Wekelijkse nieuwsbrief 13-12-2018

Sportklassen

Maandag vertrekken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op sportklassen naar Herentals. Vrijdagmiddag 21 december zijn ze terug op school om 15.30 uur. We wensen hen een toffe en sportieve week toe! Je kan maandag, dinsdag en woensdagochtend post afgeven op het secretariaat. Post van de kinderen brengen we mee en kun je afhalen op het secretariaat. Volg de belevenissen op de sportklassen via onze website www.gemeenteschoolhoogstraten.be.

Breng de koffers binnen in de refter zondagavond 16 december tussen 19 en 20 uur.

Bijscholing

Morgen, 14 december, gaan meesters Dirk en Koen, juffen Ann en Sindy en Nadine en Sabine van het middagtoezicht naar een volgende sessie van de bijscholing over sociale vaardigheden. Juf Esther Royens vervangt in 1b, Kelly Peeters in 3b en Lisse Orban in 1C.

Stagiair

Juf Marie Claes doet van 17 en 21 december stage in de klas van juf Nancy.

Zwemmen

De kinderen van het tweede  en derde leerjaar gaan dinsdag 18 december zwemmen.

Inschrijven nieuwe kleuters 

Woensdagvoormiddag 19 december verwacht juf Inn de kleuters die na de kerstvakantie naar school mogen komen.

4- en 5-jarigen naar het poppentheater

De kleuters van juffen Annelies, Inge en Nancy en de 4-jarige kleuters van juf Greet (°2014) mogen woensdag 19 december naar het poppentheater in Turnhout. Ze gaan kijken naar de voorstelling ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. ’s Morgens vertrekken ze stipt om 8.45 uur en ’s middags zijn ze tijdig terug op school. Voor deze uitstap schrijven we 4 euro bij op de schoolrekening.

Eerste leerjaar naar het rusthuis

De kinderen van het eerste leerjaar gaan donderdag 20 december naar het rusthuis. Als kerstmannetjes zullen ze dansen en zingen voor de bejaarden. Kinderen die thuis een kerstpak, kerstmuts of rode trui of T-shirt hebben, mogen die meebrengen (zeker niets gaan kopen!). De kinderen zijn ’s middags terug op school. Juf Myriam, meester Dirk en juf Sindy doen beroep op ouders om de kinderen ’s morgens vanaf 8.45 uur mee te schminken en mee te begeleiden naar het woonzorgcentrum. Opgeven bij de klasleerkracht alsjeblieft. Alvast hartelijk dank!

Kleuterzwemmen

De vijfjarige kleuters van juffen Annelies en Inge (°2013) gaan vrijdag 21 december zwemmen. Ze brengen zwemgerief (twee handdoeken en een badpak of strakke zwembroek) mee. De vierjarige kleuters van deze klasjes mogen tijdens het zwemmen in een andere klas gaan spelen.

Kerstfeestjes bij de kleuters

In de loop van volgende week zijn er kerstfeestjes in de kleuterklassen. De kleuters krijgen een apart briefje mee per klas.

Wieltjesdag

Donderdag 20 december mogen de kinderen van de lagere school hun “wieltjesspeelgoed” zoals steps, in-lineskates, skateboards, …. meebrengen voor op de speelplaats.

Rapporten – oudercontact

Volgende week vrijdag krijgen de leerlingen van de lagere school hun rapport mee naar huis. Vooraf werden de resultaten in de school reeds besproken met juf Marina, de klasleerkrachten en de zorgleerkracht. We hadden reeds algemene oudercontacten voor de herfstvakantie. Nu zijn er enkel oudercontacten op uitnodiging van de leerkracht.

Medisch schooltoezicht

 • Alle kinderen van het eerste leerjaar krijgen vandaag een brief mee van het CLB in verband met de medische controle dit schooljaar. Wil je die brief ingevuld terug meegeven ten laatste volgende woensdag ajb?
 • De kinderen van het vierde leerjaar krijgen een informatiebrief mee van het CLB.

We zijn op zoek naar

 • Het vierde leerjaar is op zoek naar knopen in alle kleuren, maten, grootte, vormen, …… Je kan ze bezorgen bij juf Joyce in L4.
 • Juf Nancy wil graag oude CD’s, CD-roms, …. Je kan ze bezorgen in haar klasje.

Hartelijk dank!

Oudercomité

Vanavond vergadert het oudercomité om 20.15 uur in de school.

Verloren voorwerpen

We verzamelden weer heel wat verloren voorwerpen en stallen ze uit in de refter vanaf dinsdagnamiddag 18 tot donderdagmiddag 20 december. Kom eens kijken of er iets van je kind(eren) bijligt.

Kerstvakantie

Vrijdag 21 december is het een hele dag school. Daarna genieten kinderen en leerkrachten van twee weken vakantie.

Website

Op www.gemeenteschoolhoogstraten.be vind je foto’s van:

– speculaas bakken in de klas juf Greet

– 5 en 6 maken zelf een prentenboek

– vijfde leerjaar naar het Begijnhof

– de Sint op school

– MOEV unihockey

Bijlage

 • Brieven medisch schooltoezicht voor het eerste en vierde leerjaar
 • Briefje sportklassen voor 5 en 6
 • Klaslijsten
 • Kerstkaart voor 5 en 6
 • Betalingsherinnering
 • Bijbestellingen foto’s
 • Bestelde boeken van de actie voor de Warmste Week