Veiligheid aan de schoolpoort
Het is druk en gevaarlijk voor onze kinderen in de Deken Sendenstraat wanneer de ouders hun kinderen met de auto brengen naar en ophalen van school. We kunnen de veiligheid fors verhogen als we allemaal met de auto tot achteraan in de Deken Sendenstraat rijden en daar draaien. Op die manier moeten we onze auto niet keren op de oprit van de school of vlakbij de schoolpoort en wordt de situatie vanzelf wat overzichtelijker, ook voor onze voetgangers en fietsers. Ook aan de Gravin Elisabethlaan vragen we om correct en veilig te parkeren: niet op de stoep of op het zebrapad, ook niet voor even. Veel dank om hieraan mee te werken!

Voorleesweek
Volgende week is het weer voorleesweek. Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. We doen dan ook met veel enthousiasme mee aan de voorleesweek.

Oudercafé
De ouders van de kleuters uit het onthaalklasje die gestart zijn na de herfstvakantie zijn hartelijk welkom in het oudercafé op woensdag 23 november van 8.45 tot 9.30 uur. Ze kunnen dan een babbeltje slaan met de andere ouders en met de juf en kijken naar een filmpje van de kindjes in de klas.

Sportvoormiddag oudste kleuters
Dinsdag 22 november gaan de kleuters van juffen Ellen, Annelies, Inge en Nancy sporten in het domein Peerdsbos in Brasschaat. Voor een keertje verwachten we de kleuters al om 8.30 uur op school zodat de bus tijdig kan vertrekken. De activiteiten vinden allemaal binnen plaats. Trek je kleuter die dag sportieve kledij en sportschoenen aan ajb. De juffen zorgen voor een tussendoortje. We proberen ’s middags tijdig terug op school te zijn. Deze sportdag kost 4,5 euro per kind. Het oudercomité draagt 1 euro bij zodat we slechts 3,5 euro moeten aanrekenen op de schoolrekening.

Juf Annelies
Vanaf morgen tot aan de kerstvakantie zal juf Annelies afwezig zijn. Morgen zal juf Sindy haar kleuters opvangen en vanaf volgende week is er een interimaris. De oudercontacten met juf Annelies zullen gewoon doorgaan.

Zwemmen
De kinderen van het derde en zesde leerjaar gaan dinsdag 22 november zwemmen.
We merken op dat er onduidelijkheden zijn omtrent het zwemmen in het nieuwe zwembad. Elke start ervaart wat moeilijkheden en we proberen deze, samen met Sportoase, zo goed als mogelijk weg te werken. Sportoase werkt op dit moment een informatiebundel uit voor de ouders. Zo informeren ze jullie over hun aanpak bij de zwemlessen. We hopen deze snel aan jullie te kunnen bezorgen. Via het volgende turnrapport in december zullen we jullie informeren over de zwemvorderingen van je kind.

Bib
Donderdagnamiddag 24 november gaan de kinderen van het tweede leerjaar naar de bib.

Infoavond sportklassen
Donderdagavond 24 november om 8 uur geven de leerkrachten van 5 en 6 informatie over de sportklassen voor de ouders van 5 en 6.  Aan de hand van een filmpje krijgen jullie een mooi beeld over accommodatie en activiteiten. Hartelijk welkom!

Wieltjesdag
De kinderen van de lagere school mogen donderdag 24 november weer hun “wieltjes-materiaal” zoals steps, in-lineskates, skateboards, … meebrengen voor op de speel-plaats.

De verloren space-scooter van een kind van het tweede leerjaar is nog altijd niet terecht!
In oktober deden we al een oproep om eens na te gaan of je kind per vergissing een verkeerde space-scooter mee naar huis nam. Op school bleef immers een ouder exemplaar staan. Het gaat om een splinternieuwe, zwarte space-scooter met figuren van vuur aan de zijkant. De naam van het kind staat op de stuurbuis. We gaan ervan uit dat het hier om een vergissing gaat. Als alle ouders willen meewerken en thuis nog eens goed controleren, kunnen we de eigenaar wellicht super blij maken! Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Kerstboeken Averbode
De kinderen kregen folders mee voor de kerstboeken. Wie een boek wil bestellen, vult de omslag in en geeft hem leeg terug mee naar school ten laatste vrijdag 25 november. Betaling gebeurt via de schoolrekening.

Bijscholing
Juffen Myriam, Tineke en Joyce volgen maandag 21 november bijscholing over binnenklas-differentiatie. Juf Mieke vervangt die dag in de klas van juf Myriam en bij juf Tineke en juf Joyce vervangen juf Ine Verheyen en juf Britt Verheyen (studenten lerarenopleiding).

Nieuwjaarsbrieven
Vorige week kon je nieuwjaarsbrieven bestellen. We merken dat sommige ouders zeer uitgebreid bestellen (ook voor oma en opa, tante, …..). In de klas maken/schrijven de kinderen een nieuwjaarsbrief voor de ouders, meter en peter.  We houden ook graag rekening met gescheiden ouders. Als er dan nog extra brieven besteld werden, kan  het zijn dat we de blanco brief meegeven zodat je kind die thuis zelf kan schrijven.

Website
Kleuters van juf Inn op stap in de regen.
Nieuwe kleuters in de school.
Champignonsoep bij juf Greet.
Tandwielen in het zesde leerjaar.

Eerste communie
De startviering voor de eerste communicanten vindt plaats op 20 november om 11.30 uur in de kerk.

Bijlage  (Alleen papieren versie)
Folder kerstboek.
Flyer gezinsbond.
Flyer misvieringen.