Wekelijkse nieuwsbrief                                                18-1-2018

 Parkeerregeling Deken Sendenstraat

Omdat we merken dat de nieuwe parkeerregels nog niet voor iedereen duidelijk zijn, herhalen we ze nog even. Vanaf half januari is er een nieuw tijdelijk reglement voorzien voor de parkeerreglementering in de Deken Sendenstraat. In plaats van aan de zijde van de school, is het nu toegelaten te parkeren aan de overzijde van de school. Feedback is steeds welkom via mobiliteit@hoogstraten.be

Inschrijving nieuwe kleuters

Woensdag 24 januari verwacht juf Inn de kleuters die vanaf 1 februari en na de krokusvakantie naar school mogen komen. Is je kindje 2,5 jaar op 1 februari, maar wil je de instap nog wat uitstellen, laat dit dan toch nu al weten. Ingeschreven kleuters tellen mee voor het aantal lestijden voor volgend schooljaar. Het is dus ook in het voordeel van jouw kleuter om tijdig in te schrijven.

Graag op tijd op school!

Breng je kinderen op tijd naar school. Om 8.45 uur gaat de bel. Kinderen die later komen, storen de lessen!

Medisch onderzoek 4-jarige kleuters

Het CLB nodigde de vierjarige kleuters samen met hun ouders uit op het centrum. Het onderzoek houdt in: controle vaccinaties, lengte en gewicht, gezichtsscherpte en klinisch onderzoek bij de arts. Er is ook extra aandacht voor spraak en motoriek. Een aantal kleuters en hun ouders hebben vrijdag 26 januari een afspraak op het CLB.

Losse kledingstukken tekenen

We vragen het nog eens: teken sjaals, mutsen, wanten, brooddozen, potjes, …. met de naam van je kind ajb. Verloren spullen geraken zo terug bij de eigenaar.

Zesde naar verkeerspark

De kinderen van het zesde leerjaar gaan maandagnamiddag 22 januari oefenen in het verkeerspark op de Veiling.

Bib

vrijdag 19/1: 2a en 4b

dinsdag 23/1: 3a en 3b en de 5-jarige kleuters van juf Nancy

Zwemmen

De kinderen van het eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar gaan zwemmen op dinsdag 23 januari.

Info-avond op CLB

Dinsdag 23 januari om 20.30 uur is er op het CLB een informatieavond voor de ouders van het zesde leerjaar over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Wintersportdag

Donderdag 25 januari is het sportdag voor de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Ze  gaan indoor sporten en schaatsen in het Bloso-sportcentrum in Herentals. Wie zelf schaatsen heeft, mag die meebrengen. Voor de andere kinderen huren we ginder schaatsen. Zorg voor warme sportieve kledij en handschoenen. Zorg dat je kind haar/zijn schoenmaat kent (tip: schrijf de maat op de hand). Alle kinderen brengen boterhammen mee. Wij zorgen voor drank bij de boterhammen. Wie tussendoor wil drinken, brengt dit zelf mee (geen glas, noch blik). Dankzij de tussenkomst van het oudercomité kunnen we de kosten voor deze sportdag beperken tot 7,5 euro. Veel sportplezier!

Nascholingen

  • Woensdag 24 januari volgen juf Ann en meester Koen navorming over ‘Differentieer in stijl’. Juf Stephanie zal vervangen in 3b en juf Aranka Pelkmans in 4b.
  • De kleuterjuffen volgen woensdagnamiddag een muziekworkshop in de school van Meersel-Dreef.
  • Juf Griet en juf Ann nemen donderdag 25 januari deel aan een nascholing ‘Krachtig en positief evalueren’.

 Website

– nieuwe klasfoto juf Inn

– nieuwe kleuters bij juf Inn

– De mijter van Sinterklaas 2B

– leesmoment 2B

– koekenbak in L2

– bezoek aan de warmste week L2

Bijlage

  • Vliegtips
  • Brochure opvoedingswinkel