Een dochtertje voor juf Dorien
Isa is geboren op 25 april. Een dikke proficiat aan mama juf Dorien, papa Christian en broertje Lasse! 

Oudercafé
We nodigen de ouders van de kleuters die na Pasen startten in het onthaalklasje uit in ons oudercafé op woensdagochtend 3 mei van 8.45 uur tot 9.30 uur. Ze kunnen een babbeltje slaan met de juf, een filmpje van hun kindje bekijken en elkaar beter leren kennen bij een kopje koffie of thee.

Brief CLB 3-jarige kleuters
De 3-jarige kleuters van juf Greet en juf Sindy krijgen vandaag een brief mee van het CLB. Graag invullen en ten laatste 2 mei terug meegeven. Dankjewel.

Overstap naar eerste leerjaar
De oudste kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar hebben woensdag 3 mei samen hun laatste creamoment.

Zwemmen
Dinsdag 2 mei: 1, 2, 4 en 5.

Eerste en tweede naar theater PropopDe kinderen van het eerste en tweede leerjaar gaan dinsdag 2 mei naar Holle Bolle Billy in de Poppenzaal in Turnhout. De kinderen brengen hun boterhammetjes mee want ze vertrekken al om 12.30 uur met de bus. De kosten bedragen 3,50 euro per kind en komen op de schoolrekening.

Bib
Donderdag 4 mei: 4a, 4b en kleuters juf Nancy

Lentefeest
De kinderen van zedenleer die deelnemen aan het lentefeest repeteren voor de eerste maal op woensdag 3 mei van 15.15 uur tot 16.45 uur in Basisschool ’t Locomotiefje in Beerse.

Bijscholing
Meester Dirk volgt donderdag 4 mei bij-scholing over “Stressy wiebelkids in de klas”. Juf Mieke vervangt hem.

Studiereis 3 en 4
Vrijdag 5 mei maken de kinderen van het derde en vierde leerjaar een rondrit door de fusiegemeente Hoogstraten. Zorg dat je al om 8.30 uur op school bent, voorzien van een rugzakje met boterhammen, voldoen-de drank, een koek of fruit voor 2 keer, schrijfgerief en een plastic zakje. Op deze tocht kan de speeltuin in Meersel-Dreef natuurlijk niet ontbreken. Daar is ook de picknick gepland. Voor een drankje rekenen we 1,60 euro aan op de volgende schoolrekening. ’s Namiddags zijn de kinderen tijdig terug op school.

Verzamelen dopjes
De klas van juf Joyce verzamelt plastic dopjes van drankflessen voor de zus van Myrthe. Wie wil helpen? Je mag de dopjes afgeven in 4a of aan je klasleerkracht. Dankjewel!

Website
–       Nieuwe klasfoto juf Inn
–       Moestuintje juf Ellen en juf Sindy
–       Buitenspeeldag
–       Schoolfeest
–       Vliegtips mei 2017

Kijk op www.gemeentschoolhoogstraten.be

Bijlage (alleen papieren versie)
–        Briefje studiereis 3 en 4
–        Brief CLB 3-jarigen juf Greet en Sindy
–        Brief met strookje herverkiezing school-raad
–        Flyer Academie Woord en Muziek voor 1, 2 en 3