Verkeer
–          De grootste kleuters en de kinderen van de lagere school leren donderdag 3 en vrijdag 4 maart over de gevaren van de dode hoek o.l.v. agent Paul Van Dijck.
Een veilige schoolomgeving vinden we heel belangrijk. Daarom nogmaals volgende oproep aan de ouders.
–          Houd enkele meters vrij als je parkeert aan een zebrapad! Je kan geen goed overzicht hebben bij het oversteken als er auto’s geparkeerd staan tot tegen het zebrapad.
–          Wees extra voorzichtig bij het brengen en afhalen van je kind, in het bijzonder achteraan in de Deken Sendenstraat. Parkeer niet aan de schoolpoort, maar rij door en draai achteraan in de straat. Dankjewel!

Oproep oversteekouders/-grootouders
Ons team van oversteekouders/-leerkrachten heeft dringend versterking nodig. Heb je een ochtend in de week tijd en ben je bereid om van 8.15 uur tot 8.45 uur de kinderen te helpen oversteken aan de Gravin Elisabethlaan, meld je dan bij een oversteekouder, de klasleerkracht van je kind of het secretariaat. Je kinderen kunnen terwijl eventueel gratis naar de opvang. Als alle kinderen op school zijn, wacht je een lekker tasje koffie.

Fruitdag
Maandag 29 februari zorgt het oudercomité voor een fruitig tussendoortje. Gezond en lekker!

Oudercafé
Juf Inn nodigt de nieuwe ouders van het onthaalklasje (kleuters gestart op 1 februari) uit in de school op woensdag 2 maart van 8.45 tot 9.30 uur. Bij een tasje koffie kunnen ze een babbeltje slaan en horen hoe hun kleuters het stellen op school. Ze kunnen dan ook kijken naar een film van hun kindjes in de klas. 

Kleuterzwemmen
Om aan het water te wennen, gaan de vijfjarige kleuters (geboren in 2010) twee keer zwemmen, verdeeld over drie zwembeurten (op 29 februari, 9 mei en 27 juni). Op maandag 29 februari zwemmen de oudste kleuters van juf Annelies en juf Inge. Ze brengen zwemgerief (twee handdoeken en een badpak of zwembroek) mee. De kleuters blijven op school eten omdat we op de middag vertrekken. De prijs voor deze twee zwembeurten komt niet op de school-rekening want het oudercomité betaalt deze kosten. De vierjarige kleuters van juf Inge en juf Annelies mogen tijdens het zwemmen in een andere klas gaan spelen.

Oudercontacten kleuters
In de loop van volgende weken zijn er oudercontacten voor de 5-jarige kleuters. Ze kregen hierover een aparte brief mee.

Bib
–          Vrijdag 26 februari: vijfde leerjaar
–          Maandag 29 februari: tweede leerjaar

Medisch schooltoezicht
Medewerkers van het CLB komen maandagnamiddag 29 februari naar school voor medisch onderzoek en eventueel herhalingsvaccinatie van de kinderen van 1b. Het onderzoek houdt in: controle vaccinaties, lengte en gewicht, gezichtsscherpte en oogstand, kleurenzicht, controle gebit. 

Zwemmen – kijkzwemmen
Dinsdag 1 maart gaan de kinderen van het tweede, derde, vierde en zesde leerjaar zwemmen. Zoals reeds meegedeeld is het dan ook kijkzwemmen voor de ouders. Je kan de lesmethode en vorderingen van je kind bekijken en ook vragen stellen. De kinderen van 3 en 6 vertrekken op school om 12.55 uur. Ze hebben zwemles van 13.25 tot 13.55 uur. Het tweede en vierde leerjaar vertrekken om 13.45 uur. De zwemles is van 14.10 tot 14.40 uur.