Beste ouders

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar danken we jullie voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Wij zullen ons inzetten om er een jaar van te maken waarin uw kinderen op een prettige manier veel leren. “Spring vooruit !” is ons nieuwe jaarthema, we lichten het toe op de algemene ouderavond.

Leerlingenaantallen en leerkrachten
Deze morgen waren er 129 kleuters, 5 meer dan op 1 september vorig jaar. Ze zijn verdeeld over 6 kleuterklassen.
–       19 kleuters bij juf Inn (2,5- en driejarigen). Juf Frie zal als kinderverzorgster ondersteuning geven in deze klas.
–       22 driejarige kleuters bij juf Greet.
–       22 vierjarige kleuters bij juf Ellen.
–       11 vier- en 11 vijfjarige kleuters bij juf Annelies.
–       9 vier- en 13 vijfjarigen bij juf Inge.
–       8 vier- en 14 vijfjarigen bij juf Nancy.

In januari richten we een zevende kleuterklas in waarvan juf Sindy klastitularis zal zijn. Tot dan geeft ze de nodige ondersteuning in de klassen als zorgjuf, net als juf Machteld. Juf Greet Mertens geeft kleuterturnen. Daarnaast is ze ook de zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de kleuterschool.
Juf Greet van de 3-jarige kleuters kon helaas vanmorgen niet starten, maar vanaf maandag staat zij weer klaar voor haar kleuters. Juf Sindy vervangt haar.

In de lagere school zijn er 212 kinderen, 23 meer dan vorig jaar.
–       45 in het eerste leerjaar: 22 bij juf Myriam en 23 bij meester Dirk.
–       33 in het tweede leerjaar: 17 bij juf Agnes en 16 bij meester Jan.
–       42 in het derde leerjaar: 21 bij juf Tineke en 21 bij meester Koen.
–       34 in het vierde leerjaar: 17 bij juf Joyce en 17 bij juf Ann en meester Joeri.
Zij werken elk halftijds.
–       24 in het vijfde leerjaar bij juf Lien. Na de krokusvakantie zal juf Griet terugkomen uit
zwangerschapsverlof.
–       34 in het zesde leerjaar: 17 bij juf Lydie en 17 bij juf Annelot.

Meester Simon geeft de turnlessen.

Juf Greet Sprangers is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de lagere school. Juf Leen en juf Mieke zijn de zorgjuffen van de 1ste graad. Juf Julie geeft de nodige zorg in de 2de graad en meester Frits doet dit in de 3de graad. Juf Mieke geeft ook ondersteuning aan de anderstalige leerlingen. Meester Frits is ICT-coördinator.

Vanaf dit schooljaar zal juf Tinne Fransen in elke klas van de lagere school de lessen katholieke godsdienst geven. Voor de andere levensbeschouwelijke vakken blijven het dezelfde leermeesters.

 Betalingen
De betalingen gebeuren via een schoolrekening. We spreiden ze over 5 periodes zodat de bedragen niet te groot worden:
-de eerste periode van 01.09 tot 30.10.16
-de tweede periode van 07.11 tot 24.12.16
-de derde periode van 09.01 tot 24.02.17
-de vierde periode 06.03 tot 12.05.17
-de vijfde periode van 15.05 tot 30.06.17

Informatie voor de leerkracht
Bij het begin van het schooljaar moet er nog heel wat geregeld worden. Daarom vragen we jullie bijgevoegde briefjes zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de juf of meester.

–       Op één van deze formulieren vragen we hoe de kinderen naar huis gaan. Als je aanduidt dat je kind met de rij meegaat, verwachten we dat het elke dag met die rij meegaat. Is dit op een dag anders, geef dan een briefje mee alsjeblieft.

–       Je kind maakt op hetzelfde formulier ook de keuze van drank bij de boterhammen. Vanaf dit schooljaar is die beperkt tot kraantjeswater (gratis), bruiswater of melk (0,35 euro). Het middagtoezicht (0,74 euro) betaal je altijd als je kind blijft eten.

–       Voor de ouders die een abonnement nemen op één van de tijdschriften raden de kleuterleidsters aan eerst te proberen met een trimesterabonnement. Voor vele kleuters zijn de tijdschriften nog vrij moeilijk in het begin van het schooljaar. Elk kind krijgt een gratis exemplaar. Wie wil abonneren, vult dit in op het formulier “praktische afspraken” in bijlage. Abonneren is uiteraard volledig vrijblijvend.

–       De nieuwe lagere schoolkinderen en de kinderen van het eerste leerjaar krijgen een T-shirt van de school en een turnzak. Het T-shirt werd door de kinderen ontworpen. Kinderen van wie het T-shirt te klein of versleten is, kunnen een nieuw kopen bij de turnleerkracht of op het secretariaat voor 5 euro. Ook rode sportbroekjes zijn verkrijgbaar aan 5 euro.

Luizen
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de kinderen geplaagd worden door luizen. Daarom controleerden we vandaag alle hoofdjes. Maar ook uw medewerking is hierbij nodig. Kijk zelf de haren van je kind(eren) regelmatig na, zeker wanneer er luizen gemeld zijn op school!

Ouders die willen helpen
Indien je mee wil werken in het oudercomité of helpen bij groepjeslezen, handwerk, oversteken, enz., dan kan je dit aanduiden op bijgevoegde keuzelijst en die meegeven naar de school.

Enkele afspraken
–       Wil je kleding, brooddozen, …. voorzien van een naam? Dit helpt ons verloren voorwerpen terug aan de eigenaar te bezorgen.
–       Teken ook alle losse kledingstukken zoals sjaals, mutsen, wanten, laarzen, turnpantoffels met de naam van je kind.
–       We vinden het heel belangrijk dat de kinderen regelmatig en tijdig naar school komen.
–       ‘s Morgens hebben de leerkrachten (en zeker de kleuterleidsters) hun handen vol met het onthaal van de kinderen. Wil je iets tegen de leerkracht zeggen of iets vragen, dan kan je dit voor het belteken of – beter nog – na schooltijd doen.
–       Vandaag, op de eerste schooldag, brachten de ouders van de jongste kleuters hun kinderen tot in de klas. Wil je vanaf morgen je kleuter tot aan de schoolpoort brengen? Vanaf daar gaan de kleuters alleen verder op de speelplaats.
–       We vragen geen vriendenboekjes mee te geven met je kleuter. Kleuters kunnen immers zelf niet lezen of schrijven en er geraken regelmatig vriendenboekjes verloren.

Algemene ouderavond
De algemene ouderavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 13 september. De uitnodiging vind je in bijlage. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten want zowel het oudercomité als de leerkrachten geven belangrijke informatie en afspraken voor de rest van het schooljaar.

Feest eerste leerjaar
Woensdag 21 september om 18.30 uur is het feest van het eerste leerjaar. Hou alvast de datum vrij. De uitnodiging volgt.
Foto’s
Vrijdagvoormiddag 9 september komt een fotograaf individuele en klasfoto’s nemen. Kleurrijke kledij geeft fleurige foto’s.
Water, koeken en fruit tijdens de speeltijd
Vanaf dit schooljaar vragen we om koeken of fruit enkel nog in een potje mee te brengen en dit zonder het verpakkingsmateriaal. We willen ijveren naar een propere speelplaats en  ook de afvalberg verminderen. Vanaf maandag kijken we hier strikt op toe.

–       Na elke speeltijd kunnen de kinderen kraantjeswater drinken. Elk kind krijgt van de school een eigen beker. Op het einde van elke week nemen de kinderen van de lagere school hun beker mee naar huis om af te wassen. De bekers van de kleuters blijven op school.

–       De meeste kinderen brengen een koek of fruit mee voor tijdens de speeltijd. Wil je geen koeken met chocolade meegeven? De chocolade smelt in de warme handjes en bevuilt gezichtjes en kleren. Ook  voor de kinderen van de lagere school laten we geen chocoladekoeken toe. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. Elke woensdag is het fruitdag. De kinderen brengen dan in plaats van een koek een stuk fruit mee.

Ziekte van kinderen
–       In bijlage vind je 4 strookjes die je kan gebruiken bij ziekte van je kind in de lagere school. Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en vanaf de vijfde ziekteperiode is een doktersbriefje vereist. Wil je bij elke ziekte van je kind ’s morgens de school telefonisch verwittigen alsjeblieft?

–       Als je kind op school medicijnen moet nemen, laat dan bijgevoegd attest invullen door de behandelende arts. Zonder attest mogen we op school geen medicijnen toedienen.

Zwemmen
Dinsdagvoormiddag 6 september gaan de kinderen van het derde en zesde leerjaar zwemmen in het zwembad van Hoogstraten. We herhalen nog even dat een aansluitende zwembroek, zonder zakken, vervaardig uit lycra verplicht is. Ook fantasietjes aan badpakken zijn verboden.

Oudercomité
Het oudercomité vergadert op donderdag 8 september om 20.15 uur in de school.

 Bijlage  (Alleen bij de papieren versie.)
–       Onthaalbrochure
–       Uitnodiging algemene oudervergadering
–       Brief helpers
–       Brief “Praktische afspraken”
–       Strookjes ziekte voor de lagere school
–       Attest medicijnen
–       Briefjes 4/5 opdracht voor een aantal klassen
–       Brochure activiteiten in Hoogstraten
–       Flyer Fun2Move