Lezen is dromen met je ogen open…
Waar lees je een boek? Wat is je lievelingsboek? Laat een foto nemen van jou terwijl je in een boek aan het kijken of aan het lezen bent en geef de foto aan de juf of meester!
De foto’s van de kleuterschool kan je bekijken in het eetklasje. De foto’s van de lagere school hangen in de hal. Veel kijk- en leesplezier!

Voorleesweek
Volgende week is het weer voorleesweek. Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Bovendien past dit volledig in ons jaarthema. We doen dan ook met veel enthousiasme mee aan de voorleesweek.
–          Voor de kleuterschool, het eerste en derde leerjaar doen we beroep op (groot)ouders om in kleine groepjes voor te lezen. De kleuters kregen hiervoor al een brief mee, voor 1 en 3 is hij bijgevoegd. De andere klassen komen later aan bod.
–          Ook de leesouders lezen voor in hun eigen groepje.
–          We doen een oproep aan de ouders om ook thuis elke dag voor te lezen. De kinderen van de lagere school kregen hiervoor een “voorleescontract” voor de ouders.

Oudercafé
De ouders van de kleuters uit het onthaalklasje die gestart zijn na de herfstvakantie zijn hartelijk welkom in het oudercafé op woensdag 25 november van 8.45 tot 9.30 uur. Ze kunnen dan een babbeltje slaan met de andere ouders en met de juf en kijken naar een filmpje van de kindjes in de klas.

Kleuterschool zingt
Woensdag 25 november zingen alle kleuters samen kinderliedjes in de refter onder leiding van Flor en Florejan. Hun ouders zijn welkom om te komen luisteren en meezingen vanaf 11.15 uur.

Bib
Maandag 23 november gaan de kinderen van het eerste leerjaar naar de bib.

Zwemmen
De kinderen van het eerste en vijfde leerjaar gaan dinsdag 24 november zwemmen.

Kronkeldidoe
Maandagvoormiddag neemt het eerste leerjaar deel aan de SVS-activiteit Kronkeldidoe in Brecht. We vertrekken om 9 uur. Deze sportieve activiteit kost 3,5 euro, te betalen via de schoolrekening. Voor de kinderen van wie de ouders voor het vervoer zorgen, is de sportactiviteit gratis.

Wieltjesdag
De kinderen van de lagere school mogen donderdag 26 november weer hun “wieltjesmateriaal” zoals steps, in-lineskates, skateboards, …. meebrengen voor op de speelplaats. Dit is niet voor de kleuters!

DVD’s voor filmnamiddag
We willen de DVD’s van Roald Dahl en Marc De Bel graag op voorhand uitproberen. Kun je daarom de DVD’s die je wil uitlenen voor onze filmnamiddag voor 24 november meegeven alsjeblieft?

Kerstboeken Averbode
De kinderen kregen folders mee voor de kerstboeken. Wie een boek wil bestellen, vult de omslag in en geeft hem leeg terug mee naar school ten laatste donderdag 26 november. Betaling gebeurt via de schoolrekening.

Voor- en naschoolse opvang
Verschillende kinderen spelen in de opvang graag met strijkparels. Wie thuis nog strijkparels en/of plaatjes heeft die niet meer gebruikt worden, mag ze meegeven naar school. Alvast hartelijk dank!

Pedagogische studiedag
Volgende vrijdag 27 november hebben de leerkrachten een pedagogische studiedag over binnenklasdifferentiatie. De kinderen hebben dan een vrije dag.

Bijlage
–          Brief voorleesweek voor de kleuterschool, 1 en 3
–          Folder kerstboek