Wekelijkse nieuwsbrief 14-2-2019

Zieke juffen in de kleuterschool

Juf Machteld en juf Chrisje zullen voorlopig afwezig zijn tot de krokusvakantie, juf Nancy voorlopig tot 22/2, en juf Greet (3- en 4-jarigen) tot 31/3. Juf Lynn van Loenhout vervangt in de klas van juf Nancy. We zijn nog naarstig op zoek naar een vaste vervanging voor de klas van juf Greet. We wensen de afwezige juffen heel veel beterschap!

Bib

  • Vrijdagnamiddag 15 februari: 2a en 2b
  • Maandagnamiddag 18 februari: 1b, 1c en de 5-jarige kleuters van juf Annelies
  • Dinsdagnamiddag 19 februari: 3a en 3b
  • Donderdagnamiddag 21 februari: 1a en L6

Voorlezen in het klasje van juf Greet

De oma van Cas is vrijwilliger in de bib. Ze komt dinsdag voorlezen in het klasje van juf Greet.

Zwemmen – kijkzwemmen – kledijzwemmen

Dinsdag 19 februari is het zwemmen voor het eerste en vierde leerjaar. De kinderen oefenen met kleding. Alle kinderen krijgen een eerste rapportje dat verder aangevuld wordt. Het is ook kijkzwemmen voor de ouders. Je kan dan de lesmethode en vorderingen van je kind bekijken. De kinderen vertrekken op school om 9.35 uur. De zwemles is van 10 tot 10.45 uur.

Tweede naar spelenpaleis

De kinderen van het tweede leerjaar gaan dinsdagnamiddag sporten in Brecht. Ze vertrekken al om 12.15 uur dus alle kinderen blijven op school eten. Breng een drankje (met schroefdop) en een extra koek mee. Dankjewel aan de ouders die voor het vervoer zorgen, zij betalen geen inkom. De kosten van deze sportieve namiddag bedragen 3 euro. Het oudercomité sponsort 1 euro; de rest komt op de schoolrekening.

Ouderavond KIVA

We doen nogmaals een warme oproep voor onze ouderavond over sociale vaar-digheden volgende dinsdag 19/02 om 19.30 uur in de refter. Je vindt een brief met informatie in bijlage. Hartelijk welkom!

Leerlingenparlement

Donderdagmiddag 21/2 is er een bijeen-komst van het leerlingenparlement.

Oproep voorschoolse opvang

Wanneer je je kind ’s morgens afzet bij de voorschoolse opvang, wacht dan samen met je kind totdat Nadine of Eva de deur opent!

Bijscholing

Juffen Tineke, Mieke en Ann en meester Jan volgen vrijdag navorming over “Rekentrap-pers”. Juf Linze vervangt in 3a en meester Frits in 2b.

Op de website

Op www.gemeenteschoolhoogstraten.be vind je foto’s van:

– tentoonstelling oudste kleuters

– zingen in de speelzaal

– allemaal vriendjes bij juf Inn en juf Ditte

– nieuwe kleuters bij juf Ditte 1 februari 2019

– sommentikkertje in 1c

– 4de leerjaar braingym

– 4de leerjaar gaat kijken naar de      gedichtenshow

– eerste leerjaar leert over de post

– kerstfeest van het 4de leerjaar

– meten tijdens rekenen 4de leerjaar

Bijlage

Betalingsherinnering