Wekelijkse nieuwsbrief 20-9-2018

Herinnering: morgen is het strapdag!

Morgen is een autoluwe schooldag. Kom te voet, met de fiets, step, …. naar school en zorg mee voor meer veiligheid op weg naar school en aan de schoolpoort! Je krijgt dan een lekkere traktatie. Denk aan je fluovest!

Rijen

Eerst en vooral bedanken we jullie voor jullie begrip tijdens onze proefperiode. De ouders wachten nu achter de poort in een soort van wachtzone. Het lint vervangen we later door een witte lijn op de grond. We proberen de doorstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen, zodat de leerlingen die zelfstandig naar huis fietsen of wandelen veilig het schoolplein kunnen verlaten. De juffen en meesters openen de poort. Van zodra de zelfstandige leerlingen door de poort zijn, mogen de ouders, grootouders, …. die in de wachtzone staan, hun kinderen ophalen in de rijen (zowel kleuter- als lagere school).

Turnpantoffels kleuters

Zoals al gemeld turnen de kleuters vanaf dit schooljaar met turnpantoffeltjes. Er zijn nog steeds kleuters die er geen hebben. Zorg er snel voor aub en breng ze mee naar school in een zakje met de naam van je kind. Dank je wel!

Leeruitstap derde leerjaar

De kinderen van het derde leerjaar komen vrijdagochtend met de fiets naar school. Ze brengen een bezoek aan de appelboer in Minderhout. Zorg voor regenkledij indien nodig en draag je fluo-hesje!

 Zwemmen

Dinsdag 25 september gaan de kinderen van 2, 3, 5 en 6 zwemmen.

Scholenveldloop

Volgende woensdag 26 september is het scholenveldloop aan de Mosten. Je kan om 13.15 uur ter plaatse inschrijven. Neem 2 veiligheidsspelden mee. Maandag na de namiddagspeeltijd oefenen we met alle kinderen van de lagere school. Zorg dus voor gemakkelijke kledij en schoenen. De flyer kregen de kinderen de eerste schoolweek al mee. We hopen dat veel kinderen van onze school zullen meelopen. Veel sportplezier!

Bib

Donderdagnamiddag 27/09: 5a en 5b

Wieltjesdag

27 september is de laatste donderdag van de maand en dus wieltjesdag voor de kinderen van de lagere school. Ze mogen hun steps, skates, boards, …. mee naar school brengen.

Plaatselijke verlofdag

Maandag 1 oktober is onze eerste plaatselijke verlofdag. Alle kinderen en leerkrachten hebben dan een vrije dag.

Website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be en klik op “Heet van de Naald” voor foto’s van:

– Nieuwe kleuters bij juf Inn en juf Ditte

– 2a zorgt voor mekaar

Vormsel

Ouderavond vormsel: woensdag 26 oktober om 20 uur in de Pax.

Bijlage

  • Flyer de Bonte Beestenboel
  • Flyer studietoelage