Poëzieweek
Vandaag begint de poëzieweek. Kinderen lezen in de klas gedichten. Elke dag krijgen ze van Geert De Kockere een gedicht doorgestuurd. Daarin is één woord weggelaten. De kinderen trachten dat woord te vinden en sturen het naar de dichter. Hiermee kan elke klas een gedichtenbundel winnen. Hieronder de eerste opgave.

Zieltje

Zieltje Zorgeloos
had een doos,
een doos waarin hij
voor ’t gemak
al z’n        ???        stak.
Op een dag
is hij gevallen,
Zieltje Zorgeloos.
En, ach, die doos ….
Ze brak,
waarna in heel het land
een grote storm op stak.

Nieuwe kinderen
We schreven 2 nieuwe kleuters in die maandag 1 februari starten in het onthaalklasje. Hartelijk welkom!

Plastieken zak
Kunnen alle kleuters volgende week een plastieken zak meebrengen? Daar kunnen dan de werkjes in om mee naar huis te nemen. Schrijf er de naam van je kleuter op alsjeblieft.

Afwezige leerkrachten
–          Vanaf morgen zal meester Dirk voor een langere periode afwezig zijn. Juf Elien Koyen zal hem vervangen in 1b.
–          Zoals reeds gemeld zal juf Annelot Proost vanaf maandag 1 februari meester Frits vervangen in het zesde leerjaar.

Bib
–          De kinderen van het eerste leerjaar gaan maandag 1 februari naar de bib.
–          Dinsdag 2 februari gaat het tweede leerjaar naar het “Boottheater”. De kinderen van 2a moeten al vroeg in de bib zijn. Ze vertrekken om 8.30 uur op school.

Zwemmen
Dinsdag 2 februari gaan het eerste en vijfde leerjaar zwemmen.

Schooladoptieplan
Zoals elk jaar komt politieagent Paul een aantal lessen geven in 5 en 6 over allerlei onderwerpen om de kinderen te wijzen op gevaren zoals cyberpesten, drugs, vandalisme, … Hij komt voor de eerste keer op woensdag 3 februari.

Vijfde naar American Games
De vijfdeklassers spelen donderdag 4 februari American Games in Brecht. Ze vertrekken om 12 uur op school. Dankjewel aan de ouders die voor het vervoer zorgen!

Carnaval op school
Vrijdag 5 februari is het pannenkoekenfeest. De kleuters mogen ’s morgens al verkleed naar school komen (geen wapens en confetti). Ze brengen geen boterhammen mee want het oudercomité zorgt weer voor lekkere pannenkoeken. Kleuters die ’s middags naar huis gaan, kun je om 12 uur afhalen. De leerlingen van de lagere school hebben in de  voormiddag gewoon les en in de namiddag mogen zij zich ook verkleden om feest te vieren. Studenten van het VTI Spijker zorgen voor leuke activiteiten.

Bijlage
–          Betalingsherinnering schoolrekening voor wie nog niet betaalde
–          Flyer Gezinsbond