Nieuwe kleuters
Na de kerstvakantie komen er 6 nieuwe kleuters naar het klasje van juf Inn, één naar het klasje van juf Greet en één bij juf Inge. Ook in de klassen van juf Agnes, meester Jan en juf Ann verwachten we een nieuw klasgenootje. Welkom allemaal!

Nieuwe turnjuf bij de kleuters
Jullie kleuters hebben thuis wellicht al verteld dat juf Greet een poosje geen kleuterturnen geeft. Juf Sindy Daems vervangt haar halftijds tot de krokusvakantie.

Lagere school zingt
Zoals reeds gemeld zingen de kinderen van de lagere school morgennamiddag samen liedjes in de refter onder begeleiding van Flor en Florejan. De ouders zijn vanaf 14.45 uur welkom om te komen luisteren en meezingen. Het zingen start om 15 uur.

Bib
Maandag 4 januari gaan de kinderen van het eerste leerjaar naar de bib.

Zwemmen
Het eerste en vijfde leerjaar gaan zwemmen op dinsdag 5 januari.

Luizen
Na de kerstvakantie plannen we een algemene controle. Wij rekenen op uw medewerking om de haren van uw kinderen al eens te controleren voor ze naar school komen.

Geert De Kockere
Donderdag 7 januari komt Geert De Kockere naar onze school.  Hij zal lezingen geven in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Wintersportdag
Vrijdag 8 januari is het sportdag voor de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Zoals gebruikelijk gaan zij naar het Bloso-sportcentrum in Herentals waar ze verschillende sporten indoor beoefenen en zich kunnen uitleven op de schaatsbaan. Wie zelf schaatsen heeft, mag die meebrengen. Voor de andere kinderen huren we ginder schaatsen. Zorg voor warme sportieve kledij, handschoenen en eventueel een extra paar extra sokken. Zorg dat je kind haar/zijn schoenmaat kent (tip: schrijf de maat op de hand). Alle kinderen brengen boterhammen mee. Wij zorgen voor drank bij de boterhammen. Wie tussendoor wil drinken, brengt dit zelf mee (geen glas, noch blik).

Kerstvakantie
Zaterdag 19 december begint de kerstvakantie. We wensen iedereen een mooie einde-jaarperiode en verwachten alle kinderen terug op school op maandag 4 januari 2016.

Kinderviering
Donderdag 25 december is er om 11.30 uur een kinderviering in de kerk. Je mag speelgoed meebrengen voor de kinderen die het minder goed hebben dan wij. Wie niet naar de viering komt en toch speelgoed wil geven, mag dit afgeven in de klas van meester Dirk.