Medisch schooltoezicht
Medewerkers van het CLB komen maandag 6 juni naar school voor onderzoek van de driejarige kleuters. Ze kijken lengte, gewicht, zicht en vaccinaties na.

Overstap naar eerste leerjaar
De oudste kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar knutselen samen op dinsdagnamiddag 7 juni.

Kleuters zingen
Alle kleuters zingen weer samen kinderliedjes in de speelzaal op woensdag 8 juni met begeleiding van Flor en Florejan. De ouders mogen komen luisteren en meezingen vanaf 11.10 uur.

Juf Lydie terug
We zijn blij dat juf Lydie sinds gisteren terug is in 5a. Dankjewel juf Lien, voor je inzet tijdens haar afwezigheid! 

Leeruitstap derde leerjaar
De kinderen van het derde leerjaar leren in de klas over het leven van vroeger. Daarom brengen ze morgen, 3 juni, een bezoek aan het heemkundig museum in Rijkevorsel. Ze vertrekken om 8.45 uur met de fiets en zijn terug om 15.30 uur. Zorg voor een fiets die in orde is, een fluo-vestje, een rugzak met boterhammen, koek en/of fruit, genoeg drank (draaidop), een regenjas indien nodig.

Leeruitstap vierde leerjaar
Morgennamiddag beklimmen de kinderen van het vierde leerjaar de kerktoren. Dankjewel aan de ouders die helpen bij de begeleiding.

Bib
De kinderen van het vierde en zesde leerjaar gaan morgen naar de bib.

Zwemmen
De kinderen van het tweede, derde, vierde en zesde leerjaar gaan dinsdag 7 juni zwemmen.

Fietsexamen 5 en 6 – oproep
Op vrijdag 10 juni leggen de leerlingen van 5 en 6 het fietsexamen op de openbare weg af. Ze volgen dan een route in de buurt van de school. Juf Lydie en juf Griet zoeken nog ouders om dit mee in goede banen te leiden en onderweg toezicht te houden van 13 uur tot ongeveer 14.30 uur. Je kan je hiervoor opgeven in het vijfde en zesde leerjaar. Alvast hartelijk dank!

Bijscholing
–          Juf Dorien volgt vrijdagen 3 en 10 juni EHBO-opleiding.
–          Meester Jan volgt vrijdag 3 juni bijscholing katholieke godsdienst. Juf Lien vervangt in 2b.

Oudercomité
Vanavond vergadert het oudercomité om 20.15 uur in de school.

Inschrijving volgend schooljaar
Bij de organisatie van het nieuwe schooljaar moet er heel wat geregeld worden: verdelen van de klassen, aanschaf van voldoende banken, stoelen en leermateriaal, afspraken met het zwembad, …  Zoals jullie gedurende het hele schooljaar hebben kunnen vaststel­len, hebben wij ons ingezet om jullie jongen of meisje op een aangename manier heel veel te laten leren. Daarom hopen we ook in de toekomst jullie vertrouwen te behouden. Met jullie steun kunnen we verder bouwen aan onze school. Als bijlage vind je voor elk van je kinderen een strookje. Wil je dit invullen en zo spoedig mogelijk mee terug naar school  geven?

Keuze levensbeschouwelijke vakken
De kinderen die volgend schooljaar naar het eerste leerjaar gaan, krijgen nu reeds een formulier mee om hun keuze voor godsdienst of zedenleer te maken. Wil je dit invullen en terug meegeven a.u.b.? Kinderen van andere klassen die hun keuze willen wijzigen, kunnen dit laten weten op het secretariaat. Zij krijgen dan een nieuw formulier. Wie meer informatie over één van de vakken kan een afspraak maken met de leerkracht op maandag- of donderdag.

Bijlage
–          Strookje volgend schooljaar
–          Formulier godsdienstkeuze vijfjarigen
–          Brief seksuele voorlichting vijfde leerjaar
–          Brief sportdag
–          Brief groepslezen
–          Briefje SVS mini-tennis
–          Brieven typles voor 3, 4 en 5
–          Toegangskaartje van de Mosten