In de klas leerden de kinderen van het 5de leerjaar al over de zon, de aarde en de maan en hoe deze bewegen ten opzichte van elkaar.  Nadien trokken we richting het planetenpad waar we nog wat meer te weten kwamen over het enorme zonnestelsel waar we ons in bevinden.  We kregen enerzijds een wetenschappelijke uitleg en anderzijds verhalen over de Griekse en Romeinse goden.  En de weergoden… waren ons gelukkig ook gunstig gezind!

18-19 planetenpad 5de leerjaar