In het tweede leerjaar knutselden de leerlingen een spinnenhoedje.

Zien we er niet leuk uit?

17-18 Spinnenhoedjes