Beste ouders

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar danken we jullie voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Wij zullen ons inzetten om er een jaar van te maken waarin uw kinderen op een prettige manier veel leren.

“jij + ik = tof!” is ons jaarthema, we lichten het toe op de algemene ouderavond.

Nieuwe schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.45 tot 12 uur en van 13.10 tot 15.30 uur.

’s Namiddags beginnen en stoppen we 5 minuten vroeger t.o.v. vorige jaren. ’s Woensdags blijven de schooltijden dezelfde: van 8.45 tot 12 uur.

Leerlingenaantallen en leerkrachten

Deze morgen waren er 114 kleuters, 3 minder dan op 1 september vorig jaar. Ze zijn verdeeld over 6 kleuterklassen.

 • 13 kleuters bij juf Inn (2,5- en driejarigen)
 • 12 kleuters bij juf Ditte (2,5- en driejarigen)
 • 24 kleuters bij juf Greet (drie- en vierjarigen)
 • 22 kleuters bij juf Annelies (vier- en vijfjarigen)
 • 22 kleuters bij juf Inge (vier- en vijfjarigen)
 • 21 kleuters bij juf Nancy (vier- en vijfjarigen).

Juf Ellen is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de kleuterschool, juf Machteld is zorgjuf en juf Greet geeft kleuterturnen. Juf Frie zal als kinderverzorgster ondersteuning bieden bij de kleinste kleuters. Op de instapdata zullen nieuwe kleuters ofwel in het klasje van juf Inn ofwel bij juf Ditte starten.

In de lagere school zijn er 215 kinderen, 10 meer dan vorig jaar.

 • 47 in het eerste leerjaar: 16 bij juf Myriam, 16 bij meester Dirk en 15 bij juf Sindy.
 • 35 in het tweede leerjaar: 17 bij juf Agnes en 18 bij meester Jan.
 • 38 in het derde leerjaar: 19 bij juf Tineke en 19 bij meester Koen.
 • 25 in het vierde leerjaar bij juf Joyce en juf Annelies (teamteaching).
 • 39 in het vijfde leerjaar: 20 bij juf Griet en 19 bij juf Stephanie.
 • 31 in het zesde leerjaar bij juf Annelot en juf Lydie (teamteaching).

Juf Greet Sprangers is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de lagere school. Juf Mieke is zorgjuf in 1 en 2 en juf Leen ook in het tweede leerjaar. Juf Ann ondersteunt het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Meester Wieland geeft de turnlessen en meester Jan Koyen is ICT-coördinator. Juf Isabelle Proost zal katholieke godsdienst geven in elke klas van de lagere school. Voor de andere levensbeschouwelijke vakken blijven het dezelfde leermeesters.

Vervanging klasleerkrachten 4/5 opdracht

 • Juf Myriam is donderdag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Mieke vervangt in 1a.
 • Meester Dirk is maandag- en dinsdagnamiddag afwezig, juf Mieke vervangt in 1b.
 • Juf Agnes is woensdagvoormiddag afwezig, juf Leen vervangt in 2a.
 • Meester Jan is maandag-, donderdag- en vrijdag van 10.45 – 12 uur afwezig, juf Leen vervangt in 2b.
 • Juf Griet is maandag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Lydie vervangt in 5a.
 • Juf Inn is dinsdag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Chrisje vervangt haar.
 • Juf Greet (3-4-jarigen) is woensdagvoormiddag afwezig, juf Chrisje vervangt haar.
 • Juf Inge is dinsdag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Machteld vervangt haar.

Teamteaching

Dinsdag 4 september om 19 uur is er in de refter een infoavond over teamteaching voor de ouders van het vierde en het zesde leerjaar. Hartelijk welkom!

Betalingen

De betalingen gebeuren via de schoolrekening. We spreiden ze over vijf periodes zodat de bedragen niet te groot worden:

-de eerste periode van 03.09 tot 26.10.18

-de tweede periode van 05.11 tot 21.12.18

-de derde periode van 07.01 tot 01.03.19

-de vierde periode 11.03 tot 10.05.19

-de vijfde periode van 13.05 tot 28.06.19

Informatie voor de leerkracht

Bij het begin van het schooljaar moet er nog heel wat geregeld worden. Daarom vragen we jullie bijgevoegde briefjes zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de juf of meester.

 • Op één van deze formulieren vragen we hoe de kinderen naar huis gaan. Als je aanduidt dat je kind met de rij meegaat, verwachten we dat het elke dag met die rij meegaat. Is dit op een dag anders, geef dan een briefje mee of noteer dit in het agenda alsjeblieft.
 • Je kind maakt op hetzelfde formulier ook de keuze van drank bij de boterhammen. Die is  beperkt tot kraantjeswater (gratis), bruiswater of melk (0,35 euro). Het middagtoezicht (0,81 euro) betaal je altijd als je kind blijft eten. De eerste week drinken alle kleuters water. Vanaf maandag 10 september, krijgen ze de drank van hun keuze.
 • Kinderen die ’s middags thuis eten, komen pas om 12.55 uur terug op de speelplaats.

Turnkledij / fluo-hesje

 • De nieuwe lagere schoolkinderen en de kinderen van het eerste leerjaar krijgen een T-shirt van de school, een fluo-hesje en een turnzak. Ook nieuwe kleuters krijgen een fluo-hesje.
 • Kinderen van wie het T-shirt of het fluo-hesje te klein of versleten is, kunnen een nieuw kopen. Helaas is het turn-T-shirt nu nog niet beschikbaar. De kinderen van het eerste leerjaar en de nieuwe kinderen brengen voor de eerste maanden zelf een T-shirt mee om te turnen.
 • Rode sportbroekjes zijn verkrijgbaar aan 5 euro (zie blad praktische afspraken). Wie een nieuw T-shirt of sportbroekje wenst, meldt dit aan de turnleerkracht of de klasleerkracht.
 • Nieuw! Ook de kleuters turnen vanaf dit schooljaar met turnpantoffels. Teken ze met de naam van je kleuter en geef ze in een zakje (ook met naam) mee naar school.

Luizen

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de kinderen geplaagd worden door luizen. Daarom controleerden we vandaag alle hoofdjes. Maar ook uw medewerking is hierbij nodig. Kijk zelf de haren van je kind(eren) regelmatig na, zeker wanneer er luizen gemeld zijn op school!

Ouders die willen helpen

Indien je mee wil werken in het oudercomité of helpen bij groepjeslezen, handwerk, oversteken, enz., dan kan je dit aanduiden op bijgevoegde keuzelijst en die meegeven naar de school.

Enkele afspraken

 • Wil je kleding, brooddozen, …. voorzien van een naam? Dit helpt ons verloren voorwerpen terug aan de eigenaar te bezorgen.
 • Teken ook alle losse kledingstukken zoals sjaals, mutsen, wanten, laarzen, turnpantoffels met de naam van je kind.
 • We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen regelmatig en tijdig naar school komen.
 • ‘s Morgens hebben de leerkrachten (en zeker de kleuterleidsters) hun handen vol met het onthaal van de kinderen. Wil je iets tegen de leerkracht zeggen of iets vragen, dan kan je dit vóór het belteken of – beter nog – na schooltijd doen.
 • Vandaag, op de eerste schooldag, brachten de ouders van de jongste kleuters hun kinderen tot in de klas. Wil je vanaf maandag 10 september je kleuter tot aan de schoolpoort brengen? Vanaf daar gaan de kleuters alleen verder op de speelplaats.
 • We vragen geen vriendenboekjes mee te geven met je kleuter. Kleuters kunnen immers zelf niet lezen of schrijven en er geraken regelmatig vriendenboekjes verloren.

Algemene ouderavond

De algemene ouderavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 11 september. De uitnodiging vind je in bijlage. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten want zowel het oudercomité als de leerkrachten geven belangrijke informatie en afspraken voor de rest van het schooljaar.

Feest eerste leerjaar

Donderdag 13 september om 18.30 uur is het “feest van het eerste leerjaar”. Hou alvast de datum vrij. De uitnodiging volgt.

Foto’s

Woensdag 12 september nemen we klasfoto’s. Kleurrijke kledij geeft fleurige foto’s.

Gezonde school

 • Geef koeken of fruit enkel nog mee zonder het verpakkingsmateriaal. We willen ijveren voor een propere speelplaats en ook de afvalberg verminderen. Vanaf volgende maandag kijken we hier strikt op toe.
 • Na elke speeltijd kunnen de kinderen kraantjeswater drinken. Elk kind krijgt van de school een eigen beker. Op het einde van elke week nemen de kinderen van de lagere school hun beker mee naar huis om af te wassen. De bekers van de kleuters blijven op school.
 • De meeste kinderen brengen een koek of fruit mee voor tijdens de speeltijd. Wil je geen koeken met chocolade meegeven? De chocolade smelt in de warme handjes en bevuilt gezichtjes en kleren. Ook voor de kinderen van de lagere school laten we geen chocoladekoeken toe. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. Elke woensdag is het fruitdag. De kinderen brengen dan enkel een stuk fruit mee.
 • Wij kiezen voor gezonde traktaties en een gezonde brooddoos.
 • We zijn een snoepvrije school. Dit wil zeggen dat de kinderen geen snoep meebrengen naar school.

Ziekte van kinderen

 • De kinderen van het eerste leerjaar vinden in bijlage 4 strookjes die je kan gebruiken bij ziekte van je kind in de lagere school. De andere lagere schoolkinderen vinden de briefjes achteraan in hun agenda. Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en vanaf de vijfde ziekteperiode is een doktersbriefje vereist. Wil je bij elke ziekte van je kind ’s morgens de school telefonisch verwittigen alsjeblieft?
 • Als je kind op school medicijnen moet nemen, laat dan een medisch attest invullen door de behandelende arts. Je vindt het terug op de website van de school. Zonder attest mogen we op school geen medicijnen toedienen.

Wetgeving privacy

Zoals je weet, heeft Europa de privacyregels ingrijpend aangepast. Bij elk publiek gebruik van beeldmateriaal is voortaan de toestemming van de ouders vereist. Daarom vragen we je bijgaande brief in te vullen en ondertekend terug mee te geven voor elk van je kinderen.

Parkeren in de Deken Sendenstraat

Sinds 1 juli 2018 is er een beperkt stilstaan- en parkeerverbod in de Deken Sendenstraat. Dit is beperkt van toepassing: elke weekdag tussen 8 en 9 uur, 11 en 13 uur en 15 en 16 uur.

Oudercomité

Het oudercomité vergadert donderdag 6 september om 20.15 uur in de school.

Familienieuws

De grootvader van Hendrik en Korneel Adriaensen is tijdens de grote vakantie overleden. We leven mee met de familie en wensen hen veel sterkte toe.

Bijlage