Beste ouders,

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar danken we jullie voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Wij zullen ons inzetten om er een jaar van te maken waarin uw kinderen op een prettige manier veel leren. “jij + ik = kansen!” is ons nieuwe jaarthema, we lichten het toe op de algemene ouderavond.

Leerlingenaantallen en leerkrachten
Deze morgen waren er 127 kleuters, 3 minder dan op 1 september vorig jaar. Ze zijn verdeeld over 7 kleuterklassen.

 • 8 kleuters bij juf Inn (2,5- en driejarigen). Juf Frie zal als kinderverzorgster ondersteuning geven in deze klas.
 • 13 driejarige kleuters bij juf Greet.
 • 18 driejarige kleuters bij juf Sindy.
 • 22 kleuters bij juf Ellen (3- en 4-jarigen).
 • 5 vier- en 17 vijfjarige kleuters bij juf Annelies.
 • 5 vier- en 17 vijfjarigen bij juf Inge.
 • 6 vier- en 16 vijfjarigen bij juf Nancy.

Juf Greet Mertens geeft kleuterturnen. Daarnaast is ze ook de zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de kleuterschool. Juf Machteld is zorgjuf bij de oudste en juf Ditte bij de jongste kleuters.

In de lagere school zijn er 205 kinderen, 7 minder dan vorig jaar.

 • 40 in het eerste leerjaar: 20 bij juf Myriam en 20 bij meester Dirk.
 • 42 in het tweede leerjaar: 20 bij juf Agnes en 22 bij meester Jan.
 • 28 in het derde leerjaar: 14 bij juf Tineke en 14 bij meester Koen.
 • 41 in het vierde leerjaar: 21 bij juf Joyce en 20 bij juf An.
 • 34 in het vijfde leerjaar: 17 bij juf Griet en 17 bij juf Annelies Mortier. Zij is nieuw in onze school.
 • 20 in het zesde leerjaar bij juf Annelot.

Juf Greet Sprangers is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de lagere school. Juf Leen en juf Mieke zijn de zorgjuffen van de eerste graad. Juf Stephanie ondersteunt de tweede graad en juf Lydie doet dit in de derde graad. Juf Stephanie geeft ook ondersteuning aan de anderstalige leerlingen. Meester Simon geeft de turnlessen en meester Jan Koyen is ICT-coördinator. Juf Els Van De Pol zal katholieke godsdienst geven in elke klas van de lagere school. Zij vervangt juf Tinne Fransen die afwezig is wegens ziekte. Voor de andere levensbeschouwelijke vakken blijven het dezelfde leermeesters.

Betalingen

De betalingen gebeuren via een schoolrekening. We spreiden ze over 5 periodes zodat de bedragen niet te groot worden:

-de eerste periode van 01.09 tot 30.10.17

-de tweede periode van 06.11 tot 22.12.17

-de derde periode van 08.01 tot 02.03.18

-de vierde periode 05.03 tot 11.05.18

-de vijfde periode van 12.05 tot 30.06.18

Informatie voor de leerkracht

Bij het begin van het schooljaar moet er nog heel wat geregeld worden. Daarom vragen we jullie bijgevoegde briefjes zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de juf of meester.

 • Op één van deze formulieren vragen we hoe de kinderen naar huis gaan. Als je aanduidt dat je kind met de rij meegaat, verwachten we dat het elke dag met die rij meegaat. Is dit op een dag anders, geef dan een briefje mee alsjeblieft.
 • Je kind maakt op hetzelfde formulier ook de keuze van drank bij de boterhammen. Die is  beperkt tot kraantjeswater (gratis), bruiswater of melk (0,35 euro). Het middagtoezicht (0,78 euro) betaal je altijd als je kind blijft eten. De eerste week drinken alle kleuters water. Vanaf maandag 11 september, krijgen ze de drank van hun keuze.
 • Wie wil abonneren op een tijdschriftje van Averbode, vult dit in op het formulier “praktische afspraken” in bijlage. Abonneren is uiteraard volledig vrijblijvend. Vanaf dit schooljaar bieden we deze abonnementen enkel nog aan voor de lagere school.
 • De nieuwe lagere schoolkinderen en de kinderen van het eerste leerjaar krijgen een T-shirt van de school, een fluo-hesje en een turnzak. Ook nieuwe kleuters krijgen een fluo-hesje. Het T-shirt werd door de kinderen ontworpen. Kinderen van wie het T-shirt of het fluo-hesje te klein of versleten is, kunnen een nieuw kopen voor 5 euro. Ook rode sportbroekjes zijn verkrijgbaar aan 5 euro (zie blad praktische afspraken). In de loop van het schooljaar kan dit ook bij de turnleerkracht of op het secretariaat.

Luizen

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de kinderen geplaagd worden door luizen. Daarom controleerden we vandaag alle hoofdjes. Maar ook uw medewerking is hierbij nodig. Kijk zelf de haren van je kind(eren) regelmatig na, zeker wanneer er luizen gemeld zijn op school!

Ouders die willen helpen

Indien je mee wil werken in het oudercomité of helpen bij groepjeslezen, handwerk, oversteken, enz., dan kan je dit aanduiden op bijgevoegde keuzelijst en die meegeven naar de school.

Enkele afspraken

 • Wil je kleding, brooddozen, …. voorzien van een naam? Dit helpt ons verloren voorwerpen terug aan de eigenaar te bezorgen.
 • Teken ook alle losse kledingstukken zoals sjaals, mutsen, wanten, laarzen, turnpantoffels met de naam van je kind.
 • We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen regelmatig en tijdig naar school komen.
 • ‘s Morgens hebben de leerkrachten (en zeker de kleuterleidsters) hun handen vol met het onthaal van de kinderen. Wil je iets tegen de leerkracht zeggen of iets vragen, dan kan je dit voor het belteken of – beter nog – na schooltijd doen.
 • Vandaag, op de eerste schooldag, brachten de ouders van de jongste kleuters hun kinderen tot in de klas. Wil je vanaf maandag 11 september je kleuter tot aan de schoolpoort brengen? Vanaf daar gaan de kleuters alleen verder op de speelplaats.
 • We vragen geen vriendenboekjes mee te geven met je kleuter. Kleuters kunnen immers zelf niet lezen of schrijven en er geraken regelmatig vriendenboekjes verloren.

Algemene ouderavond

De algemene ouderavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 september. De uitnodiging vind je in bijlage. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten want zowel het oudercomité als de leerkrachten geven belangrijke informatie en afspraken voor de rest van het schooljaar.

Feest eerste leerjaar

Woensdag 20 september om 18.30 uur is het “feest van het eerste leerjaar”. Hou alvast de datum vrij. De uitnodiging volgt.

Foto’s

Woensdag 13 september nemen we klasfoto’s. Kleurrijke kledij geeft fleurige foto’s.

 Gezonde school

 • Geef koeken of fruit enkel nog mee zonder het verpakkingsmateriaal. We willen ijveren voor een propere speelplaats en ook de afvalberg verminderen. Vanaf maandag kijken we hier strikt op toe.
 • Na elke speeltijd kunnen de kinderen kraantjeswater drinken. Elk kind krijgt van de school een eigen beker. Op het einde van elke week nemen de kinderen van de lagere school hun beker mee naar huis om af te wassen. De bekers van de kleuters blijven op school.
 • De meeste kinderen brengen een koek of fruit mee voor tijdens de speeltijd. Wil je geen koeken met chocolade meegeven? De chocolade smelt in de warme handjes en bevuilt gezichtjes en kleren. Ook voor de kinderen van de lagere school laten we geen chocoladekoeken toe. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. Elke woensdag is het fruitdag. De kinderen brengen dan in plaats van een koek een stuk fruit mee.
 • Wij kiezen voor gezonde traktaties en een gezonde brooddoos.
 • We zijn een snoepvrije school. Dit wil zeggen dat de kinderen geen snoep meebrengen naar school.

Ziekte van kinderen

 • In bijlage vind je 4 strookjes die je kan gebruiken bij ziekte van je kind in de lagere school. Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en vanaf de vijfde ziekteperiode is een doktersbriefje vereist. Wil je bij elke ziekte van je kind ’s morgens de school telefonisch verwittigen alsjeblieft?
 • Als je kind op school medicijnen moet nemen, laat dan bijgevoegd attest invullen door de behandelende arts. Zonder attest mogen we op school geen medicijnen toedienen.

Zwemmen

Rechtzetting: Het zwemmen start pas op 12 september. Dinsdag 5 september is het nog GEEN zwemmen. Met onze excuses voor de mogelijke verwarring.

Oudercomité

Het oudercomité vergadert op donderdag 7 september om 20.15 uur in de school.

Bijlage

Verjaardagen

De verjaardagen van onze kinderen zijn hoogtepunten in de loop van het jaar. Als leerkrachten vinden wij het belangrijk om daaraan op school de nodige aandacht te schenken.

Voor kinderen is het echt deugddoend om naar deze dag toe te leven en het feest mee voor te bereiden. Vanuit de klas proberen we daarop in te spelen door bijvoorbeeld:

 • voor de jarige een kroon te maken,
 • een verjaardagstekeningenboek samen te stellen,
 • een verjaardagsposter te kleuren,
 • een verjaardagskaart met alle namen van de kinderen van de klas te maken.

Natuurlijk wordt er voor elke jarige enthousiast gezongen. En daar waar het kan mag de jarige zijn of haar lievelingsverhaal of -spel kiezen.

Al deze dingen brengen ons in een feestelijke stemming, maar kinderen willen het feest ook kunnen ‘proeven’…  Daarom blijft de traktatie vanzelfsprekend iets belangrijks, maar we willen ze beperken.

Voor de kleuterschool:

 • fruit dat we in de klas snijden en verdelen (afspreken met de juf)
 • letterkoekjes
 • mopjes
 • eventueel kleine (dieren)koekjes, kleine (beren)koekjes, kleine ronde koekjes.

Het is de bedoeling dat de kleuters die drie jaar worden drie koekjes uitdelen aan elk vriendje van de klas. Kleuters die op het einde van de kleuterschool zes worden, trakteren met zes kleine koekjes per kind.

Voor de lagere school: fruit, cake (beperk de versiering) of wafel (zonder slagroom).

Wij rekenen op uw medewerking en zullen ons stipt aan die afspraken houden, d.w.z. dat grotere traktaties aan de jarige teruggegeven zullen worden, hoe erg dit ook is. Twijfelt u wat u uw kind mag meegeven, aarzel dan niet om met de betrokken leerkracht contact op te nemen.

Wij hopen dat de verjaardagen op deze manier tot fijne, feestelijke gebeurtenissen mogen uitgroeien.

Het leerkrachtenteam

Noot

Als de leerkracht jarig (of ziek) is, beperken de kinderen die iets willen meebrengen zich tot iets dat ze zelf getekend of gemaakt hebben (dus geen geschenken !).