Nieuwe kleuters
We schreven 5 nieuwe kleuters in die woensdag 1 februari starten in het onthaalklasje. Hartelijk welkom!

Oudercontacten
Juffen Inge, Nancy en Britt/Annelies nodigen de ouders van de vierjarige kleuters uit voor een oudercontact. Ze krijgen hiervoor een apart briefje mee.

Lagere school zingt voor de ouders
De ouders van de lagere school zijn morgen, 27 januari, welkom vanaf 14.45 uur. Jullie kinderen zingen dan samen anderstalige liedjes onder begeleiding van Flor en Florejan.

Bib
–       Maandag 30/1: 4a en 4b
–       Donderdag 2/2: 2a en 2b

Zwemmen
Dinsdag 31 januari gaan het derde en zesde leerjaar zwemmen. Veel kinderen oefenen morgen voor een diploma. Denk aan de kledij.

Vacature nieuwe directeur
Zoals juf Dorien eerder al liet weten, gaat zij na de paasvakantie met zwangerschapsverlof en zal zij in september niet terugkeren als directeur. Het stadsbestuur publiceerde de vacature voor een nieuwe directeur voor onze school. Zie achterkant.

Website
Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be voor foto’s van onder andere:
–       wintersportdag lagere school
–       jongste kleuters naar het ballenbad
–       bewegingsomloop bij juf Britt, juf Inge en juf Nancy
–       baby Aksalan, broertje van Parayosh en Kayo op bezoek bij juffen Ellen, Myriam en Mieke
–       broertjes van Tugsem op bezoek bij juf Britt
–       winter in het onthaalklasje

 Bijlage (alleen papieren versie)
–       Klaslijsten (enkele klassen kregen ze al)
–       Brochure opvoedingswinkel