Nieuwe kleuters
Na de krokusvakantie starten er  vier nieuwe kleutertjes in het onthaalklasje bij juf Inn. Omdat we verkiezen het onthaalklasje klein te houden, schuiven dan 11 kleuters door naar het buurklasje van juf Greet. Haar 5 oudste kleuters zullen op hun beurt doorschuiven naar het klasje van juf Sindy. Zij staat na de krokusvakantie voltijds in haar eigen klas.
Na de krokusvakantie hebben we ook recht op 11 instaplestijden die juf Ditte Boudewijns zal invullen. Zij zal o.a. op maandag- en dinsdagnamiddagen voor de kleuters van juf Inn zorgen.

Juf Griet – juf Lien
De leerlingen  van het vijfde leerjaar nemen deze week afscheid van juf Lien, want na de krokusvakantie zal juf Griet terug zijn. Omdat we deze week twee anderstalige kinderen inschreven in het klasje van juf Inge, zijn er zes anderstalige nieuwkomers die voldoen aan de voorwaarden om 11 extra lestijden te kunnen inrichten. Juf Lien zal deze lestijden invullen en blijft dus nog bij ons op school tot het einde van het schooljaar.

Pannenkoekenfeest
Morgen 24 februari vieren we carnaval! We herhalen nog even de afspraken. De kleuters mogen vanaf ’s morgens verkleed naar school komen (geen wapens, geen confetti). Voor hen zijn boterhammetjes overbodig want ze eten vanaf 11 uur pannenkoeken in de refter. De kinderen van de lagere school brengen wel boterhammen mee, maar niet te veel, want ze eten pannenkoeken vanaf half twee. Zij mogen zich vanaf 11.30 uur verkleden in de klas. Dankjewel aan alle ouders die komen helpen bakken!

Zwemmen – kijkzwemmen
Dinsdag 7 maart gaan het eerste, tweede, vierde en vijfde leerjaar zwemmen.
In de weken van 6 en 13 maart stelt Sportoase zijn deuren zijn open om alle ouders de kans te geven hun kind te zien zwemmen. Tijdens het kijkzwemmen krijgen ouders de mogelijkheid om in het zwembad een les bij te wonen. Wie dit wenst kan de les ook bekijken in de horeca bij een lekker tasje koffie. Men vraagt om schoenen en kousen uit te doen in de individuele kleedkamers en zo blootvoets het zwembad betreden. Daar nemen de ouders plaats op de witte banken aan de zijkant van het wedstrijdbad en kunnen ze de les volgen. Na de les kunnen de ouders hun kleine spruit nog een dikke knuffel geven en het zwembad verlaten.
Heeft je kind een nieuwe badmuts nodig omdat ze kapot of kwijt is? Vraag dan via de agenda van je kind een nieuwe. Je betaalt dan 1 euro via de schoolrekening.

Zeeklassen
De kinderen van het derde en vierde leerjaar zijn er helemaal klaar voor. Zij vertrekken woensdag 8 maart naar Oostende. Ten laatste donderdagochtend kan je post afgeven op het secretariaat. We duimen voor goed weer en wensen de kinderen onvergetelijke dagen aan zee. Via de website van de school kan je de belevenissen van de kinderen mee volgen. De bagage breng je binnen dinsdagavond tussen 19 en 20 uur. De kinderen zijn terug vrijdagavond 10 maart rond 16 uur.
Wie de bijdrage voor de zeeklassen nog niet betaalde, stort vooraf 105 euro op rekening BE14414607826183 van de gemeenteschool. Vermeld de naam en klas van je kind. De school moet de kosten ook op voorhand betalen.

Bijscholing
Juf Lydie volgt woensdag 8 maart bijscholing over STEM in Meersel-Dreef. Meester Frits vervangt dan in 6a.

Bib
Donderdag 9 maart: 2a en 2b

Oudercomité
Het oudercomité vergadert donderdag 9 maart om 20 uur in de school.

Krokusvakantie
Volgende week is het krokusvakantie. Geniet van een weekje verlof!

Op de website
–       Meesters en juffen van 4b geven les over afval.
–       4b, daar zit muziek in!
–       Derde leerjaar wordt molenaar.
–       Boerderijklassen: vrijdag.
Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be!

Bijlage   (alleen papieren versie)
–       Programmaboekje Grabbelpas
–       Flyer de Bonte Beestenboel
–       Wakkere School op vrijdag