Wekelijkse nieuwsbrief 16-5-2019

Juf Agnes / meester Koen

  • We kregen bericht van juf Agnes dat ze maandag 20 mei terug mag starten.
  • Meester Koen zal afwezig zijn tot 24 mei. Vanaf 20 mei zal juf Alicia hem vervangen in 3b.

Samenwerking met woonzorgcentrum

  • Bewoners van het rusthuis brengen morgen een bezoekje aan de kinderen van het derde leerjaar. Ze zullen samen leuke spelletjes doen.
  • Woensdag 22 mei gaan alle kinderen van de lagere school naar het woonzorgcentrum. Ze  dansen rond de gebouwen “Bal in de straat” samen met de bewoners.

Eerste communie

Zaterdag doen een aantal kinderen van het tweede leerjaar hun eerste communie. We wensen hen een heel fijne dag toe!

Gezonde lunch – geen niveaulezen

Maandag trakteert het oudercomité heel de school op een gezonde lunch. Boterhammen zijn dan niet nodig! Dank je wel, ouders! Het oudercomité doet beroep op extra helpers. Wie kan, mag zich maandagochtend om 8.30 uur aanmelden in de refter. Alvast hartelijk dank!

Die ochtend is er geen niveaulezen.

Uitstap kleuters juf Annelies

De kleuters van juf Annelies gaan dinsdag 21 mei een kijkje nemen bij de tuintjes van het VITO. In het thema milieu en vervuiling leren ze wat we zelf kunnen telen en dus niet van andere of verre landen hoeft te komen.

Zwemmen

Dinsdag 21 mei gaan de kinderen van 2, 3, 5 en 6 zwemmen.

Onthaaldag nieuwe kleuters

Woensdag 22 mei is er een onthaalvoormiddag in het klasje van juf Ditte voor de kleuters die na Hemelvaart naar school mogen komen.

Wieltjesdag

Donderdag 23 mei is het wieltjesdag. De kinderen van de lagere school mogen dan hun skates, step of ander wieltjesmateriaal meebrengen voor op de speelplaats.

Lentefeest

De kinderen van zedenleer die deelnemen aan het lentefeest oefenen voor de tweede maal in Basisschool ’t Locomotiefje, Karel Van Nyenlaan 12 in Beerse op woensdag 22 mei van 15.15 tot 16.45 uur.

Bib

Donderdag 23/05: 5a en 5b

Pet op voor Elisa

Vrijdag 24 mei zetten we solidair onze pet op tegen kanker. Alle kinderen mogen die dag naar school komen met een eigen – al dan niet gepimpte – pet. We willen hiermee Elisa uit 1c die momenteel vecht tegen kanker, haar familie en alle kinderen met kanker een steuntje in de rug bieden. We werken samen met Bednet zodat Elisa zoveel mogelijk de lessen van thuis uit kan volgen en betrokken blijft bij haar vriendjes en vriendinnetjes in de klas.

Oproep vervoer: vijfde leerjaar naar American Games

Er zijn nog niet genoeg auto’s, daarom herhalen we onze oproep. Op dinsdag 4 juni nemen de leerlingen van het vijfde leerjaar deel aan de American Games van MOOV in Brecht. Voor het vervoer doen we beroep op (groot)ouders. Vertrek op school: 12.05 uur, ophalen in Brecht: 15 uur. Ouders die voor vervoer zorgen, betalen geen inkom (3 euro/kind). Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

L4 zoekt knopen

Voor een knutselwerkje zoeken juffen Joyce en Annelies knopen. Grootte, kleur en formaat spelen geen rol: alle knopen zijn welkom!

Studietoelagen

Je kan je schooltoelage voor dit schooljaar nog aanvragen tot 1 juni 2019. Dit kan op www.studietoelagen.be. Er is ook een zitdag op maandag 27 mei. Raadpleeg hiervoor de flyer op de website.

Heraanleg speelplaats

Samen met een ontwerper dachten we na over de herinrichting van de speelplaats en dienden een ontwerp en subsidieaanvraag in. Je las het misschien al in de media: deze week kregen we geweldig nieuws! Onze school komt in aanmerking voor een subsidie van 15000 euro!

Inschrijving volgend schooljaar

Bij de organisatie van het nieuwe schooljaar moet er heel wat geregeld worden: verdelen van de klassen, aanschaf van voldoende banken, stoelen en leermateriaal, afspraken met het zwembad, …  Zoals jullie gedurende het hele schooljaar hebben kunnen vaststel­len, hebben wij ons ingezet om jullie zoon of dochter op een aangename manier heel veel te laten leren. Daarom hopen we ook in de toekomst jullie vertrouwen te behouden. Met jullie steun kunnen we verder bouwen aan onze school. Als bijlage vind je voor elk van je kinderen een strookje. Wil je dit invullen en zo spoedig mogelijk mee terug naar school  geven?

Keuze levensbeschouwelijke vakken

De kinderen die volgend schooljaar naar het eerste leerjaar gaan, krijgen nu reeds een formulier mee om hun keuze voor godsdienst of zedenleer te maken. Wil je dit invullen en terug meegeven ajb? Kinderen van andere klassen die hun keuze willen wijzigen, kunnen dit doen vóór 30 juni. Vraag in dat geval een nieuw formulier op het secretariaat. Wie meer informatie wenst over één van de vakken kan een afspraak maken met de leerkracht op maandag- of donderdag.

Website

– EHBO in het 5de leerjaar

– Sportdag derde graad

– Sportdag eerste graad

– Bewoners WZC op bezoek in het zesde leerjaar

– Zesde leerjaar naar doe-dag VTI Spijker

– Alles met de bal 3 + 4

– Lezing Jonas boets

– Rondrit fusiegemeente Hoogstraten 3 en 4

– Lentewandeling kleuters juf Inn – juf Ditte – juf Greet

– Lentewandeling: kleuters van juf Nancy, juf Inge, juf Annelies naar de Kalmthoutse heide

– Oudste kleuters juf Inge naar de bib

– Flyer week van de opvoeding

– Flyer zitdag studietoelage

Familienieuws

Maandag 13 mei is de moeder van meester Koen overleden. We leven mee met de familie en wensen hen veel sterkte toe.

Bijlage

Formulieren godsdienstkeuze voor 5-jarigen

Brief Bednet voor 1c

Brief en info fietsexamen L6

Schoolrekening