Voor- en naschoolse opvang
–          Breng je kinderen niet te vroeg naar school: kinderen die voor 8.20 uur op school zijn, gaan naar de voorschoolse opvang. Ze mogen niet alleen aan de poort of aan de fietsenstalling wachten.
–          Spreek steeds de verantwoordelijke even aan als je je kind brengt of ophaalt.
Dankjewel!

Parkeren vooraan
Als je vooraan de school in de Gravin Elisabethlaan parkeert, blijf dan 30 m van de bushalte! 

Medisch onderzoek
Maandagnamiddag 14 maart is er medisch onderzoek voor de vierjarige kleuters van juf Ellen. Ouders gaan na afspraak samen met hun kleuter naar het CLB voor controle van de vaccinaties, lengte en gewicht, gezichtsscherpte en oogstand, gehooronderzoek en controle bij de schoolarts.

Breng mee
–          De kleuters van juf Inge, Nancy en Annelies mogen schoendozen (liefst van
kinderschoenen) meebrengen om te knutselen.
–          Donderdag 17 maart mogen ze een knuffel meebrengen om over te vertellen. Dankjewel!

Workshop “Lezen is …. dromen met je ogen open”
Voor de oudste kleuters en de kinderen van 1 en 2 is er  op 17 en 18 maart een workshop op school. Tinne Brouw, illustrator, leest haar  boek “Knuffelbeer” voor en laat hen zien hoe een boek tot stand komt.

Stagiairs
Van 14 tot 18 maart komt juf Anneleen Naulaerts stage doen in het klasje van juf Annelies. Bij juf Ellen komt meester Sieben Sterkens en in 5b en 6 komen juffen Marlissa Sprangers en Margaux Van Gils stage doen tot 16 maart.

Derde helpt padden overzetten
Vrijdag 11 maart fietsen de kinderen van het derde leerjaar naar de Eindepoel in Merksplas om padden te helpen oversteken. Kom naar school met een fiets die goed in orde is, draag je fluo-vestje, rubberen laarzen en kledij die vuil mag worden, breng een rugzak mee met boterhammen, drank en koek of fruit. Zorg verder voor warme kledij, een regenjas en handschoenen. Hopelijk zijn er die dag veel padden op trektocht!

Muziekacademie
De kinderen van 2B gaan morgen naar de muziekacademie voor een sessie “woord”.

Zwemmen
De kinderen van 2, 3, 4 en 6 gaan dinsdag 15 maart zwemmen.

Sponsortocht
Volgende donderdag 17 maart is het sponsortocht. We wandelen voor “Madalief”, een stichting voor moeders en kinderen in Madagaskar en steunen hun initiatief om kansarme kinderen een beter leven te geven. Zorg voor gemakkelijke kledij en stevige schoenen! De kinderen van de lagere school geven ten laatste woensdag 16 maart hun intekenlijst met het sponsorgeld af aan de klasleerkracht.

Chatten met het CLB
Kinderen van het vijfde leerjaar of ouder kunnen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17 en 20 uur en op woensdag tussen 14 en 20 uur chatten met een medewerker van het CLB. Heb je vragen over je studiekeuze of andere vragen: kijk op www.clbchat.be hoe het in zijn werk gaat.

Bijscholing
–          Maandagnamiddag gaan juffen Dorien, Greet en Machteld naar een vergadering van het OVSG over “Kleuters en het M-decreet”. Juf Dietske Caluwe vervangt juf Greet voor het kleuterturnen.
–          Meester Jan volgt maandagnamiddag navorming van de inspectie katholieke godsdienst over de eerste communie. Juf Lieke vervangt in zijn klas.

Oudercomité
Vanavond vergadert het oudercomité om 20.15 uur in de school.

Bijlage
–          Schoolrekening derde periode
–          SVS uitnodiging zaalvoetbalinstuif voor 5 en 6