Plaatselijke verlofdag
Maandag 28 september is onze eerste plaatselijke verlofdag. Alle kinderen en leerkrachten hebben dan een vrije dag.

Veiligheid aan de schoolpoort
Kinderen leren veel in de verkeerslessen op school, maar kinderen leren ook van het goede voorbeeld van ouders: steek over op het zebrapad, parkeer niet op het voet- of zebrapad, …

Schoolreis kleuters
Zoals al aangekondigd gaan de kleuters morgen, 25 september een hele dag op schoolreis naar het Aardbeienterras in Rijsbergen. We zullen heel de dag buiten zijn. Breng alleen boterhammen mee in een brooddoos, getekend met naam. Rugzakjes zijn niet nodig. De kleuterleidsters zorgen voor koeken en een drankje en ook een lekker ijsje zal niet ontbreken. Veel plezier! De kleuters zijn ’s namiddags tijdig terug op school.

Zwemmen
Dinsdag 29 september gaan de kinderen van het eerste en vijfde leerjaar zwemmen.

Scholenveldloop
We waren trots dat zoveel kinderen van onze school gisteren deelnamen aan de scholen-veldloop in de Mosten. Proficiat voor zoveel sportiviteit!

Gemachtigde opzichters
We doen een oproep aan (groot)ouders, …. om de kinderen te helpen oversteken aan de schoolpoort in de Gravin Elisabethlaan op één of meer ochtenden in de week van 8.15 uur tot 8.45 uur. Na de dienst staat de koffie klaar! Je kan je opgeven bij de klasleerkracht of op het secretariaat.

Bijscholing
Juf Inn en juf Greet (3-jarigen) gaan donderdag 1 oktober naar de bijscholing ‘De grote peuterdag’. Turnjuf Greet vervangt in het klasje van juf Inn en juf Machteld bij de kleuters van juf Greet.

Oudervereniging
Bijgevoegd vind je een brief waarin het oudercomité oproept om ondersteunend lid te worden van de oudervereniging. Warm aanbevolen!

Bijlage
Brief oudervereniging