Inschrijven nieuwe kleuters
Woensdag 22 maart verwelkomt juf Inn de kleuters die na de paasvakantie naar school mogen komen.

KleuterzwemmenD
De vijfjarige kleuters van juf Annelies en juf Inge (°2011) gaan donderdagvoormiddag 30 maart zwemmen. Ze brengen zwem-gerief (twee handdoeken en een badpak of zwembroek) mee. De vierjarige kleuters van juf Annelies en juf Inge mogen tijdens het zwemmen in een andere klas gaan spelen.

Paasfeestjes
In elke kleuterklas zijn er volgende week paasfeestjes. De kleuters krijgen hiervoor een apart briefje mee. 

Lagere school zingt
De kinderen van de lagere school nodigen hun ouders uit op vrijdag 24 maart om 14.45 uur in de refter. Ze zingen dan samen Nederlandstalige liedjes onder begeleiding van Flor en Florejan.

Bib
Dinsdagnamiddag 28/03: 3a en 3b

Zwemmen
Dinsdag 28 maart is het zwemmen voor het derde en zesde leerjaar.

Rapporten
De kinderen van de lagere school krijgen dinsdag hun rapport. Woensdag (in sommige klassen ook op dinsdag) is er gelegenheid tot oudercontact.

Sponsortocht
Donderdagnamiddag 30 maart is het sponsortocht. Met onze wandeling steunen we de projecten van Broederlijk Delen voor de boeren in Burkina Faso. Zorg voor gemakkelijke kledij en stevige schoenen! De kinderen van de lagere school geven ten laatste op woensdag 29 maart hun intekenlijst met het sponsorgeld af aan de klasleerkracht.

Wieltjesdag
Donderdag 30 maart is de laatste donderdag van de maand en dus “wieltjesdag”. De kinderen van de lagere school mogen hun steps, inline skates, skateboards, …. meebrengen.

Abonnementen tijdschriftjes Averbode
De kinderen krijgen een folder mee voor het derde trimester. Wie een abonnement wil nemen of verlengen, geeft de omslag ten laatste 30 maart leeg maar ingevuld terug mee naar school. Wie een jaarabonnement nam, hoeft natuurlijk niets te doen.

Verloren voorwerpen
Van dinsdagnamiddag tot donderdag-morgen stallen we de verloren voorwerpen uit in de refter. De kast puilt uit. Kom zeker eens kijken of er geen muts, sjaal, jas, trui, brooddoos, …. van jouw kind bijligt. Loop eens langs de tafels als je naar het oudercontact komt of als je je kind brengt of afhaalt.

Op de website
– Kleuters zingen voor de lente
– Oudste kleuters op stap met kapitein Boekardius
– Nieuwe klasfoto juf Inn
– Derde op paddenspeurtocht
– Vaderdag bij juf Greet
– Bednet
– Wiskunde: tijd, afstand, snelheid
Flyer kindervolksdans

 Bijlage
  –Uitnodiging schoolfeest