Beste ouders

 

 

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar danken we jullie voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Wij zullen ons inzetten om er een jaar van te maken waarin uw kinderen op een prettige manier veel leren.

 “KiVa” is ons jaarthema, we lichten het toe op de algemene ouderavond.

 

Leerlingenaantallen en leerkrachten

Deze morgen waren er 98 kleuters, 15 minder dan op 1 september vorig jaar. Ze zijn verdeeld over 5 kleuterklassen.

 • 17 kleuters bij juf Ditte (2,5- en driejarigen)
 • 20 kleuters bij juf Greet (drie- en vierjarigen)
 • 20 kleuters bij juf Annelies (vier- en vijfjarigen)
 • 20 kleuters bij juf Inge (vier- en vijfjarigen)
 • 20 kleuters bij juf Nancy (vier- en vijfjarigen).

Juf Ellen is zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de kleuterschool, juf Machteld is zorgjuf en juf Greet geeft kleuterturnen. Juf Frie zal als kinderverzorgster ondersteuning bieden bij de kleinste kleuters.  Vanaf januari start juf Inn met een tweede onthaalklasje. Juf Sindy is zorgleerkracht voor de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.

 

In de lagere school zijn er 207 kinderen, 9 minder dan vorig jaar.

 • 35 in het eerste leerjaar: 18 bij juf Sindy en 17 bij meester Dirk.
 • 39 in het tweede leerjaar: 20 bij juf Agnes en 19 bij meester Jan.
 • 33 in het derde leerjaar: 17 bij juf Tineke en 16 bij meester Koen.
 • 37 in het vierde leerjaar: 19 bij juf Joyce en 18 bij juf Annelies en juf Nikita (duobaan).
 • 24 in het vijfde leerjaar bij juf Stephanie en juf Griet (teamteaching).
 • 39 in het zesde leerjaar: 19 bij juf Lydie en 20 bij juf Annelot.

Juf Greet Sprangers en juf Ann zijn zorgcoördinator en beleidsondersteuner van de lagere school. Juf Ellen is zorgcoördinator in het eerste leerjaar. Juf Mieke is zorgjuf in 1a en 2b, juf Myriam in 1b en 3b en juf Leen in 2a en 3a. Juf Ann en juf Griet ondersteunen in de andere klassen. Meester Wieland geeft de turnlessen en meester Jan Koyen is ICT-coördinator. Bij de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken zijn er geen wijzigingen.

 

Vervanging klasleerkrachten

 • Juf Inn is dinsdag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Machteld vervangt haar.
 • Juf Greet (3-4-jarigen) is woensdagvoormiddag afwezig, juf Wendy vervangt haar.
 • Juf Inge is maandag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Machteld vervangt haar.
 • Juf Annelies is donderdagvoormiddag afwezig, juf Wendy vervangt haar.
 • Juf Sindy werkt donderdag- en vrijdagnamiddag in de kleuterschool.
 • Meester Dirk is maandag- en donderdagnamiddag afwezig, juf Myriam vervangt in 1b.
 • Juf Agnes is woensdagvoormiddag afwezig, juf Leen vervangt in 2a.
 • Meester Jan is maandag- en dinsdagnamiddag afwezig, juf Mieke vervangt in 2b.
 • Juf Lydie is donderdag- en vrijdagnamiddag afwezig, juf Griet vervangt in 6a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingen

De betalingen gebeuren via de schoolrekening. We spreiden ze over vijf periodes zodat de bedragen niet te groot worden:

-de eerste periode van 02.09 tot 25.10.19

-de tweede periode van 04.11 tot 20.12.19

-de derde periode van 06.01 tot 21.02.20  

-de vierde periode 02.03 tot 08.05.20

-de vijfde periode van 11.05 tot 30.06.20

 

Informatie voor de leerkracht

Bij het begin van het schooljaar moet er nog heel wat geregeld worden. Daarom vragen we jullie bijgevoegde briefjes zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de juf of meester.

 • Op één van deze formulieren vragen we hoe de kinderen naar huis gaan. Als je aanduidt dat je kind met de rij meegaat, verwachten we dat het elke dag met die rij meegaat. Is dit op een dag anders, geef dan een briefje mee of noteer dit in het agenda alsjeblieft.
 • Je kind maakt op hetzelfde formulier ook de keuze van drank bij de boterhammen. Die is  beperkt tot kraantjeswater (gratis), bruiswater of melk (0,35 euro). Het middagtoezicht (0,82 euro) betaal je altijd als je kind blijft eten. De eerste week drinken alle kleuters water. Vanaf maandag 9 september, krijgen ze de drank van hun keuze.
 • Kinderen die ’s middags thuis eten, komen pas om 12.55 uur terug op de speelplaats.

 

Turnkledij / fluohesje

 • De nieuwe lagere schoolkinderen en de kinderen van het eerste leerjaar krijgen een T-shirt van de school, een fluohesje en een turnzak. Ook nieuwe kleuters krijgen een fluohesje.
 • Kinderen van wie het T-shirt of het fluohesje te klein of versleten is, kunnen een nieuw kopen.
 • Rode sportbroekjes zijn verkrijgbaar aan 5 euro (zie blad praktische afspraken). Wie een nieuw T-shirt of sportbroekje wenst, meldt dit aan de turnleerkracht of de klasleerkracht.
 • Ook de kleuters turnen met turnpantoffels. Teken ze met de naam van je kleuter en geef ze in een zakje (ook met naam) mee naar school.

 

Luizen

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de kinderen geplaagd worden door luizen. Daarom controleerden we vandaag alle hoofdjes. Maar ook uw medewerking is hierbij nodig. Kijk zelf de haren van je kind(eren) regelmatig na, zeker wanneer er luizen gemeld zijn op school!

 

Ouders die willen helpen

Indien je mee wil werken in het oudercomité of helpen bij groepjeslezen, handwerk, oversteken, enz., dan kan je dit aanduiden op bijgevoegde keuzelijst en die meegeven naar de school.

 

Enkele afspraken

 • Wil je kleding, brooddozen, …. voorzien van een naam? Dit helpt ons verloren voorwerpen terug aan de eigenaar te bezorgen.
 • Teken ook alle losse kledingstukken zoals sjaals, mutsen, wanten, laarzen, turnpantoffels met de naam van je kind.
 • We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen regelmatig en tijdig naar school komen.
 • ‘s Morgens hebben de leerkrachten (en zeker de kleuterleidsters) hun handen vol met het onthaal van de kinderen. Wil je iets tegen de leerkracht zeggen of iets vragen, dan kan je dit vóór het belteken of – beter nog – na schooltijd doen.
 • Vandaag, op de eerste schooldag, brachten de ouders van de jongste kleuters hun kinderen tot in de klas. Wil je vanaf maandag 9 september je kleuter tot aan de schoolpoort brengen? Vanaf daar gaan de kleuters alleen verder op de speelplaats.

 

Algemene ouderavond

De algemene ouderavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 september. De uitnodiging vind je in bijlage. We hopen jullie talrijk te mogen begroeten want zowel het oudercomité als de leerkrachten geven belangrijke informatie en afspraken voor de rest van het schooljaar.

 

Feest eerste leerjaar

Woensdag 18 september om 18.30 uur is het “feest van het eerste leerjaar”. Hou alvast de datum vrij. De uitnodiging volgt.

 

Foto’s

Donderdag 3 oktober nemen we individuele en klasfoto’s. Kleurrijke kledij geeft fleurige foto’s.

 

 

 

 

 

 

Gezonde school

 • Geef koeken of fruit enkel nog mee zonder het verpakkingsmateriaal. We willen ijveren voor een propere speelplaats en ook de afvalberg verminderen. Vanaf volgende maandag kijken we hier strikt op toe.
 • Na elke speeltijd kunnen de kinderen kraantjeswater drinken. Elk kind krijgt van de school een eigen beker. Op het einde van elke week nemen de kinderen van de lagere school hun beker mee naar huis om af te wassen. De bekers van de kleuters blijven op school.
 • De meeste kinderen brengen een koek of fruit mee voor tijdens de speeltijd. Wil je geen koeken met chocolade meegeven? De chocolade smelt in de warme handjes en bevuilt gezichtjes en kleren. Ook voor de kinderen van de lagere school laten we geen chocoladekoeken toe. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. Elke woensdag is het fruitdag. De kinderen brengen dan enkel een stuk fruit mee.
 • Wij kiezen voor gezonde traktaties en een gezonde brooddoos.
 • We zijn een snoepvrije school. Dit wil zeggen dat de kinderen geen snoep meebrengen naar school.

 

Ziekte van kinderen

 • De kinderen van het eerste leerjaar vinden in bijlage 4 strookjes die je kan gebruiken bij ziekte van je kind in de lagere school. De andere lagere schoolkinderen vinden de briefjes achteraan in hun agenda. Bij ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen en vanaf de vijfde ziekteperiode is een doktersbriefje vereist. Wil je bij elke ziekte van je kind ’s morgens de school telefonisch verwittigen alsjeblieft?
 • Als je kind op school medicijnen moet nemen, laat dan een medisch attest invullen door de behandelende arts. Je vindt het terug op de website van de school. Zonder attest mogen we op school geen medicijnen toedienen.

 

Oudercomité

Het oudercomité vergadert donderdag 5 september om 20.15 uur in de school.

 

 

Bijlage

 • Onthaalbrochure
 • Uitnodiging algemene oudervergadering
 • Brief helpers
 • Brief “Praktische afspraken”
 • Strookjes ziekte voor het eerste leerjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen

 

 

 

De verjaardagen van onze kinderen zijn hoogtepunten in de loop van het jaar. Als leerkrachten vinden wij het belangrijk om daaraan op school de nodige aandacht te schenken.

 

Voor kinderen is het echt deugddoend om naar deze dag toe te leven en het feest mee voor te bereiden. Vanuit de klas proberen we daarop in te spelen door bijvoorbeeld:

 • voor de jarige een kroon te maken,
 • een verjaardagstekeningenboek samen te stellen,
 • een verjaardagsposter te kleuren,
 • een verjaardagskaart met alle namen van de kinderen van de klas te maken.

Natuurlijk wordt er voor elke jarige enthousiast gezongen. En daar waar het kan mag de jarige zijn of haar lievelingsverhaal of -spel kiezen.

 

Al deze dingen brengen ons in een feestelijke stemming, maar kinderen willen het feest ook kunnen ‘proeven’…  Daarom blijft de traktatie vanzelfsprekend iets belangrijks, maar we willen ze beperken.

 

Voor de kleuterschool:

 • fruit dat we in de klas snijden en verdelen (afspreken met de juf)
 • letterkoekjes
 • mopjes
 • eventueel kleine (dieren)koekjes, kleine (beren)koekjes, kleine ronde koekjes.

 

Het is de bedoeling dat de kleuters die drie jaar worden drie koekjes uitdelen aan elk vriendje van de klas. Kleuters die op het einde van de kleuterschool zes worden, trakteren met zes kleine koekjes per kind.

 

Voor de lagere school: fruit, cake (beperk de versiering) of wafel (zonder slagroom).

 

Wij rekenen op uw medewerking en zullen ons stipt aan die afspraken houden, d.w.z. dat grotere traktaties aan de jarige teruggegeven zullen worden, hoe erg dit ook is. Twijfelt u wat u uw kind mag meegeven, aarzel dan niet om met de betrokken leerkracht contact op te nemen.

 

Wij hopen dat de verjaardagen op deze manier tot fijne, feestelijke gebeurtenissen mogen uitgroeien.

 

 

Het leerkrachtenteam

 

 

 

 

 

Noot

Als de leerkracht jarig (of ziek) is, beperken de kinderen die iets willen meebrengen zich tot iets dat ze zelf getekend of gemaakt hebben (dus geen geschenken !).