité haar eerste vergadering van dit schooljaar om 20.15 uur in de school.

Website
Kijk op onze nieuwe website bij “Heet van de naald” voor de nieuwsbrief, de nieuwe kleuters in het onthaalklasje en foto’s van activiteiten tijdens de eerste schooldagen.
www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Bijlage
–          Uitnodiging “Feest eerste leerjaar”
–          Controlefiche
–          Boekje en flyer opvoedingswinkel
–          Flyer studietoelage