Oudercomité

Visie oudercomité

Elk kind heeft recht op een boeiende, toffe schooltijd!

Als oudercomité willen dit helpen verwezenlijken zodat kinderen zichzelf kunnen zijn, zich goed voelen en elke dag graag naar school komen.

Doelstellingen

1. Ontmoeten

 • Als lid van het OC bieden we een luisterend oor aan al de ouders en trachten we een brugpersoon te zijn tussen ouders – leerkrachten & de school.
 • Daarnaast organiseren we activiteiten waar ouders elkaar kunnen treffen.
 • Maandelijks op de 2de donderdag, vergadert het oudercomité in de school samen met de directie en een leerkracht van de kleuter- en lagere school.

2. Activiteiten

 • Vanuit het OC organiseren we jaarlijks een aantal evenementen om de school pedagogisch, praktisch & financieel te ondersteunen.

Enkele voorbeelden: gezond ontbijt, animatie tijdens sportklassen, werkgroep veilig verkeer, algemene ouderavond, feest 1ste leerjaar, kerstmarkt, spaghettiavond met fakkeltocht, grootouderfeest, pannenkoekenfeest, schoolfeest, feest 6de leerjaar, participatie in de schoolraad.

 • Voor al deze activiteiten worden er werkgroepen samengesteld, deze werkgroepen kunnen tijdens de activiteiten steeds hulp gebruiken van extra helpende handen. Hiervoor moet je niet in het OC zitten.

3. Realisaties

 • Het oudercomité creëert samen met de school een mooie, gezellige & veilige schoolomgeving door: versieren van de refter, aankleden van de speelplaats
  & crearuimte, naaien van een turnzak,…

4. Voor – en naschoolse opvang

 • Deze opvang is gegroeid uit een initiatief van het oudercomité. Ook nu nog zorgt het oudercomité mee voor de goede werking, de opvolging en de vertegenwoordiging in het gemeentelijk overleg buitenschoolse opvang.

5. Financiële ondersteuning

 • Dankzij deze middelen kunnen wij heel wat schoolactiviteiten sponsoren. Daarnaast komen wij financieel tussen in: sportdag, turnkledij lagere school, gratis fluo vestje, schoolreizen, boerderij-, zee- en sportklassen, busvervoer,…
 • Bovendien kopen wij materiaal aan voor de kinderen zoals speelgoed en materiaal kleuter – en lagere school, speelgoed en materiaal voor de buitenschoolse opvang, inrichting speelplaatsen,…

Dit alles doen we met veel plezier, maar kunnen we niet zonder de steun en hulp van alle ouders en de school. Samen ‘school maken’ is veel plezanter en komt ten goede van elk kind.

Wil je een helpende hand aanbieden of heb je nog vragen of opmerkingen?

Contacteer ons: oudercomitegemeenteschool@gmail.com

Hier zijn enkele tips voor ouders om te helpen bij huiswerk!