KERSTMARKT  
Iedereen welkom in Winterwonderlandmorgen vanaf 17.30 uur! Maak de kerstsfeer compleet met jullie aanwezigheid. Bezoek de gezellige kraampjes met knutselwerkjes van onze kinderen en ga langs in de heerlijke eet- en drankkraampjes. Kom binnen via de kleuterspeelplaats en mis de muzikale opening door het oudercomité niet!

Overgang naar eerste leerjaar
Juf Myriam en meester Dirk lazen gisteren een mooi
verhaal voor aan de vijfjarige kleuters. Hun eersteklassers mochten terwijl nog eens terug naar de kleuterklas.

4- en 5-jarigen naar het poppentheater
De kleuters van juffen Ellen, Britt, Inge en Nancy mogen dinsdag 20 december naar het poppentheater in Turnhout. Ze gaan kijken naar de voorstelling ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. ’s Morgens vertrekken ze stipt om 9 uur en ’s middags zijn ze tijdig terug op school. De kosten voor deze uitstap bedragen 3,50 euro per kind en komen op de schoolrekening.

Inschrijven nieuwe kleuters
Woensdagvoormiddag 21 december verwacht juf Inn de kleuters die na de kerstvakantie naar school mogen komen.

Kleuterzwemmen
De vijfjarige kleuters van juf Inge en juf Nancy (°2011) gaan donderdagvoormiddag 22 december zwemmen. Ze brengen zwemgerief (twee handdoeken en een badpak of zwembroek) mee. De vierjarige kleuters van juf Inge en juf Nancy mogen tijdens het zwemmen in een andere klas gaan spelen. 

Plastieken zak meebrengen
Kunnen alle kleuters begin volgende week een grote plastieken zak met hun naam erop meebrengen? Zo kunnen ze hun tekeningen gemakkelijk mee naar huis nemen.

Kerstfeestjes bij de kleuters
In de loop van volgende week zijn er kerstfeestjes in de kleuterklassen. De kleuters krijgen een apart briefje mee per klas.

Gezamenlijke sportdag lagere school
Maandag 19 december is het een gezamenlijke sportdag voor de leerlingen van het tweede en vierde leerjaar en donderdag 22 december voor de leerlingen van het eerste en derde leerjaar. Hierover kreeg je reeds een algemene en een specifieke brief mee naar huis. Alle leerlingen voorzien sportieve kledij, een lunchpakket, koek of fruit, voldoende drank en turnpantoffels voor binnen. De kinderen van 3 en 4 die inline-skates hebben, mogen die meebrengen. Let op! De leerlingen van het derde en vierde leerjaar verwachten we al om 8.30 uur op school verwacht zodat zij om 8.40 uur met de bus kunnen vertrekken. Het derde leerjaar zal om 15.35 uur terug op school arriveren. Het vierde leerjaar zal om 16 uur toekomen. Veel sportplezier!!!

Maandagochtend is er geen groepslezen voor het tweede leerjaar, WEL voor het derde leerjaar.

Sportklassen
Maandag vertrekken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op sportklassen naar Herentals. Vrijdagmiddag 23 december zijn ze terug in de school om 15.30 uur. We wensen hen een toffe en sportieve week toe! Je kan maandag, dinsdag en woensdagochtend post afgeven op het secretariaat. Post van de kinderen brengen we mee en kun je afhalen op het secretariaat. Volg de belevenissen op de sportklassen op onze website! www.gemeenteschoolhoogstraten.be.
Breng de koffers binnen in de refter zondagavond 18 december tussen 19 en 20 uur.

Zwemmen
De kinderen van het derde en zesde leerjaar gaan dinsdag 20 december zwemmen.

Eerste leerjaar naar het rusthuis
De kinderen van het eerste leerjaar gaan dinsdag 20 december naar het rusthuis. Als kerstmannetjes zullen ze dansen en zingen voor de bejaarden. Kinderen die thuis een kerstpak, kerstmuts of rode trui of T-shirt hebben, mogen die meebrengen (zeker niets gaan kopen!). De kinderen zijn ’s middags terug op school. Juf Myriam en meester Dirk doen beroep op ouders om de kinderen ’s morgens vanaf 8.45 uur mee te schminken en mee te begeleiden naar het woonzorgcentrum. Opgeven bij de klasleerkracht alsjeblieft. Alvast hartelijk dank!

Bib
Donderdagnamiddag 22 december: 2a en 2b

GEEN Wieltjesdag
Met de gezamenlijke sportdag zullen er donderdag ook leerlingen van andere scholen op onze speelplaats zijn. Daarom is er deze maand voor één keer geen wieltjesdag.

 Rapporten – oudercontact
Volgende week vrijdag krijgen de leerlingen van de lagere school hun rapport mee naar huis. Vooraf werden de resultaten in de school reeds besproken met juf Dorien, de klasleerkrachten en de zorgleerkracht. We hadden reeds algemene oudercontacten voor de herfstvakantie. Nu zijn er enkel oudercontacten op uitnodiging van de leerkracht.

Tijdschriftjes Averbode
De kinderen kregen een folder mee. Wie een abonnement wil voor het tweede trimester, geeft de folder ingevuld maar leeg terug mee naar school ten laatste op 22 december. Wie al een jaarabonnement nam, hoeft natuurlijk niets te doen.

Verloren voorwerpen
We verzamelden weer heel wat verloren voorwerpen en stallen ze uit in de refter vanaf dinsdagnamiddag 20 tot donderdagmiddag 22 december. Kom eens kijken of er iets van je kind(eren) bijligt.

Kerstvakantie
Vrijdag 23 december is het een hele dag school. Daarna genieten kinderen en leerkrachten van twee weken vakantie.

Website
Op www.gemeenteschoolhoogstraten.be vind je foto’s van onze prachtige refter.

Kinderviering
Woensdag 28 december is er om 11.30 uur een kerst-kinderviering in de kerk. Je mag speelgoed meebrengen voor de kinderen die het minder goed hebben dan wij. Wie niet naar de viering komt en toch speelgoed wil geven, mag dit afgeven in de klas van meester Dirk.

Bijlage  (alleen papieren versie)
–       Herinnering voor wie de schoolrekening nog niet betaalde.
–       Briefje sportklassen voor 5 en 6.
–       Briefje deelnemers SVS gymnastiekland.
–       Folder Averbode tweede trimester