Wekelijkse nieuwsbrief                                                  7-9-2017

Brieven terugbezorgen

Vorige week kreeg je kind verschillende brieven mee die we graag snel ingevuld terugkrijgen op school. Ze bevatten belangrijke informatie voor de leerkrachten. Wie de brieven nog niet terugbezorgde: graag ten laatste morgen. Dankjewel!

Algemene ouderavond

We herinneren nog even aan de algemene oudervergadering op dinsdag 12 september om 19 uur voor de kleuterschool en om 20 uur voor de lagere school. We verwachten jullie talrijk want oudercomité, directie en leerkrachten geven belangrijke informatie voor dit schooljaar. Welkom!

Sport@school

September is de maand van de sportclub. Daarom mag iedereen op dinsdag 12 september in haar/zijn sportoutfit naar school komen.

Klasfoto’s

Woensdag 13 september nemen we klasfoto’s. Kleurrijke kleding geeft mooie foto’s!

Oudercafé

De ouders van de kleuters van juf Inn zijn hartelijk welkom in het oudercafé op woensdag 20 september van 8.45 tot 9.30 uur. Een gezellige babbel met de juf en met de andere ouders en een korte film van de kindjes in hun klasje staan op het programma.

Bib

De kinderen van het vierde leerjaar gaan vrijdagnamiddag 8 september naar de bib.

Zwemmen

Volgende dinsdagvoormiddag zwemmen de kinderen van het derde en het vierde leerjaar.

Turnen

Wil je de turnkledij en turnzak van je kind tekenen met haar/zijn naam? Zo vindt elk kind de eigen spulletjes gemakkelijk terug. Zorg alsjeblieft ook zo snel mogelijk voor witte turnpantoffels. Alvast hartelijk dank!

Feest eerste leerjaar

Het feest van het eerste leerjaar vindt plaats op woensdag 20 september om 18.30 uur. Vandaag krijgen de kinderen een uitnodiging mee.

Oudercomité

Vanavond heeft het oudercomité haar eerste vergadering van dit schooljaar om 20.15 uur in de school.

SVS

Donderdagnamiddag gaat meester Simon naar de startvergadering van SVS.

Website

Omdat meester Jan Koyen, onze ICT-coördinator, op donderdag niet op school is, zal je de nieuwsbrief op vrijdag terugvinden op de website. Kijk elke week bij “Heet van de naald” voor foto’s en commentaar van activiteiten in de verschillende klassen.

www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Knutselmateriaal

  • Juf Inge, Nancy en Annelies zijn op zoek naar kaasdoosjes. Je mag ze aan hen bezorgen.
  • De verantwoordelijken van de voor- en naschoolse opvang willen strijkparels aanschaffen. Mochten er thuis nog overschotjes liggen die niet meer gebruikt worden, mag je die meebrengen.

Hartelijk dank!

Bijlage

  • Uitnodiging “Feest eerste leerjaar”
  • Brief Sportoase over schoolzwemmen voor de lagere school
  • Flyer scholenveldloop
  • Boekje van de Opvoedingswinkel
  • Flyer STEM-academie voor 3 tot 6