Wekelijkse nieuwsbrief  1-3-2018

 

Ze staan heel vaak klaar voor ons: al de mama’s, papa’s, grootouders, buren, ….. die vrijwillig een handje komen toesteken in onze school. We kunnen altijd op hen rekenen. Daar zijn we zo blij mee en ze verdienen, zeker deze week, een welgemeende DANKJEWEL!

 Pedagogische studiedag

Maandag 5 maart hebben de leerkrachten een pedagogische studiedag. Voor de kinderen is het een vrije dag.

Oudercafé

Juf Inn nodigt de ouders van het onthaalklasje (kleuters gestart op 8/1, 1/2 en 19/2) uit in de school op woensdag 7 maart van 8.45 tot 9.30 uur. Bij een tasje koffie kunnen ze een babbeltje slaan en horen hoe hun kleuters het stellen op school. Ze kunnen dan ook kijken naar een film van hun kindje in de klas.

Juf Evy afwezig

Juf Evy zal afwezig zijn wegens ziekte tot aan de paasvakantie. Juf Hanne Wouters die eerder al een vervanging deed bij de driejarige kleuters, vervangt haar.

Bib

Donderdag 8/3: 1b

Vrijdag 9/3: 3a en 3b (ganzenbordspel)

Zwemmen

Dinsdag 6 maart gaan de kinderen van het eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar zwemmen. Zoals vorige week al gemeld, mogen de ouders een kijkje komen nemen bij de zwemles. Het eerste en vijfde leerjaar zwemmen van 9.15 tot 10 uur, het tweede en zesde leerjaar van 10 tot 10.45 uur.

Zesde naar het Spijker

De kinderen van het zesde leerjaar verkennen donderdag 8 maart de studierichtingen in het VTI Spijker tijdens een doe-dag.

Bednet

Vrijdag 9 maart steken we zieke kinderen een hart onder de riem en doen mee aan de nationale pyjamadag van Bednet! Vrijblijvend mogen de kinderen van de lagere en de kleuterschool die dag in pyjama naar school komen om zo de actie van Ketnet te ondersteunen en onderwijs voor zieke kinderen “Bednet” in de kijker te zetten. Kleed je warm onder je pyama!

Eierendozen gevraagd

Juffen Inge, Nancy en Annelies vragen eierendozen van 10 en/of 12 eitjes om te knutselen. Als je ze afgeeft aan je klasleerkracht komen ze zeker terecht.

Paasboeken (lagere school)

Wie een paasboek wil bestellen, geeft de ingevulde folder ten laatste donderdag 8 maart terug mee naar school.

Oudercomité

Donderdag 8 maart vergadert het oudercomité in de school.

Op de website

  • De fotograaf bij juf Sindy
  • Fluo in het 6de leerjaar
  • Groene energie 6de leerjaar
  • Klaslab 6de leerjaar
  • 6de leerjaar naar doe-dag VITO

www.gemeenteschoolhoogstraten.be.

 Familienieuws

Aya Bittich werd geboren op 9 februari. Ze is het zusje van Jibreel en Elisa in de klasjes van juffen Greet en Annelies. Hartelijk gefeliciteerd!

 Bijlage

  • Brief oudercontact voor de 5-jarige kleuters van juffen Annelies, Inge en Nancy
  • Brief “Alles met de Bal” SVS voor het vierde leerjaar
  • Uitnodiging SVS netbal voor 5 en 6
  • Folder paasboeken lagere school