1A valt in de prijzen!
Joepie!! Het eerste leerjaar A is de gelukkige winnaar van een mooie poëziebundel van Geert De Kockere. De lagere school nam elke dag deel aan een gedichtenwedstrijd tijdens de poëzieweek. Dit boek is een mooie aanwinst voor heel de school. Proficiat!

Extra kleuterklasje
We kregen al veel nieuwe kleuters bij dit schooljaar en na Pasen zal er nog eens een tiental starten. Daarom richten we na de krokusvakantie een extra kleuterklasje in waar nu het eet- en rustklasje is voor de kleinsten. Dit verhuist naar het lokaal naast de voor- en nabewaking. Op die manier willen we het aantal kleuters per klas zoveel mogelijk beperken. Sindy Daems, die de afgelopen weken al kleuterturnen gaf, is de juf van ons zevende kleuterklasje samen met juf Machteld.

Pannenkoekenfeest
Morgen 5 februari vieren we carnaval! We herhalen nog even de afspraken. De kleuters mogen vanaf ’s morgens verkleed naar school komen (geen wapens, geen confetti). Voor hen zijn boterhammetjes overbodig want ze eten vanaf 11 uur pannenkoeken in de refter. De kinderen van de lagere school brengen wel boterhammen mee, maar niet te veel, want ze eten pannenkoeken vanaf half twee. Zij mogen zich vanaf 11.30 uur verkleden in de klas. Dank u wel aan alle ouders die komen helpen bakken!

Derde leerjaar naar het IKO
Vandaag gingen de leerlingen van het derde leerjaar naar het IKO. Ze leerden druktechnieken.

Dikke truiendag
Kleed je ’s maandags na de krokusvakantie warm aan want dan is het dikke truiendag. We zetten de verwarming een graadje lager!

Medisch schooltoezicht
Medewerkers van het CLB komen maandagnamiddag 15 februari naar school voor medisch onderzoek en eventueel herhalingsvaccinatie van de kinderen van het eerste leerjaar. Het onderzoek houdt in: controle vaccinaties, lengte en gewicht, gezichtsscherpte en oogstand, kleurenzicht, controle gebit.

Zwemmen
Dinsdag 16 februari gaan het tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar zwemmen. Vanaf dan wisselen de zwembeurten. Voortaan zwemmen de kinderen van 3 en 6 met de eerste beurt. Ze vertrekken om 12.50 uur en zijn om 14.45 uur terug op school. De kinderen van 2 en 4 zwemmen met de tweede beurt. Zij vertrekken om 13.40 uur en zijn om 15.30 uur terug op school.

Sponsortocht
Donderdag 17 maart wandelen alle kinderen van de lagere school voor Broederlijk Delen. Deze organisatie steunt dit jaar “Madelief” in Madagaskar. Informatie en de intekenlijst krijgen de kinderen vandaag me naar huis.

Krokusvakantie
Volgende week is het krokusvakantie. Geniet van een weekje verlof!

Bijlage
–          Brief en intekenlijst sponsortocht
–          De Wakkere School
–          Brochure van de Opvoedingswinkel
–          Uitnodiging SVS-danshappening voor 1 tot 6