Kerstmarkt
We hebben allemaal genoten van de sfeervolle, geslaagde kerstmarkt. Het ouder-comité wil iedereen die haar/zijn steen(tje) heeft bijgedragen heel hartelijk danken. We waren ook heel blij met de grote opkomst. Dank jullie wel!

Zingen in de speelzaal
Gisteren zongen de kleuters samen kinder-liedjes in de speelzaal.

Overgangsproject
Woensdag 25 januari hebben de vijfjarige kleuters hun eerste creamoment samen met de kinderen van het eerste leerjaar.

Wintersportdag jongste kleuters
De kleuters van juf Inn, juf Greet en juf Sindy hebben dinsdag 24 januari hun winter-sportdag in Breebos in Rijkevorsel. Daar kunnen ze zich uitleven in het ballenbad. Zorg voor gemakkelijke kledij en schoentjes die vlot aan- en uitkunnen. Schrijf ook de naam van je kind in of op de schoentjes. De juffen voorzien een tussendoortje. ’s Middags zijn ze op tijd terug om te eten. De inkom en een drankje kosten 5 euro. Dankzij de steun van het oudercomité betalen de ouders slechts 4 euro via de schoolrekening.

Inschrijving nieuwe kleuters
Woensdag 25 januari verwacht juf Inn de kleuters die vanaf 1 februari naar school mogen komen. Is je kindje 2,5 jaar op 1 februari, maar wil je de instap nog wat uitstellen, laat dit dan toch nu al weten. Ingeschreven kleuters tellen mee voor het aantal lestijden voor volgend schooljaar. Het is dus ook in het voordeel van jouw kleuter om tijdig in te schrijven.

Juf Tinne nog afwezig
Juf Tinne, leermeester katholieke godsdienst, blijft nog afwezig tot einde maart. Juf Stephanie Spelters vervangt haar.

Bib
– dinsdag 24 januari: 3a en 3b
– donderdag 26 januari: kleuters van juf Britt

Zwemmen
De kinderen van het eerste, tweede, vierde en het vijfde leerjaar gaan zwemmen op dinsdag 24 januari. De kinderen die mogen oefenen voor een zwemdiploma brengen kledij mee. Zie aparte brief.

Wieltjesdag voor de lagere school
Volgende donderdag 26 januari is het weer wieltjesdag. De kinderen van de lagere school mogen dan hun steps, skates, boards, …. meebrengen.

Lagere school zingt
De ouders van de lagere school zijn van harte welkom op vrijdag 27 januari om 14.45 uur. Met begeleiding van Flor en Florejan zingen de kinderen van de lagere school dan samen anderstalige liedjes.

Bijlage (alleen papieren versie)
–       Schoolrekening
–       Informatie van zwembad Sportoase voor de lagere school
–       Flyer CodeFever voor het derde tot het zesde leerjaar