Kleuterzwemmen
De vijfjarige kleuters van juf Nancy en juf Annelies gaan maandag 27 juni voor de tweede keer zwemmen in Zundert. Breng mee: zwemgerief (2 handdoeken en badpak of zwembroek) en boterhammen. Het oudercomité neemt de kosten op zich. Veel plezier in het zwembad!

Sportdag kleuterschool
Maandag 27 juni sporten de kleuters een hele dag op school. Zorg voor sportieve kledij.

Zak voor tekeningen
De kleuters van juf Inn, Sindy en Greet mogen een zak meebrengen voor hun tekeningen en werkjes.

Lagere school naar de Mosten
Maandag 27 juni gaan de kinderen van de lagere school naar de Mosten. De kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar rijden met de fiets. Voor het eerste en tweede leerjaar is busvervoer voorzien. Als het weer het toelaat, mogen ze zwemmen. Wat brengen ze mee?
–          boterhammen en drank
–          zwemgerief
–          een rugzak en een plastieken zak met naam: hierin kunnen de kinderen hun kleding bewaren terwijl ze gaan zwemmen.
–          zonnecrème en pet bij warm weer
–          extra drankjes bij warm weer (geen glas)
Voor deze uitstap schrijven we 1,5 euro op de schoolrekening. Veel plezier allemaal!

Welkom op school
–          Morgen, vrijdag 24 juni vanaf 14.45 uur in de refter: de kinderen van de lagere school zingen liedjes onder begeleiding van Flor en Florejan.
–          Woensdag 29 juni om 10.45 uur in de refter: voorstelling zelfgemaakte schoolboeken door de kinderen van de lagere school.
Ouders van de lagere school, jullie zijn hartelijk welkom!

Niveaulezen
Naar aanleiding van de bevraging naar voorkeurdagen voor het niveaulezen, lezen we volgend schooljaar op maandag- en woensdagochtend in groepjes.

Derde naar Wortel Kolonie
Door het regenweer konden we afgelopen maandag niet naar Wortel Kolonie. Morgen, vrijdag 24 juni doen we een nieuwe poging. Zorg dus voor een fiets die goed in orde is, je fluovestje, schoenen en kledij die vuil mogen worden, eventueel je regenjans, een rugzak met boterham-men, genoeg drank en fruit of koek. Controleer je kind nadien op tekenbeten!

Leeruitstappen zesde leerjaar
Vrijdagvoormiddag 24 juni bezoeken de leerlingen van het zesde het waterzuiveringstation Aquafin in Minderhout en dinsdag 28 juni fietsen ze het aardbeienpad. Zorg telkens voor een fiets die goed in orde is, aangepaste kledij en je fluovest.

Zwemmen
Dinsdag 28 juni gaan het eerste en vijfde leerjaar zwemmen. Dit is de laatste zwembeurt in Zundert. Vanaf volgend schooljaar zwemmen we op dinsdagvoormiddag in het zwembad in Hoogstraten. Een aansluitende zwembroek, zonder zakken, vervaardigd in lycra is verplicht. Ook fantasietjes (bijv. rokje) aan badpakken zijn verboden.

Receptie zesde leerjaar
Woensdag 29 juni om 20 uur nemen de leerlingen van het zesde leerjaar samen met hun ouders afscheid van onze school tijdens een receptie, aangeboden door het oudercomité. Veel succes bij jullie verdere studies!

Laatste schooldag
Donderdag 30 juni is de laatste schooldag. De laatste bel gaat om 11 uur en dan is het grote vakantie! Tussen 11 en 12 uur is er nog gelegenheid tot oudercontact in de lagere school en er is opvang voor de kinderen tot 12 uur. Een prettige en zonnige vakantie voor iedereen!

Schoolrekening
Volgende week krijg je de laatste rekening van dit schooljaar. Betaal je rekening op tijd alsjeblieft. Zo kunnen we het schooljaar ook financieel afsluiten. Dankjewel!

Data openluchtklassen volgend schooljaar
16 t/m 17/02/2017: 1 en 2 boerderijklassen in  de Bonte Beestenboel in Wortel
08 t/m 10/03/2017: 3 en 4 zeeklassen in Duin en Zee in Oostende
19 t/m 23/12/2016: 5 en 6 sportklassen in Blososportcentrum in Herentals

Klasverdeling volgend schooljaar
Intussen zijn er meer gegevens over de klasverdeling voor volgend schooljaar. In de kleuterschool starten we met 6 klasjes. In de lagere school zullen er 11 klassen zijn: in het eerste, tweede, derde, vierde en zesde leerjaar zijn er twee klassen en  er is één klas in het vijfde leerjaar.

Open tuindag – nieuwe klaslijsten
Vrijdagnamiddag 26 augustus is er tussen 14 en 15 uur een open tuindag op de speelplaats van de kleuterschool. Deze namiddag is bedoeld voor de kleinste kleuters en voor de nieuwe leerlingen van onze school. Ze kunnen dan kennismaken met hun nieuwe juf of meester. Die dag zullen de nieuwe klaslijsten uithangen vanaf 13 uur.

Bijlage
Betalingsherinnering

We wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie en zien jullie graag terug op 1/09/2016 !!!