De leerlingen van 1C zijn hun sommen buiten op de speelplaats gaan oefenen tijdens sommentikkertje!

18-19 1c Sommen tikkertje