Wekelijkse nieuwsbrief 15-11-2018

Voorleesweek

Met veel (lees)plezier doen we mee aan de voorleesweek van 17 tot 25 november. De leerkrachten zullen dagelijks voorlezen in hun klas. Ook aan jullie, ouders, vragen we om thuis voor te lezen voor je kinderen. In de lagere school krijgen ze daarvoor een leescontract mee.

Morgen, na de namiddagspeeltijd, komen ouders voorlezen in de klasjes van juffen Inn, Ditte en Greet. Dinsdag lezen de kinderen van het vijfde leerjaar voor in de klassen van de oudste kleuters. Vrijdag 23 november lezen alle leerkrachten voor in een andere klas. De derde graad doet een voorleesactiviteit met behulp van een kamishibai in 1 en 2 en bij de 4- en 5-jarige kleuters. Ook de leesouders draaien voor de gelegenheid de rollen om en lezen voor voor hun groepje. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!

Zwemmen / kledijzwemmen

De kinderen van het tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar gaan dinsdag 20 november zwemmen. De kinderen die oefenen voor een A-, B- of C-diploma mogen zwemmen met kledij.  De kledingvereisten vind je in de brochure die je bij het begin van het schooljaar kreeg of in de nieuwsbrief van vorige week.

Wintersportdag 2,5 en 3-jarige kleuters

Donderdag 22 november gaan de kleuters van juffen Inn, Greet, Ditte en de 3-jarige kleuters van juf Greet heel de dag spelen in Jobland in Brecht. Ze brengen hun boterhammen mee. De kosten voor deze uitstap bedragen 10,50 euro per kind inclusief drank. Dankzij de tussenkomst van het oudercomité kunnen we de bijdrage van de ouders beperken tot 9,50 euro. De kleuters zullen genieten van een leuke, sportieve dag!

Uitwisseling oudste kleuters-eerste leerjaar

De oudste kleuters gingen gisteren luisteren naar een verhaal in het eerste leerjaar. Het voorlezen is een stap in de overgang van de kleuter- naar de lagere school.

Nieuwjaarsbrieven

Binnenkort is het weer Nieuwjaar. Traditiegetrouw zullen onze kinderen ook dit jaar hun mama, papa, peter en meter verrassen met een nieuwjaarsbriefje. De brief voor de ouders maken de kinderen zelf en moet dus niet betaald worden. De andere brieven kan je via de school aankopen aan 0.65 euro per stuk. De kosten komen op de volgende schoolrekening. Kinderen die veel nieuwjaarsbrieven bestellen en niet voldoende tijd hebben in de klas om ze allemaal te schrijven, kunnen ze thuis afmaken. Wil je de juiste aanspreektitels noteren op bijgevoegd strookje alsjeblieft?

Bijscholing

Vrijdag 16 november gaan juffen Sindy en Ann, meesters Dirk en Koen, en Sabine en Nadine van de kinderopvang/middagtoezicht naar de volgende sessie van de bijscholing rond sociale vaardigheden. Juf Mieke vervangt in 1b en juf Lynn in 1c. De kinderen van het derde leerjaar zitten samen bij juf Tineke.

Foto’s

Vorige week kreeg je kind de individuele en klasfoto’s mee naar huis. Je kan ten laatste tot maandag 19 november bijbestellen. Wens je de foto’s niet aan te kopen, geef ze dan ook ten laatste maandag 19 november terug mee naar school. Zo niet, rekenen we ze aan op de volgende schoolrekening.

Betaling sportklassen

We zijn één maand voor het begin van de sportklassen van 5 en 6. Hoewel de uiterste betaaldatum nog niet verstreken is, dringen we aan om de kosten snel te betalen. Vooraf heeft de school immers al een belangrijk voorschot moeten voldoen. Alvast hartelijk dank!

Actie voor de Warmste Week

Boekjes bestellen en betalen voor de actie van de Warmste Week kan ten laatste op maandag 10 december via de omslag die je daarvoor kreeg. Je kan de boekjes inkijken in de inkomhal van de school.

Wol / wolresten

Wol of wolresten die je niet meer gebruikt, kan je afgeven in de voor- en/of nabewaking op school. Ze zijn er heel blij mee! Alvast hartelijk dank!

Familienieuws

Maandag 12 november overleed de vader van Lejke Vermeiren en grootvader van Pien, poetsvrouw/middagtoezicht  in onze school. We leven mee met hen en hun familie en wensen hen veel sterkte toe.

Website

Surf naar www.gemeenteschoolhoogstraten.be voor foto’s van onze activiteiten.

  • Soep maken bij juf Greet
  • Tweede leerjaar ging naar het bos in Retie

Bijlage

  • Briefje inschrijving MOEV unihockey tweede graad
  • Infobrief en toestemmingsformulier zeeklassen voor 3 en 4
  • Flyer aankomst Sint in Hoogstraten
  • bestelling nieuwjaarsbrieven