Wekelijkse nieuwsbrief  6-9-2018

Brieven terugbezorgen

Maandag kreeg je kind verschillende brieven mee die we graag snel ingevuld terugkrijgen op school. Ze bevatten belangrijke informatie voor de leerkrachten. Wie de brieven nog niet terugbezorgde: graag ten laatste morgen. Het toestemmingsformulier naar aanleiding van de verstrengde privacywetgeving moet ingevuld en ondertekend in ons bezit zijn voor elk kind.  Dankjewel!

Algemene ouderavond

We herinneren nog even aan de algemene oudervergadering op dinsdag 11 september om 19 uur voor de lagere school en om 20 uur voor de kleuterschool. We verwachten jullie talrijk want oudercomité, directie en leerkrachten geven belangrijke informatie voor dit schooljaar. Welkom!

Bib

Vrijdag 7/9: 2a en 2b

Maandag 10/9: 1b en 1c

Dinsdag 11/9: 3a en 3b

Donderdag 13/9: 1a en 6

Klasfoto’s

Donderdag 13 september komt de schoolfotograaf individuele en klasfoto’s nemen. De datum was foutief vermeld in de brief van afgelopen maandag. Sorry daarvoor.

 Zwemmen

Volgende dinsdagvoormiddag 11 september zwemmen de kinderen van het 2, 3, 5 en 6.

Feest eerste leerjaar

Het feest van het eerste leerjaar vindt plaats op woensdag 19 september om 18.30 uur. Vandaag krijgen de kinderen een uitnodiging mee. Deze datum was ook foutief vermeld in de brief van afgelopen maandag. Nogmaals sorry!

Nog een rechtzetting: vervanging 4/5 opdracht

Juf Mieke vervangt juf Myriam in 1a op maandag- en dinsdagnamiddag en meester Dirk in 1b op donderdag- en vrijdagnamiddag.

Oudercomité

Vanavond heeft het oudercomité haar eerste vergadering van dit schooljaar om 20.15 uur in de school.

Website

De nieuwsbrief vind je op donderdag of vrijdag terug op de website van de school. Kijk elke week bij “Heet van de naald” voor foto’s en commentaar van activiteiten in de verschillende klassen: www.gemeenteschoolhoogstraten.be

 Familienieuws

Op 30 augustus overleed de grootvader van Alicia (5a). We leven mee met de familie.

Bijlage

  • Feest eerste leerjaar
  • Folder van de Opvoedingswinkel
  • Brief Sportoase over schoolzwemmen voor de lagere school
  • Boekje ‘Maand van de sportclub’
  • Flyer scholenveldloop / vliegtips
  • Rijen_
  • Rijen Plan