Wekelijkse nieuwsbrief                                                28-9-2017

Plaatselijke verlofdag

Morgen, vrijdag 29 september, is onze eerste plaatselijke verlofdag. Alle kinderen en leerkrachten hebben dan een vrije dag.

Fietsdag kleuterschool

De kleuters komen woensdag 4 oktober zoveel mogelijk met de fiets naar school. De kleuterjuffen zorgen voor een spannend parcours op de speelplaats dat de kleuters per klas en onder begeleiding van hun juf kunnen uitproberen.

Bib

  • Maandagnamiddag 2/10: 5a en 5b
  • Vrijdagnamiddag 6/10: 2a en 4b

Zwemmen

Dinsdag 3 oktober gaan de kinderen van het eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar zwemmen.

Scholenveldloop

We waren trots dat zoveel kinderen van onze school gisteren deelnamen aan de scholen-veldloop in de Mosten. Proficiat voor zoveel sportiviteit!

Derde leerjaar naar het IKO

De kinderen van het derde leerjaar gaan twee keer naar het IKO voor een workshop. Breng telkens een schort of knutselhemd of –T- shirt mee.

  • Donderdag 5 oktober: voormiddag 3b, namiddag 3a
  • Dinsdag 17 oktober: voormiddag 3a, namiddag 3b

Leeruitstap vijfde leerjaar

Op donderdag 5 oktober gaat het vijfde leerjaar in de voormiddag  naar het Suske en Wiskemuseum.  We vertrekken om kwart voor 9 met de bus richting Kalmthout.  Daar brengen we een bezoek aan het doe-museum, ontdekken ons tekentalent en gaan nog gezellig (buiten) picknicken.  Rond 12.45 u vertrekken we terug richting school.  De kinderen brengen die dag een apart tasje mee met een koek of stuk fruit, boterhammen en een flesje water. Dankzij de tussenkomst van het oudercomité bedragen de kosten voor deze uitstap 3 euro per kind.

Derde leerjaar naar de appelboer

Vrijdagvoormiddag 6 oktober fietsen de kinderen van het derde leerjaar naar de appelboer in Minderhout. Kom naar school met een fiets die goed in orde is en draag je fluovestje, dichte schoenen (nat gras) en een (regen)jas. Breng mee: fruit of koek, boekentas met aardappelmesje in een keukenhanddoek, dunschiller, snijplankje en keukenschort.

3 en 4 gaan naar Technopolis

De kinderen van het derde en vierde leerjaar gaan op 20 oktober naar Technopolis. Daar zullen ze veel dingen ontdekken en kennismaken met verschillende proefjes. Na deze uitstap houden we zelf een ‘mini-technopolis’. Die zal doorgaan op vrijdag 10 november (14.45 – 15.35 uur). Mama’s en papa’s, hou deze datum dus zeker vrij in jullie agenda! J (Max. 2 personen per kind)

Bijscholing

  • Juf Ditte gaat maandagvoormiddag 3 oktober naar de eerste sessie van “Netwerk startende leerkrachten”.
  • Juf Inn en juf Greet gaan donderdag 5 oktober naar “De grote peuterdag” in Gent.

Denk aan de controlefiches!

Vorige week kreeg elk kind een fiche mee met de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Controleer de gegevens, pas ze aan indien nodig en geef de fiche ten laatste maandag 2 oktober terug mee naar school. Dank je wel.

Website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be en klik op “Heet van de naald” voor foto’s van onze activiteiten.

Bijlage

  • Brief medisch schooltoezicht L5
  • Flyer kunstendag voor kinderen voor 5-jarigen en lagere school
  • Flyer opvoedingswinkel
  • Jongerengids voor 5 en 6