Foto’s
De kinderen krijgen vandaag, volledig vrijblijvend, de individuele en klasfoto’s mee. Duid op het bijgevoegd strookje aan welke foto’s je wil behouden en eventueel bijbestellen, ook bij de klasfoto. Geef geen geld mee, maar betaal de foto’s achteraf via de schoolrekening. De foto’s die je niet wil houden, geef je terug mee naar school. De klasfoto’s van juffen Inn, Greet, Ellen en Nancy komen pas na de herfstvakantie.

Inschrijving nieuwe kleuters
Woensdagvoormiddag 26 oktober verwelkomt juf Inn de kleuters die na de herfstvakantie naar school mogen komen.

Herfstmateriaal
De kleuters van juffen Ellen, Annelies, Inge en Nancy mogen volgende week herfstmateriaal meebrengen (eikels, kastanjes, ….) Omwille van kleuters met zware notenallergie GEEN NOTEN (beukennootjes, hazelnoten, ..) meegeven alsjeblieft.

Plastieken zak meebrengen
Kunnen alle kleuters maandag een plastieken zak meebrengen alsjeblieft? Daarin kunnen de tekeningen en werkjes volgende week gemakkelijk mee naar huis. Schrijf de naam van je kleuter duidelijk op de zak. 

Medisch schooltoezicht
Medewerkers van het CLB komen vrijdag 21 oktober naar de school voor onderzoek van de kinderen van 3A. Het onderzoek houdt in: lengte, gewicht, gezichtsscherpte en nazicht vaccinaties.

Leeruitstap vierde leerjaar
De vierdeklassers fietsen vrijdag 21 oktober naar Wortel Kolonie en spelen daar het trekvogelspel. Ze kregen al een briefje mee met informatie. Breng mee: een rugzakje met koek, drankje en boterhammen. Zorg voor een fiets die in orde is, aangepaste kledij en waterdichte schoenen. Een drankje in de Klapekster 1,50 euro. We rekenen dit aan op de volgende schoolrekening.

Dag van de jeugdbeweging
Morgen 21 oktober is het “dag van de jeugdbeweging”. Wie wil, mag dan in de kleding van zijn/haar jeugdbeweging naar school komen.

Bib
–       Maandag 24/10: 6a en 6b
–       Dinsdag 25/10: 1b
–       Donderdag 27/10: 1a

Zwemmen
De kinderen van het derde en zesde leerjaar gaan dinsdag 25 oktober zwemmen.

Rapporten en oudercontact
Dinsdag krijgen de leerlingen van de lagere school hun rapport mee naar huis. Vooraf werden de resultaten in de school reeds besproken met juf Dorien, de klasleerkrachten en de zorgleerkracht. Woensdag 25 oktober (in sommige klassen ook al op dinsdag 24 oktober) is er gelegenheid tot oudercontact. Kom langs de hoofdingang binnen want de poorten zullen gesloten zijn.

Wieltjesdag
De kinderen van de lagere school mogen donderdag 27 oktober weer hun “wieltjesmateriaal” zoals steps, in-lineskates, skateboards, …. meebrengen voor op de speelplaats.

Lagere school zingt
We nodigen de ouders van de lagere school uit op vrijdag 28 oktober om 14.45 uur. Dan zingen de kinderen van de lagere school Franse liedjes met begeleiding van Flor en Florejan.

Infoavonden zesde leerjaar – wijziging datum
Omdat er op dinsdagavond 29 november een infoavond plaatsvindt van het CLB voor het zesde leerjaar werd de infoavond voor de sportklassen verplaatst. Die zal doorgaan op donderdag 24 november.

Bijlage (alleen papieren versie)
Foto’s