Grootouderfeest
Dinsdag 18 of woensdag 19 oktober verwel-komen we de grootouders van de kleuters vanaf 9.45 uur. Geef de kleren en attributen (getekend met naam) ten laatste vrijdag mee alsjeblieft. Woensdag is er geen niveaulezen!

Interlevensbeschouwelijke samenwerking
De komende weken vindt in het eerste en tweede leerjaar een eerste kennismaking plaats met de verschillende levensbe-schouwingen in onze school. De leerkrach-ten van de levensbeschouwelijke vakken willen met het project “de berenvrienden” de kinderen op een speelse manier laten ontdekken dat ze, ook al zijn ze allemaal verschillend, toch vrienden kunnen zijn en samenhoren. 

Derde leerjaar naar het bos
Vrijdag 14 oktober gaat het derde leerjaar op uitstap naar het bos in Wortel Kolonie. Ze vertrekken om 8.45 uur met de fiets en zijn om half vier terug op school. Ze leren over de dieren en planten in het bos.
Donderdag 20 oktober fietsen de derdeklassers nogmaals naar Wortel Kolonie. In de voormiddag leren ze over schapen en ontmoeten de herder, zijn helper en zijn kudde. In de namiddag gaan ze spelen in het speelbos.
Breng telkens mee: een rugzakje met boterhammen en drank, koek en fruit voor 2 maal, aangepaste schoenen, kledij die vuil mag worden, een warme jas. Zorg dat je fiets in orde is en draag je fluo-vest!
’s Middags eten de kinderen in de Klapekster. Hiervoor schrijven we 2 maal 1,5 euro op de schoolrekening.
Controleer je kind na elke uitstap op tekenbeten!

Zwemmen
Dinsdag 20 oktober gaan de kinderen van het eerste, tweede, vierde en vijfde leerjaar zwemmen.

Bib
De kinderen van het tweede leerjaar gaan donderdagnamiddag naar de bib.

Medisch schooltoezicht
Medewerkers van het CLB komen donder-dag 20 oktober naar de school voor onder-zoek van de kinderen van 1B.

Gegevens kinderen
Alle kinderen krijgen een controlefiche mee met de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wil je de gegevens controleren, indien nodig aanpassen en de fiche zo snel mogelijk terug meegeven met je kind alsjeblieft?

Website
Kijk op gemeenteschoolhoogstraten.be voor foto’s van:
–       studiereis vijfde leerjaar
–       bib-wijzer in het zesde
–       contractwerk in het zesde
–       studiereis 1 en 2
–       vendeliers op school
–       spelen in de klas van juf Greet

Kinderviering
Zondag 16 oktober om 11.30 uur is er een kinderviering in de kerk.

Bijlage (alleen papieren versie)
–       Controlefiche leerlingen
–       Flyer kinderviering