Nieuwe directeur
De aanwervingsprocedure voor een nieuwe directeur is afgerond. Mevrouw Marina Celis is afgelopen vrijdag door het college van burgemeester en schepenen aangesteld als nieuwe directeur voor de school. Zij zal zo snel mogelijk haar functie opnemen.

Filmploeg Mediaraven
Naar aanleiding van het traject “kindveilige gemeente” komt een filmploeg langs op onze school op woensdag 17 mei.  ’s Morgens zal ze filmen in de Deken Sendenstraat en tijdens de speeltijd interviewen ze kinderen op de speelplaats.  Na schooltijd zullen ze beelden maken in de Gravin Elisabethlaan.  Wanneer er geen beelden gemaakt mogen worden van uw kind, vragen we om de bijgevoegde brief in te vullen voor 8 mei en af te geven aan de klasleerkracht.

Medisch onderzoek
Dinsdagvoormiddag 9 mei is er medisch onderzoek bij de driejarige kleuters van juf Greet en juf Sindy. Hierbij controleert men: gewicht, lengte, ogen en vaccinatieschema. Op vraag van de ouders of de school is er ook nazicht van gehoor en/of spraak.

Fietsdag kleuterschool
Woensdag 10 mei mogen alle kleuters hun fietsje (gemerkt met naam) meebrengen. We bouwen die dag een spannend fietsparcours op de speelplaats.

Heilig Bloed – wie gaat mee in de processie?
Zondagen 11 en 18 juni is het Heilig Bloed. Zoals elk jaar vraagt de Heilig Bloedstichting kinderen om mee te gaan in de Heilig Bloedprocessie. Zie brief in bijlage voor de kinderen van de lagere school. Wil je het strookje invullen en voor 8 mei terug meegeven met je kind alsjeblieft?

Studiereis 3 en 4
De kinderen van het derde en vierde leerjaar zijn voor de boeiende en leerrijke rondrit door de fusiegemeente morgen om 8.30 uur op school. Breng mee: een rugzak met boterhammen, voldoende drank, een koek of fruit voor 2 keer, schrijfgerief en een plastic zakje. Draag een regenjas indien nodig.

Fruitdag
Volgende maandag 8 mei is het weer fruitdag en trakteert het oudercomité alle kinderen op een lekkere fruitsnack. Helpers zijn steeds welkom vanaf 8.45 uur.

Bib
Maandagnamiddag 8 mei: 6a en 3a
Dinsdagnamiddag 9 mei: 6b en 3b

Zwemmen
Dinsdag 9 mei: derde en zesde leerjaar

Eerste communie
Woensdag 10/05 om 18.30 uur: oefenmoment eerste communicanten met ouders in de kerk.
Zaterdag 13/05: om 10 uur aanwezig zijn in de kerk voor een groepsfoto.

Repetitie lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd
De kinderen van zedenleer die deelnemen aan het lentefeest repeteren voor de tweede maal in basisschool ’t Locomotiefje in Beerse op woensdag 10 mei van 15.15 tot 16.45 uur.

Oudercomité
Het oudercomité vergadert donderdag 11 mei om 20.15 uur in de school.

Website
Op www.gemeenteschoolhoogstraten.be is de kalender bijgewerkt en vind je foto’s van:
–       geitjes bij juf Sindy
–       verkeersles in het vijfde
–       zaaien met juf Inn
–       kleuters van juf Ellen en Sindy naar de moestuin
–       flyer zomeraanbod tieners 2017

Klik hiervoor op “Heet van de naald”.

Bijlage (alleen papieren versie)
–       Brief Heilig Bloed
–       Brief filmploeg op school