Wekelijkse nieuwsbrief 01/02/2018

Keuze drank

Kinderen die willen, mogen na de krokusvakantie hun drankkeuze voor ’s middags wijzigen. We bieden dan geen soep meer aan. Zie bijgaand strookje. Breng het ten laatste volgende woensdag ingevuld terug mee naar school, ook als je je huidige keuze behoudt.

Carnaval

  • De kleuters vieren woensdag 7 februari Ze mogen verkleed naar school komen (geen wapens, geen confetti). Vrijdag 9 februari staat een team van het oudercomité klaar om pannenkoeken te bakken. Die dag verkleden de kleuters zich niet, maar ze hoeven geen boterhammen mee te brengen. Zij eten ‘s middags lekkere pannenkoeken in de refter!
  • Vrijdag 9 februari vieren de kinderen van de lagere school carnaval. Ze mogen zich vanaf ’s middags verkleden en eten in de namiddag pannenkoeken.

Veel plezier allemaal!

Leeruitstap 3  en 4

We deelden al mee dat de kinderen van 3 en 4 morgen Antwerpen bezoeken. Zorg dat je al om 8.30 uur op school bent!

 Week tegen pesten

Van 2 tot 9 februari is het de Vlaamse week tegen pesten. Dinsdag, woensdag en donderdagochtend dansen de kinderen  van de lagere school samen de ‘Move tegen pesten’.

 Bib

Maandag 5/2: 1a en 6

SchoolStraten

Samen met Kind en Samenleving is er maandag 5 februari een workshop rond mobiliteit in de schoolomgeving voor het vijfde leerjaar.

Dikke truiendag

Dinsdag 6 februari is het ‘dikke truiendag’: de verwarming een graad lager betekent energie besparen en minder broeikasgassen. Kleed je lekker warm die dag!

Zwemmen

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar gaan dinsdag 6 februari zwemmen. We annuleerden de zwembeurten van 5 en 6 omwille van hun uitstap naar de Warande.

Voor wie mag afzwemmen: denk aan de kledij. Het diplomazwemmen kost 5 euro en komt op de schoolrekening.

5 en 6 – Reizende Europaweken

De derde graad gaat op 6 februari naar de Warande voor het project ‘Reizende Europa-weken’.  Het ene dagdeel leren ze de  Europese Unie beter kennen en het andere dagdeel de jonge kunstenares Nel Aerts, met aansluitend een workshop. Ze brengen een rugzak mee met lunchpakket, flesje water en 2 tussendoortjes.  Bij de boterhammen krijgen ze daar een drankje.

De kosten voor dit project bedragen 4 euro, inclusief drankje. Het oudercomité legt 1 euro bij, daarom rekenen we slechts 3 euro aan op de schoolrekening.

Groepjeslezen

Woensdag 7 februari lezen de kinderen van het derde leerjaar voor de laatste maal in niveaugroepjes. Veel dank aan de leesouders om hen twee keer per week te begeleiden!

Zesde naar het VITO

De leerlingen van het zesde gaan woensdagvoormiddag naar de doe-dagen in het VITO ter voorbereiding van hun overstap naar het secundair onderwijs.

50 jaar Hotelschool Spijker

Een foodtruck van Hotelschool Spijker kwam afgelopen dinsdag een heerlijke traktatie aanbieden aan de leerlingen van 5 en 6, naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan. Proficiat met dit jubileum en dank je wel! Het was lekker!

Oudercomité

Het oudercomité vergadert donderdag 8 februari om 20.15 uur in de school.

Op de website

– 5A leest voor aan de kleuters van juf Nancy

– Allerlei activiteiten van 5A

– Post L1

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be

Bijlage