Thema verkeer
De keuters van juf Inn, Greet en Ellen werken deze en volgende week rond het thema verkeer. Daarom vragen ze extra aandacht voor het dragen van het fluohesje. Zo kunnen veilig de straat verkennen.

Stagiairs in de kleuterschool
Vanaf donderdag 15 oktober zullen er regelmatig stagiairs zijn in de kleuterschool:
–        Annelies Naulaerts bij juf Inn,
–        Sieben Sterkens bij juf Ellen;

Derde naar de appelboer
Vrijdagvoormiddag 9 oktober fietsen de kinderen van het derde leerjaar naar de appelboer in Minderhout. Ze kregen hierover al een brief mee. Kom naar school met een fiets die in orde is en zorg voor dichte schoenen, want we zullen door het natte gras lopen.

Leeruitstap vierde leerjaar
De vierdeklassers fietsen vrijdag 9 oktober naar Wortel Kolonie en spelen daar het trekvogelspel. Ze kregen al een briefje mee met informatie. Het spel kost 1 euro en een drankje in de Klapekster 1,50 euro. We rekenen dit aan op de volgende schoolrekening.

Bib
–          Vrijdagnamiddag 9 oktober: 5a en 5b
–          Maandagnamiddag 12 oktober: 2a, 2b en 3a
–          Dinsdagnamiddag 13 oktober: de vijfjarige kleuters van juf Annelies

Zwemmen
Dinsdag 13 oktober gaan de kinderen van het eerste en vijfde leerjaar zwemmen.

Kinderen te vroeg op school
’s Morgens is er op de speelplaats bewaking vanaf 8.20 uur. Regelmatig zien we al vroeger kinderen op de speelplaats of aan de poort zonder toezicht.
Kinderen die vroeg op school zijn, kunnen terecht in de voorschoolse opvang.

Reservekleren
Meester Dirk en juf Myriam kunnen nog reservekleren (T-shirts, (onder)broekjes, sokjes, …)gebruiken. Mocht je kleren voor kinderen van 6 à 7 jaar hebben die je niet meer gebruikt, mag je die afgeven in het eerste leerjaar. Dankjewel!

Oudercomité
Vanavond vergadert het oudercomité om 20.15 uur in de school.

Bijlage
Flyer rodeneuzendag