Medisch schooltoezicht vierjarigen
Het CLB nodigt de ouders samen met hun vierjarige kleuter uit op het centrum. De ouders hebben vooraf de keuze uit enkele data en krijgen dan een afspraak. Het onderzoek houdt in: controle vaccinaties, lengte en gewicht, gezichtsscherpte en oogstand, gehooronderzoek en klinisch onderzoek bij de schoolarts.

Juf Annelies afwezig
Juf Annelies zal nog verder afwezig zijn tot aan de krokusvakantie. Juf Britt vervangt haar.

Reservekledij voor de kleuters
 Wij zijn blij met reservekleding voor onze kleuters. Mocht je thuis kledij hebben (vooral joggingbroeken) die je kleuter ontgroeid is en die niet meer gebruikt wordt, mag je die mee naar school brengen. Dankjewel!
Oproep: als je kind na een ongelukje kledij van de school draagt, verwachten we die binnen enkele dagen terug.

Zesde naar verkeerspark
De kinderen van het zesde leerjaar gaan maandag 14 januari oefenen in het verkeers-park op de Veiling. De kinderen van 6a moeten al om 9 uur aanwezig zijn op het parcours. Zij zorgen dat ze om 8.30 uur op school zijn.

Zwemmen
Dinsdag 1  januari gaan de kinderen van het derde en zesde leerjaar zwemmen.

Wintersportdag lagere school
Donderdag 19 januari is het sportdag is voor de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Ze  gaan indoor sporten en schaat-sen in het Bloso-sportcentrum in Herentals Wie zelf schaatsen heeft, mag die meebrengen. Voor de andere kinderen huren we ginder schaatsen. Zorg voor warme sportieve kledij en handschoenen. Zorg dat je kind haar/zijn schoenmaat kent (tip: schrijf de maat op de hand). Alle kinderen brengen boterhammen mee. Wij zorgen voor drank bij de boterhammen. Wie tussendoor wil drinken, brengt dit zelf mee (geen glas, noch blik). Dankzij de tussenkomst van het oudercomité kunnen we de kosten voor deze sportdag beperken tot 7,50 euro. Nieuwe regels vanaf dit jaar:
–       toegangsprijs met of zonder schaatsen is dezelfde,
–       breng aparte sportschoenen of turn-pantoffels mee voor binnen.
Veel sportplezier!

Oudercomité
Het oudercomité vergadert vanavond om 20.15 uur in de school.

Bijscholing
Juffen Myriam, Tineke en Joyce volgen vrijdag 13 januari het tweede deel van hun navorming over differentiëren. Juf Ine Verheyen vervangt in 1a, juf Stefanie Krijnen in 3a en juf Hanne Dockx in 4a.
Juffen Lydie en Dorien gaan 18 januari naar een bijscholing over STEM. Meester Frits vervangt in 6a.