Grootouderfeest
De kinderen van de lagere school kijken er al naar uit om hun grootouders volgende dinsdag en woensdag te verwelkomen in hun klassen. We verwachten hen om 9 uur in de refter.

Klasfoto’s
De klasfoto’s kun je bekijken op de website. Wil je ze bestellen, vul dan bijgevoegd strookje in en geef het terug mee naar school. Een klasfoto kost 1 euro.

Wintersportdag jongste kleuters
De kleuters van juf Inn, juf Greet en de jongste kleuters van juf Liesje hebben woensdag 27 januari hun wintersportdag in Breebos in Rijkevorsel. Daar kunnen ze zich uitleven in het ballenbad. Zorg voor gemakkelijke kledij en schoentjes die vlot aan- en uitkunnen. Schrijf ook de naam van je kind in of op de schoentjes. De juffen voorzien een tussendoortje. ’s Middags zijn ze op tijd terug op school. De inkom en een drankje kosten 5 euro. Dankzij de steun van het oudercomité betalen de ouders slechts 4 euro via de schoolrekening.

Teken losse kledingstukken
Verloren handschoentjes, mutsen en sjaals vinden de juiste handjes en hoofdjes sneller terug als ze getekend zijn. Bij de jongste kleuters is het handig als de handschoentjes met een koord door de mouwen van de jas zitten. Ze geraken dan niet zo vlug verloren! Vingerhandschoentjes zijn heel moeilijk als de kleuters ze zelf niet aan kunnen doen. Kies dan voor wantjes alsjeblieft.

Bib
–          Vrijdagvoormiddag 22 januari: 5a en 5b
–          Maandag 25 januari: 2a en 2b
–          Dinsdag 26 januari: vijfjarige kleuters van juf Inge

Zwemmen
De kinderen van het tweede, derde, vierde en zesde leerjaar gaan dinsdag 26 januari zwemmen.

Nascholing
Juf Tineke en juf Lydie volgen vrijdag 22 januari bijscholing over “Lezen en spelling voor leerlingen met dyslexie en taalpro-blemen”. Juf Joyce vervangt in de klas van juf Tineke en juf Elien bij juf Lydie.

Wieltjesdag
Volgende donderdag 28 januari is het weer wieltjesdag. De kinderen van de lagere school mogen dan hun steps, skates, boards, …. meebrengen.

Bijlage
–            strookje klasfoto’s
–            Flyer Triple P voor de lagere school
–            Flyer Cine Horizon voor de lagere school
–              Brief vormingsaanbod Triple