Wekelijkse nieuwsbrief 10-1-2019

Verslag doorlichting school online

Zoals je weet, kwam de onderwijsinspectie onze school doorlichten in het begin van het schooljaar. Wil je het verslag daarvan eens doornemen? Je vindt het nu online

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=8706

E-mailadressen school

We vermoeden dat ouders soms nog mailen naar de oude e-mailadressen van de school. Deze mails krijgen we helaas niet meer binnen. Gebruik volgende adressen alsjeblieft:

directie@gbshoogstraten.be en secretariaat@gbshoogstraten.be

Infoavond “Als (cyber)pesten toeslaat, wat dan?! Zoeken naar afstemming tussen school en thuis.

Maandag 21 januari om 19.30 uur vindt in de refter deze interessante informatieavond plaats voor de ouders van de scholengemeenschap. Je vindt meer informatie en een inschrijvingsstrook in bijlage. Geef die ten laatste woensdag 16 januari terug mee naar school.

Grootouderfeest kleuterschool

Vandaag krijgen de kleuters 2 uitnodigingen mee voor het grootouderfeest op 13 en 14 februari. Mocht je een extra uitnodiging nodig hebben, spreek dan de juf aan alsjeblieft.

Nieuwe leerlingen

Afgelopen maandag startten er 3 nieuwe kleuters in het onthaalklasje. Ook bij juf Annelies en bij juf Myriam kwam er een klasgenootje bij. Welkom allemaal!

Vervanging juf Agnes

Juf Alicia heeft laten weten dat zij nu toch vroeger kan starten. Vanaf maandag staat zij voor de klas in 2a.

Fruitdag

Het fruitteam van het oudercomité zorgt maandag voor de eerste lekkere fruitsnack van het jaar. Dank je wel!

Zesde naar verkeerspark

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan maandagochtend naar het verkeerspark in de Veiling. Zorg dat je goed op tijd op school bent en kom met de fiets naar school.

Teenager meets Alzheimer

Maandagvoormiddag zullen de kinderen van het vijfde leerjaar gaan turnen met demente bejaarden in het woonzorgcentrum.

Medisch schooltoezicht L1, L5 en L6

Medewerkers van het CLB komen dinsdag 15 januari naar de school voor medisch onderzoek van de kinderen van 1a,1b en 1c. Het onderzoek houdt in: lengte en gewicht, gezichtsscherpte, kleurenzicht, gehoor en vaccinatie (difterie/tetanus/polio/kinkhoest).

Woensdag 16/01 zullen ze starten met:

– de vaccinatie van de kinderen van het vijfde leerjaar (mazelen, bof en rubella)

– beperkt onderzoek van de kinderen van het zesde leerjaar (gewicht, lengte, zicht).

Zwemmen

Dinsdag 15 januari gaan het tweede, derde vijfde en zesde leerjaar zwemmen. 5 en 6 mogen testzwemmen. De kinderen van 2 en 3 bij wie het testzwemmen goed verlopen is, mogen proefzwemmen.

Bib

Dinsdag 15/01: L4

Wintersportdag oudste kleuters

De kleuters van juffen Inge, Nancy en Annelies en de oudste kleuters van juf Greet (geboren in 2014) gaan donderdag 17 januari sporten in sporthal Mintjens in Westmalle, begeleid door Play & Sport. Zorg voor sportkledij en gemakkelijke schoenen alsjeblieft. De kosten voor deze sportieve voormiddag bedragen 7,5 euro per kind. Dankzij de tussenkomst van het oudercomité rekenen we 6,5 euro aan op de schoolrekening. Zorg dat je kleuter ’s morgens tijdig op school is! ’s Middags zijn we terug.

Wintersportdag lagere school

Donderdag 17 januari is het sportdag voor de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Ze  gaan indoor sporten en schaatsen in het Bloso-sportcentrum in Herentals. Wie zelf schaatsen heeft, mag die meebrengen. Voor de andere kinderen huren we ginder schaatsen. Zorg voor warme sportieve kledij, indoor sportschoenen met witte zool en handschoenen. Zorg ook dat je kind haar/zijn schoenmaat kent (tip: schrijf de maat op de hand). Alle kinderen brengen boterhammen mee. Wij zorgen voor drank bij de boterhammen. Wie tussendoor wil drinken, brengt dit zelf mee (geen glas, noch blik). De kosten voor deze sportdag bedragen 10 euro. Het oudercomité draagt 1 euro bij, dus schrijven we 9 euro op de volgende schoolrekening. Veel sportplezier!

Bijscholing

Juf Marina gaat donderdag 17 en vrijdag 18/01 naar een bijscholing over “Zelfzorg voor leidinggevenden”.

Op de website

Kijk op www.gemeenteschoolhoogstraten.be

– Nieuwe kleuters bij juf Inn – januari 2019

Bijlage

Uitnodiging grootouderfeest voor de kleuters

Uitnodiging infoavond over cyberpesten

Briefje activiteit Moev voor het tweede leerjaar

Flyer Vlieg